Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

3   Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå (ny nivåinndeling), kjønn og alder. 1 oktober 2005. Prosent [Rettet 12. april 2007 kl. 13.00]
Kjønn og alder I alt Høyeste fullførte utdanning1
Grunnskolenivå Videregående-
skole-nivå2
Universitets- og
høgskolenivå, kort3
Universitets- og
høgskolenivå, lang4
I alt 3 675 874 31,6 43,7 19,2 5,6
16-19 år  235 155 88,4 11,6 0,0 0,0
20-24 år  274 230 30,0 54,4 15,4 0,2
25-29 år  286 727 20,0 40,7 32,3 7,0
30-39 år  691 352 18,8 43,6 28,4 9,2
40-49 år  654 075 25,8 44,1 23,3 6,9
50-59 år  603 877 21,8 51,4 20,3 6,5
60-66 år  315 913 28,9 49,6 15,8 5,7
67 år og over  614 545 46,5 41,6 8,9 3,0
           
Menn 1 807 411 30,2 46,1 16,3 7,4
16-19 år  120 691 90,7 9,3 0,0 -
20-24 år  139 246 35,1 54,5 10,3 0,2
25-29 år  144 300 22,5 46,1 24,2 7,2
30-39 år  350 504 19,6 47,9 22,5 10,0
40-49 år  333 180 24,6 48,0 18,7 8,6
50-59 år  306 747 20,3 51,9 18,3 9,4
60-66 år  157 409 25,8 49,8 15,5 9,0
67 år og over  255 334 39,2 44,7 9,9 6,1
           
Kvinner 1 868 463 32,9 41,4 22,0 3,8
16-19 år  114 464 86,0 14,0 0,0 0,0
20-24 år  134 984 24,7 54,2 20,7 0,3
25-29 år  142 427 17,5 35,1 40,7 6,8
30-39 år  340 848 18,0 39,2 34,4 8,4
40-49 år  320 895 26,9 40,0 28,0 5,0
50-59 år  297 130 23,2 50,9 22,3 3,6
60-66 år  158 504 32,0 49,4 16,2 2,4
67 år og over  359 211 51,6 39,5 8,1 0,8
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller