PX-Win / PC-Axis

PC-Axis er nå erstattet av PX-win. Vi anbefaler å benytte PX-win i stedet. For nedlasting og informasjon se SCB.
Norsk språkfil for PX-Win


PC-Axis er et effektivt bearbeidingsprogram for tabeller. Programmet kan håndtere tabeller som er større enn 65 000 linjer og 65 000 kolonner. Med statistikkfiler lagret i PC-Axis-filformat kan du enkelt velge ut det du ønsker og lagre dette i en rekke andre filformater (Bl.a. Excel, Lotus, dBase, ASCII, PRN, NSD-stat, EDIFACT/GESMES, HTML). PX-axis er gratis.

PC-Axis gir deg mulighet til å:

Ellers kan du benytte de vanlige Windows-funksjonene som «klipp og lim» og dermed lett overføre tabeller til egne Windows-baserte tekst- og tabellbehandlingsprogram.

Programvare:

Dokumentasjon: