Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

4 Deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter hovudemne og skolefylke. 2010
Skolefylke I alt Språkfag Estetiske fag og handverksfag Humanistiske fag, trus- og livssynssfag Samfunnsfag Organisasjons- og styringsfag Økonomi og IKT-fag Helse-, sosial- og idrettsfag Samferdsels- og kommunikasjonsfag Realfag, industrifag og tekniske fag Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslisfag Tenesteyting og servicefag
I alt 18 926  222 7 633 2 807 3 045  684  599 3 203 13 59  365  296
                         
Østfold 1 166 -  862  217 - 59 - - - - - 28
Akershus  527 -  289  238 - - - - - - - -
Oslo - - - - - - - - - - - -
Hedmark  673 -  311  205 38 - -  119 - - - -
Oppland  915 -  173  537 38 - -  167 - - - -
Buskerud  941 66 55 - 36 - -  784 - - - -
Vestfold 2 568 31  120  289 1 820 -  168  140 - - - -
Telemark  391 - 47  109 69  153 - 13 - - - -
Aust-Agder  454 - -  274 - - 9  171 - - - -
Vest-Agder 69 - 69 - - - - - - - - -
Rogaland  723 14  148  118  166 - - 71 - - -  206
Hordaland 1 835 9 1 287 50  121 - -  355 13 - - -
Sogn og Fjordane  367 - 59 - 59 18 -  139 - - 43 49
Møre og Romsdal 1 427 -  391  382 17 29 -  608 - - - -
Sør-Trøndelag  935 -  598 - - 13 -  226 - - 98 -
Nord-Trøndelag  938 50  396 27  198 - 34  130 - 59 31 13
Nordland 3 263 - 2 000  157  103  412  388  144 - - 59 -
Troms Romsa  990 -  704  204 52 - - 30 - - - -
Finnmark Finnmárku  744 52  124 -  328 - -  106 - -  134 -

Standardtegn i tabeller