Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

8   Personer 16 år og over, etter alder, kjønn og utdanningsnivå (gammel nivåinndeling) og fagfelt. 1. oktober 2005
Kjønn og utdanning (nivå og fagfelt) I alt Alder
16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-66 år 67 år og eldre
Begge kjønn 3 675 873  235 155  274 230  286 727  691 352  654 075  603 877  315 913  614 544
                   
Grunnskolenivå, 7-9 år  673 614 86 356 15 006 11 836 38 887 61 826  103 028 81 019  275 656
7-årig folkeskole  285 519 - - - -  733 19 745 33 716  231 325
Ungdomsskole  224 847 86 211 14 553 10 564 33 431 49 865 28 478 1 127  618
Annet  163 248  145  453 1 272 5 456 11 228 54 805 46 176 43 713
                   
Videregående, grunnopplæring, 10-11 år 1 062 535  116 642 64 084 47 083  132 199  178 868  209 414  114 824  199 421
Allmenne fag  230 274 39 332 12 423 8 320 8 610 10 822 50 213 33 393 67 161
Humanistiske og estetiske fag 52 135 12 115 6 158 3 687 6 762 8 000 6 497 2 854 6 062
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 1 108 - - 10 89  234  323  169  283
Samfunnsfag og juridiske fag 4 111 3 310  392  120  178 70 32 7 2
Økonomiske og administrative fag  197 566 7 158 3 567 4 011 20 270 41 269 49 068 28 453 43 770
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  284 809 34 076 24 850 17 394 54 326 57 971 50 801 20 423 24 968
Helse-, sosial- og idrettsfag  177 589 15 189 8 709 7 118 26 740 39 043 32 710 16 164 31 916
Primærnæringsfag 46 640 2 579 1 897 1 499 5 342 8 957 7 539 5 809 13 018
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 54 402 2 541 3 350 2 413 5 812 9 896 10 869 7 310 12 211
Annet 13 901  342 2 738 2 511 4 070 2 606 1 362  242 30
                   
Videregående, avsluttende opplæring, 12 år  859 762 26 487  148 980  101 191  212 755  174 293  103 304 41 193 51 559
Allmenne fag  266 037 15 269 65 804 31 852 50 250 48 778 26 221 9 518 18 345
Humanistiske og estetiske fag 34 730 2 759 12 718 5 117 5 179 2 943 2 091 1 128 2 795
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 1 280 - - 47  218  296  323  137  259
Samfunnsfag og juridiske fag 1 959  792  883 39  108 81 33 12 11
Økonomiske og administrative fag  110 771 3 529 17 059 9 784 36 577 23 771 12 474 4 277 3 300
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  293 286 1 068 29 295 32 748 84 542 68 075 38 847 18 094 20 617
Helse-, sosial- og idrettsfag 84 105 2 628 16 158 14 155 17 752 17 061 12 883 2 727  741
Primærnæringsfag 18 310  336 2 953 3 347 5 568 3 393 1 980  442  291
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 48 918  106 4 110 4 102 12 561 9 827 8 268 4 786 5 158
Annet  366 - - - - 68  184 72 42
                   
Påbygging til videregående opplæring 93 424 33 3 884 7 078 25 062 25 694 17 137 6 971 7 565
Allmenne fag 13 763 22 1 268 1 325 5 026 4 259 1 641  195 27
Humanistiske og estetiske fag 1 467 - 91  238  559  289  239 38 13
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 22 - - - 3 2 12 3 2
Samfunnsfag og juridiske fag  247 - - 18  151 55 11 8 4
Økonomiske og administrative fag 27 966 -  137 1 022 5 137 7 758 6 724 3 593 3 595
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 37 842 1  687 2 999 12 976 11 524 6 520 1 619 1 516
Helse-, sosial- og idrettsfag  579 - 37 41  185  193  100 18 5
Primærnæringsfag  104 - 9 16 6 50 20 2 1
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 11 306 10 1 651 1 402  977 1 519 1 853 1 492 2 402
Annet  128 - 4 17 42 45 17 3 -
                   
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå  668 736 27 29 502 80 568  185 314  148 770  121 405 49 424 53 726
Humanistiske og estetiske fag 76 227 10 5 242 11 259 22 251 15 912 12 660 4 490 4 403
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  168 361 - 2 608 13 892 42 193 34 443 40 069 18 332 16 824
Samfunnsfag og juridiske fag 39 819 10 7 210 8 890 10 645 6 350 4 407 1 262 1 045
Økonomiske og administrative fag  109 796 - 4 043 12 775 37 413 28 338 15 822 5 423 5 982
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 97 009 - 3 726 10 533 21 655 22 424 18 663 9 463 10 545
Helse-, sosial- og idrettsfag  146 038 5 6 079 18 435 37 444 34 776 26 593 9 101 13 605
Primærnæringsfag 1 816 - 98  298  796  402  135 42 45
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 19 059 2  416 3 539 9 604 3 002 1 075  603  818
Annet 10 611 - 80  947 3 313 3 123 1 981  708  459
                   
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå  196 597 1  566 17 640 60 283 43 416 38 723 17 695 18 273
Humanistiske og estetiske fag 24 352 - 37 1 538 7 047 4 284 5 906 3 133 2 407
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 6 304 - 5  223 1 200 1 068 2 048  997  763
Samfunnsfag og juridiske fag 36 252 - 13 2 758 13 393 8 077 7 087 2 483 2 441
Økonomiske og administrative fag 12 423 -  188 3 310 5 555 2 118 1 002  191 59
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 70 860 -  210 6 569 22 145 16 529 12 412 6 085 6 910
Helse-, sosial- og idrettsfag 32 125 1  102 2 786 7 991 6 922 7 269 3 346 3 708
Primærnæringsfag 6 678 - 6  314 1 696 1 736 1 278  593 1 055
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 5 857 - 4 89  835 2 250 1 278  611  790
Annet 1 746 - 1 53  421  432  443  256  140
                   
Uoppgitt  121 205 5 609 12 208 21 331 36 852 21 208 10 866 4 787 8 344
                   
Menn 1 807 410  120 691  139 246  144 300  350 504  333 180  306 747  157 409  255 333
                   
Grunnskolenivå, 7-9 år  300 750 46 354 9 355 6 968 21 111 33 601 49 798 36 593 96 970
7-årig folkeskole  112 135 - - - -  416 11 091 17 588 83 040
Ungdomsskole  122 549 46 279 9 107 6 450 18 774 27 642 13 641  475  181
Annet 66 066 75  248  518 2 337 5 543 25 066 18 530 13 749
                   
Videregående, grunnopplæring, 10-11 år  482 577 60 391 37 981 26 831 66 284 79 216 90 403 46 938 74 533
Allmenne fag 82 241 17 949 6 823 4 439 3 746 4 173 17 602 10 766 16 743
Humanistiske og estetiske fag 8 845 2 169 1 737 1 105 1 283 1 021  809  230  491
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  686 - - 2 46  154  229  101  154
Samfunnsfag og juridiske fag 1 903 1 466  220 63  102 27 20 4 1
Økonomiske og administrative fag 57 059 3 134 1 909 1 865 6 438 9 648 13 721 7 693 12 651
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  236 632 29 641 21 209 14 128 42 594 46 923 42 559 17 247 22 331
Helse-, sosial- og idrettsfag 12 674 3 813 1 828 1 310 2 211 1 952 1 079  276  205
Primærnæringsfag 39 260 1 171 1 159 1 069 4 128 7 264 6 717 5 424 12 328
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 35 170  825 1 362 1 344 3 351 6 610 6 992 5 073 9 613
Annet 8 107  223 1 734 1 506 2 385 1 444  675  124 16
                   
Videregående, avsluttende opplæring, 12 år  496 216 10 889 74 550 57 278  119 756  103 773 65 978 29 140 34 852
Allmenne fag  117 768 6 132 28 757 15 922 21 227 21 203 12 552 4 603 7 372
Humanistiske og estetiske fag 9 781  528 2 744 1 554 1 224  889  843  536 1 463
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  333 - - 4 59 69 86 53 62
Samfunnsfag og juridiske fag  803  297  347 19 60 49 19 6 6
Økonomiske og administrative fag 48 107 1 887 9 360 4 413 10 806 9 117 7 418 2 849 2 257
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  265 201  987 26 270 29 283 73 197 61 985 36 311 17 235 19 933
Helse-, sosial- og idrettsfag 12 413  941 4 230 2 265 2 558 1 395  770  154  100
Primærnæringsfag 12 765  115 1 563 2 197 3 834 2 612 1 755  409  280
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 28 832 2 1 279 1 621 6 791 6 426 6 108 3 247 3 358
Annet  213 - - - - 28  116 48 21
                   
Påbygging til videregående opplæring 62 882 23 3 262 5 398 16 966 16 599 11 103 4 486 5 045
Allmenne fag 8 414 22 1 041 1 060 2 964 2 368  857 84 18
Humanistiske og estetiske fag  586 - 23 62  162  154  158 18 9
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 22 - - - 3 2 12 3 2
Samfunnsfag og juridiske fag  165 - - 14  100 36 5 6 4
Økonomiske og administrative fag 7 189 - 17  117 1 035 1 753 1 882 1 285 1 100
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 35 700 1  639 2 824 11 890 10 884 6 352 1 595 1 515
Helse-, sosial- og idrettsfag 73 - 2 3 20 40 7 1 -
Primærnæringsfag 85 - 5 10 5 44 18 2 1
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 10 583 - 1 532 1 298  768 1 297 1 803 1 489 2 396
Annet 65 - 3 10 19 21 9 3 -
                   
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå  278 818 8 9 123 29 618 74 562 60 828 55 556 24 059 25 064
Humanistiske og estetiske fag 29 850 2 1 546 4 282 9 102 6 353 5 499 1 597 1 469
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 49 583 -  401 2 634 9 999 8 380 13 950 7 296 6 923
Samfunnsfag og juridiske fag 17 421 2 2 023 3 673 4 768 2 991 2 487  768  709
Økonomiske og administrative fag 60 158 - 1 614 6 003 18 491 15 527 10 321 3 881 4 321
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 81 110 - 2 329 7 539 16 405 18 569 17 306 8 891 10 071
Helse-, sosial- og idrettsfag 19 150 2  873 2 326 6 103 4 726 3 946  681  493
Primærnæringsfag 1 274 - 47  185  536  319  107 37 43
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 15 493 2  267 2 653 7 839 2 468  942  528  794
Annet 4 779 - 23  323 1 319 1 495  998  380  241
                   
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå  128 070 -  223 9 104 33 263 27 728 28 355 13 972 15 425
Humanistiske og estetiske fag 12 468 - 10  599 2 775 2 085 3 396 1 954 1 649
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 2 332 - 1 31  259  302  757  484  498
Samfunnsfag og juridiske fag 20 223 - 3 1 083 5 971 4 245 5 007 1 917 1 997
Økonomiske og administrative fag 7 685 - 64 1 767 3 468 1 444  732  157 53
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 55 716 -  102 4 341 15 430 12 616 11 043 5 653 6 531
Helse-, sosial- og idrettsfag 18 168 - 39 1 058 3 465 3 486 4 844 2 486 2 790
Primærnæringsfag 4 879 - -  139  921 1 140 1 080  569 1 030
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 5 548 - 3 56  739 2 149 1 238  587  776
Annet 1 051 - 1 30  235  261  258  165  101
                   
Uoppgitt 58 097 3 026 4 752 9 103 18 562 11 435 5 554 2 221 3 444
                   
Kvinner 1 868 463  114 464  134 984  142 427  340 848  320 895  297 130  158 504  359 211
                   
Grunnskolenivå, 7-9 år  372 864 40 002 5 651 4 868 17 776 28 225 53 230 44 426  178 686
7-årig folkeskole  173 384 - - - -  317 8 654 16 128  148 285
Ungdomsskole  102 298 39 932 5 446 4 114 14 657 22 223 14 837  652  437
Annet 97 182 70  205  754 3 119 5 685 29 739 27 646 29 964
                   
Videregående, grunnopplæring, 10-11 år  579 958 56 251 26 103 20 252 65 915 99 652  119 011 67 886  124 888
Allmenne fag  148 033 21 383 5 600 3 881 4 864 6 649 32 611 22 627 50 418
Humanistiske og estetiske fag 43 290 9 946 4 421 2 582 5 479 6 979 5 688 2 624 5 571
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  422 - - 8 43 80 94 68  129
Samfunnsfag og juridiske fag 2 208 1 844  172 57 76 43 12 3 1
Økonomiske og administrative fag  140 507 4 024 1 658 2 146 13 832 31 621 35 347 20 760 31 119
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 48 177 4 435 3 641 3 266 11 732 11 048 8 242 3 176 2 637
Helse-, sosial- og idrettsfag  164 915 11 376 6 881 5 808 24 529 37 091 31 631 15 888 31 711
Primærnæringsfag 7 380 1 408  738  430 1 214 1 693  822  385  690
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 19 232 1 716 1 988 1 069 2 461 3 286 3 877 2 237 2 598
Annet 5 794  119 1 004 1 005 1 685 1 162  687  118 14
                   
Videregående, avsluttende opplæring, 12 år  363 546 15 598 74 430 43 913 92 999 70 520 37 326 12 053 16 707
Allmenne fag  148 269 9 137 37 047 15 930 29 023 27 575 13 669 4 915 10 973
Humanistiske og estetiske fag 24 949 2 231 9 974 3 563 3 955 2 054 1 248  592 1 332
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  947 - - 43  159  227  237 84  197
Samfunnsfag og juridiske fag 1 156  495  536 20 48 32 14 6 5
Økonomiske og administrative fag 62 664 1 642 7 699 5 371 25 771 14 654 5 056 1 428 1 043
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 28 085 81 3 025 3 465 11 345 6 090 2 536  859  684
Helse-, sosial- og idrettsfag 71 692 1 687 11 928 11 890 15 194 15 666 12 113 2 573  641
Primærnæringsfag 5 545  221 1 390 1 150 1 734  781  225 33 11
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 20 086  104 2 831 2 481 5 770 3 401 2 160 1 539 1 800
Annet  153 - - - - 40 68 24 21
                   
Påbygging til videregående opplæring 30 542 10  622 1 680 8 096 9 095 6 034 2 485 2 520
Allmenne fag 5 349 -  227  265 2 062 1 891  784  111 9
Humanistiske og estetiske fag  881 - 68  176  397  135 81 20 4
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 82 - - 4 51 19 6 2 -
Samfunnsfag og juridiske fag 20 777 -  120  905 4 102 6 005 4 842 2 308 2 495
Økonomiske og administrative fag 2 142 - 48  175 1 086  640  168 24 1
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  506 - 35 38  165  153 93 17 5
Helse-, sosial- og idrettsfag 19 - 4 6 1 6 2 - -
Primærnæringsfag  723 10  119  104  209  222 50 3 6
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 63 - 1 7 23 24 8 - -
Annet                  
                   
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå  389 918 19 20 379 50 950  110 752 87 942 65 849 25 365 28 662
Humanistiske og estetiske fag 46 377 8 3 696 6 977 13 149 9 559 7 161 2 893 2 934
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  118 778 - 2 207 11 258 32 194 26 063 26 119 11 036 9 901
Samfunnsfag og juridiske fag 22 398 8 5 187 5 217 5 877 3 359 1 920  494  336
Økonomiske og administrative fag 49 638 - 2 429 6 772 18 922 12 811 5 501 1 542 1 661
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 15 899 - 1 397 2 994 5 250 3 855 1 357  572  474
Helse-, sosial- og idrettsfag  126 888 3 5 206 16 109 31 341 30 050 22 647 8 420 13 112
Primærnæringsfag  542 - 51  113  260 83 28 5 2
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 3 566 -  149  886 1 765  534  133 75 24
Annet 5 832 - 57  624 1 994 1 628  983  328  218
                   
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå 68 527 1  343 8 536 27 020 15 688 10 368 3 723 2 848
Humanistiske og estetiske fag 11 884 - 27  939 4 272 2 199 2 510 1 179  758
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 3 972 - 4  192  941  766 1 291  513  265
Samfunnsfag og juridiske fag 16 029 - 10 1 675 7 422 3 832 2 080  566  444
Økonomiske og administrative fag 4 738 -  124 1 543 2 087  674  270 34 6
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 15 144 -  108 2 228 6 715 3 913 1 369  432  379
Helse-, sosial- og idrettsfag 13 957 1 63 1 728 4 526 3 436 2 425  860  918
Primærnæringsfag 1 799 - 6  175  775  596  198 24 25
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag  309 - 1 33 96  101 40 24 14
Annet  695 - - 23  186  171  185 91 39
                   
Uoppgitt 63 108 2 583 7 456 12 228 18 290 9 773 5 312 2 566 4 900

Standardtegn i tabeller