Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

5   Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå (gammel nivåinndeling), kjønn og bostedsfylke. 1. oktober 2005
Kjønn og Hele landet/Bostedsfylke I alt Personer Prosent1
Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
1985 3 279 601 1 241 014 1 554 424  325 001 89 052 70 110 38,7 48,4 10,1 2,8
1995 3 474 255  922 639 1 819 464  505 964  127 534 98 654 27,3 53,9 15,0 3,8
2004 3 642 888  689 851 1 997 566  655 923  189 136  110 412 19,5 56,5 18,6 5,4
                     
2005 3 675 873  673 614 2 015 721  668 736  196 597  121 205 19,0 56,7 18,8 5,5
                     
Østfold  208 368 45 584  118 701 31 818 6 543 5 722 22,5 58,6 15,7 3,2
Akershus  387 365 58 841  203 856 81 007 30 504 13 157 15,7 54,5 21,6 8,2
Oslo  440 075 56 133  189 996  108 712 51 117 34 117 13,8 46,8 26,8 12,6
Hedmark  152 941 38 532 83 798 22 705 4 586 3 320 25,8 56,0 15,2 3,1
Oppland  148 177 33 456 84 839 22 215 4 437 3 230 23,1 58,5 15,3 3,1
Buskerud  195 894 39 277  109 942 32 621 7 672 6 382 20,7 58,0 17,2 4,0
Vestfold  177 130 31 474  102 552 31 723 6 729 4 652 18,2 59,5 18,4 3,9
Telemark  133 966 28 223 77 619 20 445 4 487 3 192 21,6 59,4 15,6 3,4
Aust-Agder 82 445 14 159 49 156 14 242 2 932 1 956 17,6 61,1 17,7 3,6
Vest-Agder  126 627 20 659 75 081 22 390 4 717 3 780 16,8 61,1 18,2 3,8
Rogaland  305 040 51 284  176 102 53 255 14 543 9 856 17,4 59,7 18,0 4,9
Hordaland  354 473 60 001  198 493 66 534 19 935 9 510 17,4 57,5 19,3 5,8
Sogn og Fjordane 83 548 15 591 49 889 13 684 2 430 1 954 19,1 61,1 16,8 3,0
Møre og Romsdal  193 828 38 879  114 207 31 280 5 297 4 165 20,5 60,2 16,5 2,8
Sør-Trøndelag  217 943 38 069  119 953 39 755 14 733 5 433 17,9 56,4 18,7 6,9
Nord-Trøndelag  101 205 19 602 60 543 16 348 3 059 1 653 19,7 60,8 16,4 3,1
Nordland  188 007 44 553  105 352 29 142 5 015 3 945 24,2 57,2 15,8 2,7
Troms  121 313 25 432 65 288 21 192 6 204 3 197 21,5 55,3 17,9 5,3
Finnmark 57 191 13 822 30 230 9 537 1 642 1 960 25,0 54,7 17,3 3,0
Uoppgitt  337 43  124  131 15 24 13,7 39,6 41,9 4,8
                     
Menn 1 807 410  300 750 1 041 675  278 818  128 070 58 097 17,2 59,5 15,9 7,3
                     
Østfold  101 471 19 683 61 155 13 343 4 611 2 679 19,9 61,9 13,5 4,7
Akershus  189 332 27 170  101 027 34 798 20 322 6 015 14,8 55,1 19,0 11,1
Oslo  212 594 24 253 93 869 47 892 29 982 16 598 12,4 47,9 24,4 15,3
Hedmark 74 863 17 790 43 402 8 907 3 134 1 630 24,3 59,3 12,2 4,3
Oppland 72 860 15 593 43 948 8 661 3 059 1 599 21,9 61,7 12,2 4,3
Buskerud 95 857 17 730 55 757 13 947 5 441 2 982 19,1 60,0 15,0 5,9
Vestfold 85 880 13 673 51 768 13 544 4 755 2 140 16,3 61,8 16,2 5,7
Telemark 65 473 12 221 40 450 8 158 3 162 1 482 19,1 63,2 12,7 4,9
Aust-Agder 40 672 6 078 25 662 5 878 2 132  922 15,3 64,6 14,8 5,4
Vest-Agder 62 392 9 044 39 033 9 241 3 384 1 690 14,9 64,3 15,2 5,6
Rogaland  151 542 22 765 92 357 21 548 9 999 4 873 15,5 63,0 14,7 6,8
Hordaland  175 213 25 928  103 979 27 974 12 678 4 654 15,2 61,0 16,4 7,4
Sogn og Fjordane 41 923 7 482 26 520 5 305 1 659  957 18,3 64,7 12,9 4,0
Møre og Romsdal 96 533 17 945 60 069 12 993 3 638 1 888 19,0 63,5 13,7 3,8
Sør-Trøndelag  107 595 16 184 62 558 16 133 9 933 2 787 15,4 59,7 15,4 9,5
Nord-Trøndelag 50 198 8 810 32 401 6 104 2 119  764 17,8 65,5 12,3 4,3
Nordland 93 290 19 953 55 979 12 031 3 405 1 922 21,8 61,3 13,2 3,7
Troms 60 633 11 522 35 130 8 669 3 730 1 582 19,5 59,5 14,7 6,3
Finnmark 28 961 6 914 16 573 3 621  924  929 24,7 59,1 12,9 3,3
Uoppgitt  128 12 38 71 3 4 9,7 30,6 57,3 2,4
                     
Kvinner 1 868 463  372 864  974 046  389 918 68 527 63 108 20,7 54,0 21,6 3,8
                     
Østfold  106 897 25 901 57 546 18 475 1 932 3 043 24,9 55,4 17,8 1,9
Akershus  198 033 31 671  102 829 46 209 10 182 7 142 16,6 53,9 24,2 5,3
Oslo  227 481 31 880 96 127 60 820 21 135 17 519 15,2 45,8 29,0 10,1
Hedmark 78 078 20 742 40 396 13 798 1 452 1 690 27,2 52,9 18,1 1,9
Oppland 75 317 17 863 40 891 13 554 1 378 1 631 24,2 55,5 18,4 1,9
Buskerud  100 037 21 547 54 185 18 674 2 231 3 400 22,3 56,1 19,3 2,3
Vestfold 91 250 17 801 50 784 18 179 1 974 2 512 20,1 57,2 20,5 2,2
Telemark 68 493 16 002 37 169 12 287 1 325 1 710 24,0 55,7 18,4 2,0
Aust-Agder 41 773 8 081 23 494 8 364  800 1 034 19,8 57,7 20,5 2,0
Vest-Agder 64 235 11 615 36 048 13 149 1 333 2 090 18,7 58,0 21,2 2,1
Rogaland  153 498 28 519 83 745 31 707 4 544 4 983 19,2 56,4 21,3 3,1
Hordaland  179 260 34 073 94 514 38 560 7 257 4 856 19,5 54,2 22,1 4,2
Sogn og Fjordane 41 625 8 109 23 369 8 379  771  997 20,0 57,5 20,6 1,9
Møre og Romsdal 97 295 20 934 54 138 18 287 1 659 2 277 22,0 57,0 19,2 1,7
Sør-Trøndelag  110 348 21 885 57 395 23 622 4 800 2 646 20,3 53,3 21,9 4,5
Nord-Trøndelag 51 007 10 792 28 142 10 244  940  889 21,5 56,2 20,4 1,9
Nordland 94 717 24 600 49 373 17 111 1 610 2 023 26,5 53,3 18,5 1,7
Troms 60 680 13 910 30 158 12 523 2 474 1 615 23,6 51,1 21,2 4,2
Finnmark 28 230 6 908 13 657 5 916  718 1 031 25,4 50,2 21,8 2,6
Uoppgitt  209 31 86 60 12 20 16,4 45,5 31,7 6,3
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller