Statistisk sentralbyrå

1   Fordeling av relativ ekvivalentinntekt innen par av bidragspliktige og bidragsmottakere før og etter korrigering for utgifter/besparelser i forbindelse med barns opphold hos den bidragspliktige. 2002. Prosent
  Før korrigering av barnekostnader Etter korrigering av barnekostnader
Relativ fordeling av ekvivalentinntekt:    
Alle  100  100
Bidragsmottaker under 50 prosent av bidragspliktig 9 7
Bidragsmottaker 50-89 prosent av bidragspliktig 38 32
Bidragsmottaker 90-110 prosent av bidragspliktig 17 19
Bidragsmottaker 111-149 prosent av bidragspliktig 23 25
Bidragsmottaker over 150 prosent av bidragspliktig 12 17
     
Antall (N)  746  746
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller