Energiinnhold, tetthet og virkningsgrad

Gjennomsnittlig energiinnhold, tetthet og virkningsgrader etter energivare1

     

Virkningsgrader

Energibærer

Teoretisk energiinnhold

Tetthet

Industri og bergverk

Transport

Annet forbruk

Kull

28,1 GJ/tonn

..

0,80

0,10

0,60

Kullkoks

28,5 GJ/tonn

..

0,80

-

0,60

Petrolkoks

35,0 GJ/tonn

..

0,80

-

-

Råolje

42,3 GJ/tonn = 36,0 GJ/m3

0,85 tonn/m3

..

..

..

Raffinerigass

48,6 GJ/tonn

..

0,95

..

0,95

Naturgass (2004)2

40,1 GJ/1000 Sm3

0,85 kg/Sm3

0,95

..

0,95

Flytende propan og butan (LPG)

46,1 GJ/tonn = 24,4 GJ/m3

0,53 tonn/m3

0,95

..

0,95

Brenngass

50,0 GJ/tonn

..

..

..

..

Bensin

43,9 GJ/tonn = 32,5 GJ/m3

0,74 tonn/m3

0,20

0,20

0,20

Parafin

43,1 GJ/tonn = 34,9 GJ/m3

0,81 tonn/m3

0,80

0,30

0,75

Diesel-, gass- og lett fyringsolje

43,1 GJ/tonn = 36,2 GJ/m3

0,84 tonn/m3

0,80

0,30

0,80

Tungdestillat

43,1 GJ/tonn = 37,9 GJ/m3

0,88 tonn/m3

0,80

0,30

0,70

Tungolje

40,6 GJ/tonn = 39,8 GJ/m3

0,98 tonn/m3

0,90

0,30

0,75

Metan/

Deponigass

50,2 GJ/tonn

..

..

..

..

Ved

16,8 GJ/tonn = 8,4 GJ/fast m3

0,5 tonn/fm3

0,65

-

0,65

Treavfall (tørrstoff)

16,25-18 GJ/tonn = 6,5-7,2 GJ/fm3

0,4 tonn/fm3

..

..

..

Avfall

10,5 GJ/tonn

..

..

..

..

Elektrisitet

3,6 GJ/MWh

..

1,00

1,00

1,00

Uran

430-688 TJ/tonn

..

..

..

..

1 Det teoretiske energiinnholdet kan variere for den enkelte energivare; verdiene er derfor gjennomsnittsverdier.

2 Sm3 = standard kubikkmeter (15 °C og 1 atmosfæres trykk).

Kilder: Energistatistikk, Statistisk sentralbyrå, Norsk Petroleumsinstitutt, Kjelforeningen - Norsk Energi og Norges byggforskningsinstitutt.

Energienheter

 

PJ

TWh

Mtoe

Mfat

MSm3 o.e. olje

MSm3 o.e. gass

quad

1 PJ

1

0,278

0,024

0,18

0,028

0,025

0,00095

1 TWh

3,6

1

0,085

0,64

0,100

0,090

0,0034

1 Mtoe

42,3

11,75

1

7,49

1,18

1,055

0,040

1 Mfat

5,65

1,57

0,13

1

0,16

0,141

0,0054

1 MSm3 o.e.olje

36,0

10,0

0,9

6,4

1

0,90

0,034

1 MSm3 o.e. gass

40,1

11,1

0,9

7,1

1,12

1

0,038

quad

1053

292,5

24,9

186,4

29,29

26,33

1

1 Mtoe = 1 mill. tonn (rå)oljeekvivalenter

1 Mfat = 1 mill. fat råolje (1 fat = 0,159 m3)

1 MSm3 o.e. olje = 1 mill. Sm3 olje

1 MSm3 o.e. gass = 1 mrd. Sm3 naturgass

1 quad = 1015 Btu (British thermal units)
1 joule (J) = 1 watt x 1 sekund

Kilder: Energistatistikk, Statistisk sentralbyrå og Oljedirektoratet.