Statistisk sentralbyrå

3   Grunnen til at barnebidraget ble endret fra 2002 til 2004, etter om bidragsbetalerne og bidragsmottakerne hadde fått bidraget økt eller redusert. Prosent
  Bidragsbetalere Bidragsmottakere
  Økt bidrag Redusert bidrag Økt bidrag Redusert bidrag
Alle1  100  100  100  100
Endrede beregningsregler 31 61 42 62
Endret omsorgsbyrde 1 6 4 2
Endret inntektssituasjon for bidragsbetaler og/eller bidragsmottaker 21 18 24 20
Annet 44 15 30 16
Ubesvart 2 - 0 1
Antall  266  353  185  526
1  Alle som var bidragspliktige eller bidragsberettigede både i 2002 og i 2004, som betalte eller mottok bidrag i 2004, og som hadde fått bidraget endret fra 2002 til 2004.
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller