Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

5 Antal årselevar, etter kjønn 2002-2010 og skolefylke 2010
Alder Antall årselevar Menn Kvinner
2002  980  377  603
2003 1 054  415  639
2004 1 069  414  655
2005 1 003  375  628
2006  843  323  520
2007  838  322  516
2008  766  287  479
2009  920  338  582
       
2010 I alt  857  316  541
Skolefylke      
Østfold 30 7 22
Akershus 25 12 13
Oslo - - -
Hedmark 40 10 30
Oppland 46 20 26
Buskerud 55 22 33
Vestfold 90 34 56
Telemark 19 8 11
Aust-Agder 21 8 13
Vest-Agder 4 3 1
Rogaland 45 15 29
Hordaland 76 19 56
Sogn og Fjordane 24 7 17
Møre og Romsdal 83 34 48
Sør-Trøndelag 37 16 21
Nord-Trøndelag 57 21 36
Nordland  131 46 85
Troms Romsa 42 16 26
Finnmark Finnmárku 35 17 18

Standardtegn i tabeller