Statistisk sentralbyrå

Studenter ved universiteter og høgskoler

1 Studenter, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested. 1. oktober 2007 og 20081 . Foreløpige tall
Skoleslag, eieform og lærested I alt Menn Kvinner
2007 2008 2007 2008 2007 2008
I alt  208 263  214 490 81 474 83 469  126 789  131 021
             
Universiteter og vitenskapelige høgskoler i alt 91 146  111 763 39 296 48 992 51 850 62 771
Stat 90 300 90 860 38 936 39 024 51 364 51 836
Universiteter 84 841 85 035 36 057 35 985 48 784 49 050
Universitetet i Oslo 27 341 26 922 10 648 10 309 16 693 16 613
Universitetet i Bergen 14 057 13 851 5 649 35 558 8 408 8 293
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19 351 19 554 10 174 10 285 9 177 9 269
Universitetet i Tromsø 5 424 5 432 2 174 2 193 3 250 3 239
Universitetet i Stavanger 8 050 8 167 3 189 3 223 4 861 4 944
Universitetet i Agder 7 801 8 177 3 001 3 171 4 800 5 006
Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 817 2 932 1 222 1 246 1 595 1 686
Vitenskapelige høgskoler 5 459 5 825 2 879 3 039 2 580 2 786
Norges Handelshøyskole 2 838 3 024 1 731 1 803 1 107 1 221
Norges idrettshøgskole 1 072 1 186  523  579  549  607
Norges musikkhøgskole  608  578  260  263  348  315
Norges veterinærhøgskole  447  468 94 97  353  371
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  494  569  271  297  223  272
Privat  846 20 903  360 9 968  486 10 935
Vitenskapelige høgskoler  846 20 903  360 9 968  486 10 935
Det teologiske Menighetsfakultet  846  917  360  422  486  495
Handelshøyskolen BI1 . 19 708 . 9 441 . 10 267
Misjonshøgskolen 1 .  278 .  105 .  173
             
Høgskoler i alt  117 117  102 727 42 178 34 477 74 939 68 250
Stat 88 210 92 046 30 769 31 896 57 441 60 150
De statlige høgskolene2 85 415 88 574 29 085 29 687 56 330 58 887
Høgskolen i Østfold 4 228 4 225 1 442 1 412 2 786 2 813
Høgskolen i Akershus 3 554 3 656  947  943 2 607 2 713
Høgskolen i Oslo 11 503 11 879 3 559 3 631 7 944 8 248
Høgskolen i Hedmark 5 673 5 668 1 682 1 682 3 991 3 986
Høgskolen i Gjøvik 2 010 2 221  828  945 1 182 1 267
Høgskolen i Lillehammer 3 477 3 825 1 103 1 220 2 374 2 605
Høgskolen i Buskerud 3 218 3 268 1 123 1 154 2 095 2 114
Høgskolen i Vestfold 4 175 4 496 1 415 1 586 2 760 2 910
Høgskolen i Telemark 5 491 5 629 1 928 1 842 3 563 3 787
Høgskolen Stord/Haugesund 2 624 2 730  884  894 1 740 1 836
Høgskolen i Bergen 6 527 6 724 2 364 2 397 4 163 4 327
Høgskulen i Sogn og Fjordane 2 851 2 963  821  828 2 030 2 135
Høgskolen i Molde 1 657 1 782  677  660  980 1 122
Høgskolen i Ålesund 1 819 1 800  741  701 1 078 1 099
Høgskolen i Volda 2 705 3 034  764  832 1 941 2 202
Høgskolen i Sør-Trøndelag 6 874 7 170 3 044 3 210 3 830 3 960
Høgskolen i Nord-Trøndelag 4 684 4 360 1 693 1 460 2 991 2 900
Høgskolen i Bodø 4 249 5 147 1 341 1 644 2 908 3 503
Høgskolen i Narvik 1 216 1 126  780  710  436  416
Høgskolen i Nesna 1 060 1 107  301  329  759  778
Høgskolen i Harstad 1 402 1 368  320  300 1 082 1 068
Høgskolen i Tromsø 2 437 2 438  754  776 1 683 1 662
Høgskolen i Finnmark 1 889 1 848  552  496 1 337 1 352
Samisk høgskole 92  110 22 26 70 84
Militære høgskoler  577  801  524  722 53 79
Andre statlige høgskoler 2 218 2 671 1 160 1 487 1 058 1 184
Politihøgskolen 1 420 1 878  891 1 199  529  679
Kunsthøgskolen i Bergen  292  314 93  110  199  204
Kunsthøgskolen i Oslo  506  479  176  178  330  301
Privat 28 907 10 681 11 409 2 581 17 498 8 100
Handelshøyskolen BI 1 18 248 . 8 625 . 9 623 .
Andre private høgskoler1 10 659 10 681 2 784 2 581 7 875 8 100
1  Handelshøyskolen BI og Misjonshøgskolen, tildligere private høyskoler, har fra og med 1. juni 2008 fått status som vitenskaplige høgskoler.
2  De statlige høgskolene er en betegnelse på et skoleslag som er et resultat av høgskolereformen i 1994, der 98 mindre statlige og frittstående skoler ble slått sammen til 26 større enheter med virkning fra 1. august 1994.
3  Tall rettet 26. januar 2009 kl. 1015.

Standardtegn i tabeller