Statistisk sentralbyrå

4   Tid brukt til TV, video/DVD, hjemme-PC og TV-spill sammenlagt på fritida en gjennomsnittsdag på ulike ukedager 2006, etter kjønn. Timer og minutter
  Mandag- fredag Lørdag Søndag
Alle 3.19 3.51 4.00
Menn 3.34 4.18 4.10
Kvinner 3.03 3.21 3.49
Kilde: Mediebruksundersøkelsen 2006, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller