Statistisk sentralbyrå

7   Regresjonsanalyser av skårer for grad av deling av omsorgsarbeidet. Resultater basert på svar fra mødre, svar fra fedre, og på gjennomsnittet av partenes svar. Estimerte koeffisienter.
  Svar fra mødre Svar fra fedre Gjennomsnittet av partenes svar
Konstantledd 2,59*** 2,72*** 2,65***
Yngste barns alder      
0 år (ref)      
1-2 år -0,01 0,01 0,00
3-6 år 0,01 0,02 0,01
Antall barn under 18 år      
Ett barn (ref)      
To barn 0,07* 0,07* 0,07*
Tre barn + 0,03 0,07* 0,05
Mors arbeidstid      
Ikke yrkesaktiv/permisjon (ref)      
1-19 timer per uke 0,01 -0,05 -0,02
20-36 timer per uke 0,21*** 0,12** 0,17***
37 timer + per uke 0,29*** 0,20*** 0,25***
Fars arbeidstid      
Ikke yrkesaktiv (ref)      
1-36 timer per uke -0,12 -0,08 -0,10
37-44 timer per uke -0,23*** -0,23*** -0,23***
45 timer per uke + -0,39*** -0,36*** -0,38***
Mors andel av parets samlede yrkesinntekt      
0-24 prosent (ref)      
25-39 prosent 0,03 0,01 0,02
40-49 prosent 0,10* 0,06 0,08*
50 prosent + 0,16*** 0,15*** 0,15***
Partenes utdanningsnivå      
Begge videregående eller universitet 1-4 år (ref)      
Mor vdg eller universitet 1-4 år / far universitet 5 år + 0,06 0,02 0,04
Far vdg eller universitet 1-4 år / mor universitet 5 år + 0,05 0,03 0,04
Begge universitet 5 år + 0,15* 0,12 0,13*
Mors alder      
- 29 år (ref)      
30-39 år 0,00 -0,01 0,00
40 år + -0,23*** -0,15** -0,19***
       
Antall observasjoner 2 030 2 030 2 030
Justert R2 0,10 0,08 0,11
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.
Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002.

Standardtegn i tabeller