Statistisk sentralbyrå

2   Fars bruk av fødselspermisjonen. Tobit-estimater
  Tobit-estimater1
Fødselsår 1993 -13,69
  1994 -5,71
  1995 -1,71
  1996 -0,53
  1997 (ref.)  
Barnets paritet 1. barnet 0,53
  2. barnet (ref.)  
  3. barnet + 0,13
Mors alder ved fødsel   0,10
Mors alder ved fødsel kvadrert   -0,003
Fars alder ved fødsel   1,04
Fars alder ved fødsel kvadrert   -0,02
Sivil status Gift 0,91
  Samboer (ref.)  
Fars opprinnelsesland Innvandrerbakgrunn -3,52
  Ikke innvandrerbakgrunn (ref.)  
Mors opprinnelsesland Innvandrerbakgrunn -0,21
  Ikke innvandrerbakgrunn (ref.)  
Permisjonslengde 42 uker (ref.)  
  52 uker 2,55
Mors inntekt i fødselsår NOK 10 000   0,52
Mors inntekt kvadrert   0,00
Fars inntekt i fødselsår NOK 10 000   0,02
Fars inntekt kvadrert   0,00
Mors andel av fars inntekt - 25 prosent (ref.)  
  26-50 prosent 2,68
  51-75 prosent 4,82
  76-100 prosent 5,73
  over 100 prosent -3,69
Mors utdanningsnivå Grunnskole (ref.)  
  Videregående skole 1,14
  Universitet/høgskole - lavere grad 1,73
  Universitet/høgskole - høyere grad 4,06
Fars utdanningsnivå Grunnskole (ref.)  
  Videregående skole 2,15
  Universitet/høgskole - lavere grad 2,19
  Universitet/høgskole - høyere grad 2,58
Næring mor jobber innenfor Primær 5,89
  Produksjon 1,96
  Privat service 2,10
  Finansiell tjenesteyting 1,67
  Undervisning 1,22
  Helse og sosial service (ref.)  
  Offentlig adm., forskning, interesseorg. 2,22
  Kulturell tjenesteyting 1,11
Næring far jobber innenfor Primær -0,26
  Produksjon 0,42
  Privat service -0,90
  Finansiell tjenesteyting -1,21
  Undervisning 1,35
  Helse og sosial service (ref.)  
  Offentlig adm., forskning, interesseorg. 0,19
  Kulturell tjenesteyting -0,80
Mors arbeidstid Deltid -1,17
  Fulltid (ref.)  
Konstant   -31,61
Antall observasjoner    181 987
1  Tall uthevet i kursiv = ikke signifikante.

Standardtegn i tabeller