Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

6 Tal årselevar, etter kjønn og hovudemne. 2010
Hovudemne I alt Menn Kvinner
I alt  857  316  541
       
Språkfag 12 2 10
Estetiske fag og handverksfag  327  102  224
Humanistiske fag, trus- og livssynssfag  126 51 75
Samfunnsfag  131 49 82
Organisasjons- og styringsfag 23 9 14
Økonomi og IKT-fag 18 6 11
Helse-, sosial- og idrettsfag  165 72 93
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 1 1 0
Realfag, industrifag og tekniske fag 4 2 2
Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 21 11 10
Tenesteyting og servicefag 30 11 19

Standardtegn i tabeller