Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

7   Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå (gammel nivåinndeling), kjønn og alder. 1. oktober 2005. Prosent
Kjønn og alder I alt Høyeste fullførte utdanning1
Grunnskolenivå Videregående-
skole-nivå2
Universitets- og
høgskolenivå, kort3
Universitets- og
høgskolenivå, lang4
I alt 3 675 873 19,0 56,7 18,8 5,5
16-19 år  235 155 37,6 62,4 0,0 0,0
20-24 år  274 230 5,7 82,8 11,3 0,2
25-29 år  286 727 4,5 58,5 30,4 6,6
30-39 år  691 352 5,9 56,5 28,3 9,2
40-49 år  654 075 9,8 59,9 23,5 6,9
50-59 år  603 877 17,4 55,6 20,5 6,5
60-66 år  315 913 26,0 52,4 15,9 5,7
67 år og eldre  614 544 45,5 42,7 8,9 3,0
           
Menn 1 807 410 17,2 59,5 15,9 7,3
16-19 år  120 691 39,4 60,6 0,0 -
20-24 år  139 246 7,0 86,1 6,8 0,2
25-29 år  144 300 5,2 66,2 21,9 6,7
30-39 år  350 504 6,4 61,2 22,5 10,0
40-49 år  333 180 10,4 62,0 18,9 8,6
50-59 år  306 747 16,5 55,6 18,4 9,4
60-66 år  157 409 23,6 51,9 15,5 9,0
67 år og eldre  255 333 38,5 45,4 10,0 6,1
           
Kvinner 1 868 463 20,7 54,0 21,6 3,8
16-19 år  114 464 35,8 64,2 0,0 0,0
20-24 år  134 984 4,4 79,3 16,0 0,3
25-29 år  142 427 3,7 50,6 39,1 6,6
30-39 år  340 848 5,5 51,8 34,3 8,4
40-49 år  320 895 9,1 57,6 28,3 5,0
50-59 år  297 130 18,2 55,6 22,6 3,6
60-66 år  158 504 28,5 52,9 16,3 2,4
67 år og eldre  359 211 50,4 40,7 8,1 0,8
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller