Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

1   Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning (ny nivåinndeling), kjønn og bostedsfylke. 1. oktober 2005 [Rettet 12. april 2007 kl. 13.00]
Kjønn og hele landet/Bostedsfylke I alt Personer Prosent1
Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
2004 3 642 888 1 170 223 1 510 146  662 816  189 136  110 567 33,1 42,8 18,8 5,4
                     
2005 3 675 874 1 121 510 1 552 847  682 274  197 485  121 758 31,6 43,7 19,2 5,6
                     
Østfold  208 368 73 746 89 998 32 297 6 567 5 760 36,4 44,4 15,9 3,2
Akershus  387 365  104 477  156 878 82 219 30 569 13 222 27,9 41,9 22,0 8,2
Oslo  440 076 97 980  146 201  110 344 51 353 34 198 24,1 36,0 27,2 12,7
Hedmark  152 941 57 867 64 140 22 975 4 609 3 350 38,7 42,9 15,4 3,1
Oppland  148 177 50 880 67 074 22 525 4 459 3 239 35,1 46,3 15,5 3,1
Buskerud  195 894 63 372 85 196 33 201 7 704 6 421 33,4 45,0 17,5 4,1
Vestfold  177 130 53 288 80 231 32 193 6 751 4 667 30,9 46,5 18,7 3,9
Telemark  133 966 44 892 60 497 20 828 4 504 3 245 34,3 46,3 15,9 3,4
Aust-Agder 82 445 24 918 37 992 14 618 2 946 1 971 31,0 47,2 18,2 3,7
Vest-Agder  126 627 36 506 58 737 22 835 4 743 3 806 29,7 47,8 18,6 3,9
Rogaland  305 040 91 030  134 539 54 944 14 602 9 925 30,8 45,6 18,6 4,9
Hordaland  354 473  102 542  154 132 68 293 19 992 9 514 29,7 44,7 19,8 5,8
Sogn og Fjordane 83 548 25 206 39 903 14 038 2 439 1 962 30,9 48,9 17,2 3,0
Møre og Romsdal  193 828 63 163 89 109 32 028 5 326 4 202 33,3 47,0 16,9 2,8
Sør-Trøndelag  217 943 64 145 92 565 40 863 14 946 5 424 30,2 43,6 19,2 7,0
Nord-Trøndelag  101 205 32 399 47 390 16 691 3 071 1 654 32,5 47,6 16,8 3,1
Nordland  188 007 70 717 78 491 29 793 5 026 3 980 38,4 42,7 16,2 2,7
Troms Romsa  121 313 42 082 48 002 21 797 6 211 3 221 35,6 40,6 18,5 5,3
Finnmark Finnmárku 57 191 22 210 21 696 9 660 1 652 1 973 40,2 39,3 17,5 3,0
Uoppgitt  337 90 76  132 15 24 28,8 24,3 42,2 4,8
                     
Menn 1 807 411  528 555  805 964  285 881  128 721 58 290 30,2 46,1 16,3 7,4
                     
Østfold  101 471 34 151 46 379 13 615 4 627 2 699 34,6 47,0 13,8 4,7
Akershus  189 332 50 211 77 218 35 499 20 367 6 037 27,4 42,1 19,4 11,1
Oslo  212 595 46 648 70 424 48 753 30 150 16 620 23,8 35,9 24,9 15,4
Hedmark 74 863 27 553 33 454 9 066 3 152 1 638 37,6 45,7 12,4 4,3
05 Oppland 72 860 24 683 34 738 8 760 3 076 1 603 34,6 48,8 12,3 4,3
Buskerud 95 857 29 952 43 165 14 288 5 464 2 988 32,3 46,5 15,4 5,9
Vestfold 85 880 24 501 40 630 13 825 4 775 2 149 29,3 48,5 16,5 5,7
Telemark 65 473 20 670 31 772 8 355 3 175 1 501 32,3 49,7 13,1 5,0
Aust-Agder 40 672 11 379 20 162 6 058 2 146  927 28,6 50,7 15,2 5,4
Vest-Agder 62 392 17 074 30 738 9 471 3 403 1 706 28,1 50,7 15,6 5,6
Rogaland  151 542 42 098 72 125 22 389 10 042 4 888 28,7 49,2 15,3 6,8
Hordaland  175 213 47 277 81 733 28 825 12 719 4 659 27,7 47,9 16,9 7,5
Sogn og Fjordane 41 923 12 435 21 379 5 482 1 664  963 30,4 52,2 13,4 4,1
Møre og Romsdal 96 533 30 413 47 163 13 400 3 658 1 899 32,1 49,8 14,2 3,9
Sør-Trøndelag  107 595 29 290 48 655 16 782 10 087 2 781 27,9 46,4 16,0 9,6
Nord-Trøndelag 50 198 15 331 25 712 6 257 2 132  766 31,0 52,0 12,7 4,3
Nordland 93 290 33 217 42 370 12 351 3 415 1 937 36,4 46,4 13,5 3,7
Troms Romsa 60 633 20 105 26 264 8 940 3 735 1 589 34,1 44,5 15,1 6,3
Finnmark Finnmárku 28 961 11 545 11 855 3 694  931  936 41,2 42,3 13,2 3,3
Uoppgitt  128 22 28 71 3 4 17,7 22,6 57,3 2,4
                     
Kvinner 1 868 463  592 955  746 883  396 393 68 764 63 468 32,9 41,4 22,0 3,8
                     
Østfold  106 897 39 595 43 619 18 682 1 940 3 061 38,1 42,0 18,0 1,9
Akershus  198 033 54 266 79 660 46 720 10 202 7 185 28,4 41,7 24,5 5,3
Oslo  227 481 51 332 75 777 61 591 21 203 17 578 24,5 36,1 29,3 10,1
Hedmark 78 078 30 314 30 686 13 909 1 457 1 712 39,7 40,2 18,2 1,9
Oppland 75 317 26 197 32 336 13 765 1 383 1 636 35,6 43,9 18,7 1,9
Buskerud  100 037 33 420 42 031 18 913 2 240 3 433 34,6 43,5 19,6 2,3
Vestfold 91 250 28 787 39 601 18 368 1 976 2 518 32,4 44,6 20,7 2,2
Telemark 68 493 24 222 28 725 12 473 1 329 1 744 36,3 43,0 18,7 2,0
Aust-Agder 41 773 13 539 17 830 8 560  800 1 044 33,2 43,8 21,0 2,0
Vest-Agder 64 235 19 432 27 999 13 364 1 340 2 100 31,3 45,1 21,5 2,2
Rogaland  153 498 48 932 62 414 32 555 4 560 5 037 33,0 42,0 21,9 3,1
Hordaland  179 260 55 265 72 399 39 468 7 273 4 855 31,7 41,5 22,6 4,2
Sogn og Fjordane 41 625 12 771 18 524 8 556  775  999 31,4 45,6 21,1 1,9
Møre og Romsdal 97 295 32 750 41 946 18 628 1 668 2 303 34,5 44,2 19,6 1,8
Sør-Trøndelag  110 348 34 855 43 910 24 081 4 859 2 643 32,4 40,8 22,4 4,5
Nord-Trøndelag 51 007 17 068 21 678 10 434  939  888 34,1 43,3 20,8 1,9
Nordland 94 717 37 500 36 121 17 442 1 611 2 043 40,5 39,0 18,8 1,7
Troms Romsa 60 680 21 977 21 738 12 857 2 476 1 632 37,2 36,8 21,8 4,2
Finnmark Finnmárku 28 230 10 665 9 841 5 966  721 1 037 39,2 36,2 21,9 2,7
Uoppgitt  209 68 48 61 12 20 36,0 25,4 32,3 6,3
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller