Namnestatistikk 2013

Fylkesoversikt

Hele landet Menn Kvinner
Østfold Menn Kvinner
Akershus Menn Kvinner
Oslo Menn Kvinner
Hedmark Menn Kvinner
Oppland Menn Kvinner
Buskerud Menn Kvinner
Vestfold Menn Kvinner
Telemark Menn Kvinner
Aust-Agder Menn Kvinner
Vest-Agder Menn Kvinner
Rogaland Menn Kvinner
Hordaland Menn Kvinner
Sogn og Fjordane Menn Kvinner
Møre og Romsdal Menn Kvinner
Sør-Trøndelag Menn Kvinner
Nord-Trøndelag Menn Kvinner
Nordland Menn Kvinner
Troms Menn Kvinner
Finnmark Menn Kvinner
Bærum Menn Kvinner
Stavanger Menn Kvinner
Bergen Menn Kvinner
Trondheim Menn Kvinner