Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

3 Deltakarar i folkhøgskolar, etter kjønn, alder og hovudemne. 2010
Hovudemne I alt Menn Kvinner 19 år eller yngre 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år eller eldre
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Mann Kvinner Menn Kvinner
I alt 18 926 7 042 11 884  683 1 018 1 007 1 275  602 1 028  833 1 848 3 917 6 715
Språkfag  222 42  180 7 18 5 55 2 14 5 11 23 82
Estetiske fag og handverksfag 7 633 2 430 5 203  289  459  105  223  168  501  347 1 192 1 521 2 828
Humanistiske fag, trus- og livssynssfag 2 807 1 144 1 663 31 56  191  279  113  126  154  156  655 1 046
Samfunnsfag 3 045 1 199 1 846 33 96 63 87 13 28 52  113 1 038 1 522
Organisasjons- og styringsfag  684  265  419 33 51  107  110 36 58 46 71 43  129
Økonomi og IKT-fag  599  233  366 0 0 0 1 0 2 5 7  228  356
Helse-, sosial- og idrettsfag 3 203 1 396 1 807  262  327  464  460  229  259  202  256  239  505
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 13 11 2 3 0 2 1 3 0 2 0 1 1
Realfag, industrifag og tekniske fag 59 26 33 0 0 0 0 0 0 0 0 26 33
Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag  365  187  178 23 11 69 57 36 36 16 30 43 44
Tenesteyting og servicefag  296  109  187 2 0 1 2 2 4 4 12  100  169

Standardtegn i tabeller