Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

4   Personer 16 år og over, etter alder, kjønn og utdanningsnivå (ny nivåinndeling) og fagfelt. 1 oktober 2005 [Rettet 12. april 2007 kl. 13.00]
Kjønn og utdanning (nivå og fagfelt) I alt Alder
16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-66 år 67 år og eldre
Begge kjønn 3 675 874   235 155   274 230   286 727   691 352   654 075   603 877   315 913   614 545
                   
Grunnskolenivå 1 121 510  202 990 78 696 53 155  123 060  163 004  129 066 89 802  281 737
Annet  228 846 1 333 3 711 5 490 18 714 32 216 69 413 52 116 45 853
                   
Videregående, grunnopplæring  614 110 - 27 5 236 47 832 77 889  183 714  106 073  193 339
Allmenne fag  165 413 - 10  152 1 104 4 861 54 541 35 853 68 892
Humanistiske og estetiske fag 20 385 - 16  306 2 324 3 792 5 688 2 508 5 751
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 1 065 - - 7 59  220  323  171  285
Samfunnsfag og juridiske fag 68 - - 17 24 15 9 1 2
Økonomiske og administrative fag  139 565 - -  952 8 017 21 223 42 561 25 203 41 609
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  121 341 - - 2 540 18 586 21 457 39 524 16 331 22 903
Helse-, sosial- og idrettsfag 99 573 - 1  818 13 028 17 191 25 825 13 676 29 034
Primærnæringsfag 35 686 - -  176 2 914 6 680 7 145 5 732 13 039
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 31 013 - -  268 1 776 2 449 8 098 6 598 11 824
Uoppgitt fagfelt 1 - - - - 1 - - -
                   
Videregående, avsluttende opplæring  845 712 26 503  138 670 96 158  212 662  175 103  103 800 41 247 51 569
Allmenne fag  255 496 15 280 58 592 27 980 50 068 49 196 26 485 9 543 18 352
Humanistiske og estetiske fag 34 180 2 760 12 273 4 983 5 184 2 955 2 101 1 129 2 795
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 1 292 - - 46  219  300  331  137  259
Samfunnsfag og juridiske fag 1 973  792  892 38  110 85 33 12 11
Økonomiske og administrative fag  108 753 3 531 14 942 9 433 36 765 23 967 12 525 4 288 3 302
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  292 958 1 068 29 172 32 483 84 475 68 145 38 895 18 102 20 618
Helse-, sosial- og idrettsfag 83 632 2 630 15 828 13 865 17 724 17 145 12 968 2 731  741
Primærnæringsfag 18 148  336 2 865 3 263 5 557 3 405 1 988  443  291
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 48 913  106 4 106 4 067 12 560 9 837 8 289 4 790 5 158
Uoppgitt fagfelt  367 - - - - 68  185 72 42
                   
Påbygging til videregående opplæring 93 025 33 3 758 6 569 24 934 25 920 17 257 6 987 7 567
Allmenne fag 13 181 22 1 105 1 040 4 883 4 257 1 650  196 28
Humanistiske og estetiske fag 1 455 - 88  216  563  295  242 38 13
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 22 - - - 3 2 12 3 2
Samfunnsfag og juridiske fag  254 - - 23  151 56 12 8 4
Økonomiske og administrative fag 28 185 -  133 1 009 5 190 7 858 6 793 3 606 3 596
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 37 829 1  694 2 907 12 925 11 617 6 549 1 620 1 516
Helse-, sosial- og idrettsfag  603 - 41 48  190  199  102 18 5
Primærnæringsfag  106 - 9 16 6 52 20 2 1
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 11 253 10 1 683 1 295  977 1 534 1 859 1 493 2 402
Uoppgitt fagfelt  137 - 5 15 46 50 18 3 -
                   
Universitets- og høgskolenivå, kort  682 274 17 40 285 85 783  185 537  147 329  120 318 49 299 53 706
Humanistiske og estetiske fag 75 310 13 4 405 11 336 22 590 15 931 12 448 4 353 4 234
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  170 750 - 4 782 14 719 42 028 34 054 39 976 18 355 16 836
Samfunnsfag og juridiske fag 36 169 1 5 947 7 339 10 155 6 074 4 343 1 264 1 046
Økonomiske og administrative fag  112 462 - 7 263 14 379 36 755 27 398 15 276 5 366 6 025
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  103 147 1 7 670 12 386 21 861 22 393 18 730 9 517 10 589
Helse-, sosial- og idrettsfag  151 890 2 9 479 20 428 38 079 34 838 26 322 9 091 13 651
Primærnæringsfag 2 313 -  288  517  868  418  135 42 45
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 19 463 -  380 3 724 9 819 3 044 1 076  601  819
Uoppgitt fagfelt 10 770 - 71  955 3 382 3 179 2 012  710  461
                   
Universitets- og høgskolenivå, lang  197 485 1  569 18 562 60 281 43 391 38 715 17 693 18 273
Humanistiske og estetiske fag 24 325 - 36 1 527 7 041 4 282 5 901 3 131 2 407
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 6 306 - 5  223 1 202 1 068 2 048  997  763
Samfunnsfag og juridiske fag 36 271 - 13 2 763 13 402 8 081 7 088 2 483 2 441
Økonomiske og administrative fag 12 420 -  188 3 402 5 479 2 102  999  191 59
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 71 772 -  214 7 396 22 220 16 532 12 415 6 085 6 910
Helse-, sosial- og idrettsfag 32 107 1  102 2 795 7 983 6 907 7 265 3 346 3 708
Primærnæringsfag 6 681 - 6  314 1 698 1 737 1 278  593 1 055
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 5 857 - 4 89  835 2 250 1 278  611  790
Uoppgitt fagfelt 1 746 - 1 53  421  432  443  256  140
                   
Uoppgitt  121 758 5 611 12 225 21 264 37 046 21 439 11 007 4 812 8 354
                   
Menn 1 807 411  120 691  139 246  144 300  350 504  333 180  306 747  157 409  255 334
                   
Grunnskolenivå  528 555  106 744 47 139 30 403 65 001 79 235 61 245 39 965 98 823
Annet 97 337  676 2 155 2 750 9 405 15 974 31 433 20 599 14 345
                   
Videregående, grunnopplæring  254 416 - 7 3 103 22 373 33 638 79 045 43 573 72 677
Allmenne fag 47 772 - 2 47  486 1 398 18 162 10 910 16 767
Humanistiske og estetiske fag 2 083 - 5 72  459  381  563  164  439
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  659 - - 2 27  143  230  104  153
Samfunnsfag og juridiske fag 37 - - 8 13 8 6 1 1
Økonomiske og administrative fag 39 362 - -  473 2 554 4 947 11 980 7 048 12 360
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  108 831 - - 2 142 15 128 19 018 36 392 15 126 21 025
Helse-, sosial- og idrettsfag 2 773 - -  116  913 1 021  436  153  134
Primærnæringsfag 31 956 - -  130 2 186 5 426 6 471 5 394 12 349
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 20 943 - -  113  607 1 296 4 805 4 673 9 449
                   
Videregående, avsluttende opplæring  489 158 10 892 70 108 54 207  119 741  104 062 66 124 29 168 34 856
Allmenne fag  112 442 6 134 25 690 13 510 21 179 21 330 12 609 4 616 7 374
Humanistiske og estetiske fag 9 645  528 2 648 1 501 1 231  892  846  536 1 463
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  336 - - 4 61 69 87 53 62
Samfunnsfag og juridiske fag  802  297  345 19 60 50 19 6 6
Økonomiske og administrative fag 46 875 1 888 8 235 4 159 10 875 9 173 7 434 2 853 2 258
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  264 966  987 26 181 29 075 73 145 62 051 36 351 17 242 19 934
Helse-, sosial- og idrettsfag 12 329  941 4 204 2 172 2 569 1 409  780  154  100
Primærnæringsfag 12 695  115 1 526 2 159 3 826 2 618 1 761  410  280
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 28 855 2 1 279 1 608 6 795 6 442 6 121 3 250 3 358
Uoppgitt fagfelt  213 - - - - 28  116 48 21
                   
Påbygging til videregående opplæring 62 390 23 3 162 4 959 16 828 16 728 11 154 4 491 5 045
Allmenne fag 7 958 22  922  820 2 866 2 365  861 84 18
Humanistiske og estetiske fag  584 - 25 57  163  155  157 18 9
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 22 - - - 3 2 12 3 2
Samfunnsfag og juridiske fag  168 - - 16 99 37 6 6 4
Økonomiske og administrative fag 7 238 - 17  119 1 042 1 773 1 899 1 288 1 100
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 35 681 1  644 2 736 11 840 10 973 6 376 1 596 1 515
Helse-, sosial- og idrettsfag 77 - 2 3 21 43 7 1 -
Primærnæringsfag 87 - 5 10 5 46 18 2 1
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 10 507 - 1 543 1 190  769 1 310 1 809 1 490 2 396
Uoppgitt fagfelt 68 - 4 8 20 24 9 3 -
                   
Universitets- og høgskolenivå, kort  285 881 4 13 846 32 779 74 694 60 287 55 206 24 009 25 056
Humanistiske og estetiske fag 29 686 1 1 383 4 378 9 210 6 348 5 424 1 536 1 406
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 50 176 -  786 2 992 9 930 8 309 13 927 7 302 6 930
Samfunnsfag og juridiske fag 16 349 1 1 896 3 054 4 556 2 905 2 463  765  709
Økonomiske og administrative fag 61 848 - 3 122 7 006 18 255 15 162 10 112 3 858 4 333
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 85 822 1 5 120 9 112 16 631 18 552 17 366 8 936 10 104
Helse-, sosial- og idrettsfag 19 890 1 1 178 2 836 6 187 4 669 3 855  668  496
Primærnæringsfag 1 515 -  119  296  582  331  107 37 43
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 15 778 -  221 2 786 8 006 2 501  944  526  794
Uoppgitt fagfelt 4 817 - 21  319 1 337 1 510 1 008  381  241
                   
Universitets- og høgskolenivå, lang  128 721 -  225 9 766 33 267 27 712 28 355 13 971 15 425
Humanistiske og estetiske fag 12 453 - 9  592 2 771 2 084 3 395 1 953 1 649
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 2 332 - 1 31  259  302  757  484  498
Samfunnsfag og juridiske fag 20 238 - 3 1 086 5 979 4 248 5 008 1 917 1 997
Økonomiske og administrative fag 7 668 - 64 1 831 3 401 1 433  729  157 53
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 56 386 -  105 4 935 15 497 12 619 11 046 5 653 6 531
Helse-, sosial- og idrettsfag 18 163 - 39 1 066 3 463 3 475 4 844 2 486 2 790
Primærnæringsfag 4 882 - -  139  923 1 141 1 080  569 1 030
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 5 548 - 3 56  739 2 149 1 238  587  776
Uoppgitt fagfelt 1 051 - 1 30  235  261  258  165  101
                   
Uoppgitt 58 290 3 028 4 759 9 083 18 600 11 518 5 618 2 232 3 452
                   
Kvinner 1 868 463  114 464  134 984  142 427  340 848  320 895  297 130  158 504  359 211
                   
Grunnskolenivå  592 955 96 246 31 557 22 752 58 059 83 769 67 821 49 837  182 914
Annet  131 509  657 1 556 2 740 9 309 16 242 37 980 31 517 31 508
                   
Videregående, grunnopplæring  359 694 - 20 2 133 25 459 44 251  104 669 62 500  120 662
Allmenne fag  117 641 - 8  105  618 3 463 36 379 24 943 52 125
Humanistiske og estetiske fag 18 302 - 11  234 1 865 3 411 5 125 2 344 5 312
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  406 - - 5 32 77 93 67  132
Samfunnsfag og juridiske fag 31 - - 9 11 7 3 - 1
Økonomiske og administrative fag  100 203 - -  479 5 463 16 276 30 581 18 155 29 249
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 12 510 - -  398 3 458 2 439 3 132 1 205 1 878
Helse-, sosial- og idrettsfag 96 800 - 1  702 12 115 16 170 25 389 13 523 28 900
Primærnæringsfag 3 730 - - 46  728 1 254  674  338  690
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 10 070 - -  155 1 169 1 153 3 293 1 925 2 375
Uoppgitt fagfelt 1 - - - - 1 - - -
                   
Videregående, avsluttende opplæring  356 554 15 611 68 562 41 951 92 921 71 041 37 676 12 079 16 713
Allmenne fag  143 054 9 146 32 902 14 470 28 889 27 866 13 876 4 927 10 978
Humanistiske og estetiske fag 24 535 2 232 9 625 3 482 3 953 2 063 1 255  593 1 332
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  956 - - 42  158  231  244 84  197
Samfunnsfag og juridiske fag 1 171  495  547 19 50 35 14 6 5
Økonomiske og administrative fag 61 878 1 643 6 707 5 274 25 890 14 794 5 091 1 435 1 044
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 27 992 81 2 991 3 408 11 330 6 094 2 544  860  684
Helse-, sosial- og idrettsfag 71 303 1 689 11 624 11 693 15 155 15 736 12 188 2 577  641
Primærnæringsfag 5 453  221 1 339 1 104 1 731  787  227 33 11
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 20 058  104 2 827 2 459 5 765 3 395 2 168 1 540 1 800
Uoppgitt fagfelt  154 - - - - 40 69 24 21
                   
Påbygging til videregående opplæring 30 635 10  596 1 610 8 106 9 192 6 103 2 496 2 522
Allmenne fag 5 223 -  183  220 2 017 1 892  789  112 10
Humanistiske og estetiske fag  871 - 63  159  400  140 85 20 4
Samfunnsfag og juridiske fag 86 - - 7 52 19 6 2 -
Økonomiske og administrative fag 20 947 -  116  890 4 148 6 085 4 894 2 318 2 496
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 2 148 - 50  171 1 085  644  173 24 1
Helse-, sosial- og idrettsfag  526 - 39 45  169  156 95 17 5
Primærnæringsfag 19 - 4 6 1 6 2 - -
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag  746 10  140  105  208  224 50 3 6
Uoppgitt fagfelt 69 - 1 7 26 26 9 - -
                   
Universitets- og høgskolenivå, kort  396 393 13 26 439 53 004  110 843 87 042 65 112 25 290 28 650
Humanistiske og estetiske fag 45 624 12 3 022 6 958 13 380 9 583 7 024 2 817 2 828
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  120 574 - 3 996 11 727 32 098 25 745 26 049 11 053 9 906
Samfunnsfag og juridiske fag 19 820 - 4 051 4 285 5 599 3 169 1 880  499  337
Økonomiske og administrative fag 50 614 - 4 141 7 373 18 500 12 236 5 164 1 508 1 692
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 17 325 - 2 550 3 274 5 230 3 841 1 364  581  485
Helse-, sosial- og idrettsfag  132 000 1 8 301 17 592 31 892 30 169 22 467 8 423 13 155
Primærnæringsfag  798 -  169  221  286 87 28 5 2
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 3 685 -  159  938 1 813  543  132 75 25
Uoppgitt fagfelt 5 953 - 50  636 2 045 1 669 1 004  329  220
                   
Universitets- og høgskolenivå, lang 68 764 1  344 8 796 27 014 15 679 10 360 3 722 2 848
Humanistiske og estetiske fag 11 872 - 27  935 4 270 2 198 2 506 1 178  758
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 3 974 - 4  192  943  766 1 291  513  265
Samfunnsfag og juridiske fag 16 033 - 10 1 677 7 423 3 833 2 080  566  444
Økonomiske og administrative fag 4 752 -  124 1 571 2 078  669  270 34 6
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 15 386 -  109 2 461 6 723 3 913 1 369  432  379
Helse-, sosial- og idrettsfag 13 944 1 63 1 729 4 520 3 432 2 421  860  918
Primærnæringsfag 1 799 - 6  175  775  596  198 24 25
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag  309 - 1 33 96  101 40 24 14
Uoppgitt fagfelt  695 - - 23  186  171  185 91 39
                   
Uoppgitt 63 468 2 583 7 466 12 181 18 446 9 921 5 389 2 580 4 902

Standardtegn i tabeller