10 mest populære navn i 1967

Gutter Jenter
Nr. Navn Endring Nr. Navn Endring
Jan 0 Anne 0
BjØrn 0 Hilde +1
Geir 0 Nina -
Per 0 Kristin* +4
Rune 0 Marianne 0
Tor* 0 Anita -
Lars 0 Bente -
Morten - Heidi -
Terje +1 Tone 0
10  Trond - 10  Ann -

Forrige år 1966   1968 Neste år