10 mest populære navn i 1969

Gutter Jenter
Nr. Navn Endring Nr. Navn Endring
Jan 0 Anne 0
Rune +3 Heidi +1
Geir 0 Hilde -
BjØrn -2 Nina +1
Per -1 Monica* +4
Lars +3 Tone +1
Morten 0 Anita -
Trond -2 Marianne -
Tor* -1 Hege -
10  Terje 0 10  Kristin* 0

Forrige år 1968   1970 Neste år