Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

1 Deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter alder og kjønn. 2001-2008. Etter bustadsfylke 2008
Bustadsfylke I alt 19 år eller yngre 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år eller eldre
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
20011 19 083  663  879  878 1 470  860 1 470  980 1 830 3 822 6 217
20021 20 727  994 1 375 1 046 1 357  890 1 375 1 029 1 955 4 081 6 603
2003 21 767  829 1 105 1 115 1 491  155 1 732 1 243 2 351 4 074 6 672
2004 20 717  713  904  967 1 327  958 1 668 1 080 2 133 4 051 6 916
2005 20 785  991 1 276  766 1 132  757 1 450 1 000 2 177 4 094 7 142
2006 19 079  768 1 144  756 1 045  604 1 126  916 1 866 4 091 6 763
2007 18 588 1 040 1 277  842 1 180  641  962  811 1 773 3 768 6 294
2008 16 506  456  537  621  739  380  539  498 1 040 4 043 7 653
                       
2008                      
Østfold  281 11 19 14 14 3 3 13 15 71  118
Akershus  813 48 51 29 42 11 12 23 33  222  342
Oslo  807 18 30 28 57 26 41 15 32  167  393
Hedmark  356 6 13 20 19 21 15 18 30 77  137
Oppland  320 7 5 19 16 18 19 20 25 66  125
Buskerud  835 31 27 50 35 31 41 45 58  199  318
Vestfold  750 9 13 34 37 6 13 13 38  208  379
Telemark  405 15 16 15 20 3 9 6 26  103  192
Aust-Agder  233 26 21 12 24 6 2 7 7 60 68
Vest-Agder  236 26 12 17 31 5 3 11 10 54 67
Rogaland  653 37 39 48 54 15 20 27 51  139  223
Hordaland 1 960 56 58 77  105 39 88 72  286  412  767
Sogn og Fjordane  295 14 27 21 13 11 10 10 50 53 86
Møre og Romsdal  700 25 24 49 52 22 45 37 52  150  244
Sør-Trøndelag  926 55  105 68  101 33 89 47 99  118  211
Nord-Trøndelag  789 12 10 20 24 23 17 30 34  210  409
Nordland 1 378 20 34 54 45 56 68 70  135  269  627
Troms Romsa  340 9 8 22 21 23 15 16 37 43  146
Finnmark Finnmárku  220 15 3 17 19 26 27 17 21 31 44
Uoppgitt/utlandet 4 209 16 22 7 10 2 2 1 1 1 391 2 757
1  Uoppgitt er ikkje med i aldersfordelinga

Standardtegn i tabeller