Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

2 Utanlandske deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter statsborgarskap og kjønn. 2010
Statsborgarskap I alt Menn Kvinner
I alt 1 148  425  723
Danmark  229 87  142
Finland 18 7 11
Island 11 1 10
Sverige  121 54 67
Nederland 21 6 15
Storbritannia 34 14 20
Russland  159 33  126
Tyskland  108 29 79
Bosnia-Hercegovina 46 25 21
Makedonia 20 15 5
USA 38 10 28
Andre  343  144  199

Standardtegn i tabeller