Statistisk sentralbyrå

4   Utsatthet og uro for vold og trusler, etter kjønn, alder og type tilfelle. 1997-2004. Prosent av befolkningen 16 år og over og prosent av tilfeller
  Begge kjønn Menn Kvinner
  Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år og eldre Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år og eldre Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67 år og eldre
  Andel av personer (prosent)
Utsatt siste 12 måneder for                              
Vold eller trusler om vold i alt 5,2     11,6     6,4     2,9     1,2     5,1     11,7     6,2     2,5     0,8     5,3     11,4     6,5     3,3     1,4
Vold i alt 2,7 7,6 2,9 1,3 0,5 3,0 8,0 3,2 1,4 0,3 2,4 7,1 2,6 1,2 0,7
Vold med merker eller kroppsskader 1,5 4,8 1,5 0,5 0,3 1,6 5,3 1,6 0,4 0,1 1,4 4,3 1,5 0,7 0,4
Vold uten merker eller kroppsskader 1,7 4,3 1,9 1,0 0,3 1,8 3,8 2,1 1,1 0,3 1,6 4,8 1,8 0,8 0,3
Trusler om vold 3,6 6,7 4,8 2,3 0,6 3,0 5,4 4,2 1,7 0,5 4,2 8,2 5,3 2,9 0,8
Urolig i den siste tiden for                              
Vold eller trusler på bosted 8,9 11,1 8,2 7,1 11,9 3,4 2,8 3,6 3,3 4,0 14,2 20,1 12,8 11,1 18,2
  Andel av tilfeller (prosent)
Type lovbrudd av alle tilfeller                              
Vold i alt, av vold eller trusler om vold i alt 50 63 46 36 : 53 67 47 46 : 47 60 46 29 :
Trusler om vold, av vold eller trusler om vold i alt 50 37 54 64 : 47 33 53 54 : 53 40 54 71 :
Gjerningssted                              
Vold eller trusler om vold i alt 'I eller ved egen eller andres bolig' 35 27 36 45 : 20 12 19 33 : 47 38 50 51 :
Vold eller trusler om vold i alt 'På offentlig sted (transport, selskapslokale eller gate)' 28 48 19 18 : 41 67 31 26 : 18 34 9 13 :
Vold eller trusler om vold i alt 'Arbeidsplass eller lærested' 28 18 37 26 : 31 18 39 32 : 26 17 35 23 :
Vold eller trusler om vold i alt 'Annet sted eller ukjent' 8 7 9 8 : 8 2 12 8 : 8 11 6 8 :
Utsattes relasjon til gjerningsperson                              
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Familiemedlem (ev. tidligere) eller slektning' 15 9 19 12 : 3 - 4 7 : 23 15 33 15 :
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Nabo, venn eller kollega' 13 17 8 19 : 10 10 7 15 : 16 22 9 22 :
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Klient, pasient eller kunde' 19 6 28 16 : 19 4 30 18 : 18 7 27 15 :
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Tilfeldig bekjent' 10 18 6 5 : 14 24 9 10 : 7 14 4 2 :
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Ukjent person' 33 39 29 36 : 46 55 40 46 : 24 27 19 30 :
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Annen eller ikke oppgitt person' 10 12 9 12 : 8 7 10 4 : 12 15 8 16 :
Utsattes oppfatning av gjerningspersonens påvirkning av rusmiddel                              
Vold eller trusler om vold i alt 'Virket påvirket' 47 55 44 41 : 58 70 54 47 : 38 43 35 37 :
Vold eller trusler om vold i alt 'Virket ikke påvirket' 48 40 52 51 : 38 27 41 46 : 55 49 61 54 :
Vold eller trusler om vold i alt 'Ukjent om virket påvirket' 6 6 4 8 : 4 2 5 7 : 7 9 4 9 :
Politiets kjennskap til handlingen                              
Vold eller trusler om vold i alt 'Ble anmeldt' 14 14 12 20 : 14 10 13 22 : 15 17 12 19 :
Vold eller trusler om vold i alt 'Politiet ble kjent med på annen måte' 12 9 14 13 : 15 11 16 17 : 10 7 12 10 :
Vold eller trusler om vold i alt med 'Ingen eller ukjent kontakt med politiet' 74 77 74 67 : 72 79 71 61 : 75 76 76 71 :
  Antall personer og tilfeller
Antall personer som svarte (N, personer) 9 953 1 434 3 902 3 206 1 411 4 931  723 1 908 1 643  657 5 022  711 1 994 1 563  754
Antall tilfeller av vold eller trusler (N, tilfeller) 1 213  387  611  191 24  529  165  284 72 8  684  222  327  119 16

Standardtegn i tabeller