Statistisk sentralbyrå

Utdanningsstatistikk, gjennomstrømning i videregående opplæring

2 Elever1 som startet i videregående trinn 1 for første gang høsten 2006, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, utdanningsproram og kjønn. Prosent
Utdanningsprogram i Videregående trinn 1 og kjønn 2006
I alt Fullført med studie- eller yrkeskompetanse2 Ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse
Fullført på normert tid Fullført på mer enn normert tid Fortsatt i videregående opplæring 2011 Gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, ikke bestått Sluttet underveis
I alt 62 452 56 13 5 7 18
Studieforberedende utdanningsprogram1 31 942 74 9 2 7 7
Menn 14 367 69 9 3 10 9
Kvinner 17 575 78 8 2 5 6
Studiespesialisering 25 133 76 9 2 7 5
Idrettsfag 3 832 75 10 2 9 5
Musikk, dans og drama 2 115 82 7 2 5 5
             
Yrkesfaglig studieretninger 30 510 37 18 9 7 28
Menn 17 696 32 22 9 7 30
Kvinner 12 814 45 14 8 7 26
Bygg- og anleggsteknikk 4 495 29 24 8 7 31
Design- og håndtverk 2 629 33 17 10 9 32
Elektrofag 3 801 22 39 11 6 22
Helse- og sosialfag 5 524 44 13 9 7 27
Medier og kommunikasjon 2 799 72 8 3 8 9
Naturbruk 1 305 42 12 9 10 27
Restaurant- og matfag 2 343 31 12 9 7 42
Service og samferdsel 2 477 38 14 8 10 30
Teknikk og industriell produksjon 5 137 34 17 10 4 35
Alternativ opplæring  862 1 3 10 1 85
1  Elever i alternativ opplæring er inkludert.
2  Fullført opplæring betyr at eleven/lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag-/svennebrev.

Standardtegn i tabeller