Statistisk sentralbyrå

Utdanningsstatistikk, grunnskoler

2 Elevar i grunnskolen, etter fylke. Endelege tal, 1. oktober 2009
  Elevar i alt 1.-7. årssteg 8.-10. årssteg Av dette elevar i faste særskilde undervisningsgrupper
  Elevar i spesialgrupper Elevar i eigne grupper
for språklege minoritetar
Elevar som mottek
spesialundervisning på annan skole
Andre elevar utanfor
ordinære grupper
I alt  613 928  423 194  190 734 5 238 4 120  531 1 585
Østfold 34 428 23 696 10 732  320  199 51 44
Akershus 74 443 51 989 22 454  315  290 74  183
Oslo 55 456 39 670 15 786  477  481 26 53
Hedmark 22 915 15 591 7 324  243  123 20 98
Oppland 22 728 15 578 7 150  122 90 0 59
Buskerud 32 229 22 358 9 871  350  179 47 65
Vestfold 29 525 20 063 9 462  349  256 29 75
Telemark 20 795 14 066 6 729  296  187 36 53
Aust-Agder 14 334 9 885 4 449 79  117 19 27
Vest-Agder 23 150 15 723 7 427  225  243 17 62
Rogaland 58 905 40 878 18 027  571  364 72  240
Hordaland 62 127 42 742 19 385  471  316 24  299
Sogn og Fjordane 14 671 9 931 4 740  159 84 4 22
Møre og Romsdal 33 210 22 825 10 385  191  249 14 75
Sør-Trøndelag 36 148 24 916 11 232  148  238 51 33
Nord-Trøndelag 17 953 12 183 5 770 99 81 15 60
Nordland 30 869 20 729 10 140  380  229 10 68
Troms Romsa 20 063 13 536 6 527  397  289 18 62
Finnmark Finnmárku 9 745 6 669 3 076 46  105 4 7
Svalbard  234  166 68 0 0 0 0

Standardtegn i tabeller