Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Flere bor i sentrum
Fylke Antall Bosatte Areal (dekar) Innbyggere
per km2
Antall, endring
2000 - 2002
Bosatte, endring
2000 - 2002
Areal, endring
2000 - 2002
I alt  694  413 844  116 633 3 548 46 20 865 6 226
Østfold 41 13 881 6 660 2 084 4 1 947  719
Akershus 89 17 737 9 347 1 898 -2 -1 132 -278
Oslo  109  218 159 28 552 7 641 3 6 552 1 213
Hedmark 21 5 125 3 846 1 333 1  759  155
Oppland 28 4 830 3 760 1 285 2  236  129
Buskerud 36 9 940 5 281 1 882 -2  523  172
Vestfold 35 12 516 5 216 2 400 7 1 305  611
Telemark 29 6 155 4 162 1 479 5  365  190
Aust-Agder 10 3 662 1 893 1 934 1 47 43
Vest-Agder 17 9 979 3 464 2 881 -4  782 80
Rogaland 64 21 745 9 002 2 416 14 2 667  858
Hordaland 51 39 559 9 313 4 248 6 4 922 1 026
Sogn og Fjordane 16 2 600 2 591 1 003 1 29  106
Møre og Romsdal 23 8 424 4 271 1 972 -3 -389  112
Sør-Trøndelag 35 18 298 5 373 3 406 3 1 430  536
Nord-Trøndelag 9 3 707 2 078 1 784 1  612 35
Nordland 33 9 602 5 700 1 685 0  482  228
Troms 25 4 834 3 516 1 375 3 -168 8
Finnmark 22 3 091 2 604 1 187 5 -104  280

Standardtegn i tabeller