Statistisk sentralbyrå

Sykefravær, egen- og legemeldt

28 Sykefraværsdagsverk, etter fraværstype (egen- eller legemeldt) og varighet i kvartalet1
Kvartal I alt Type fravær Legemeldt fravær etter varighet
Egenmeldt Alt legemeldt 1-31 dager 32-91 dager Hele kvartalet
3. kvartal 2000  100 9,7 90,3 27,1 31,4 31,8
3. kvartal 2001  100 9,3 90,7 27,2 32,0 31,4
3. kvartal 2002  100 8,4 91,6 27,1 31,0 33,5
3. kvartal 2003  100 8,3 91,7 25,4 30,9 35,4
3. kvartal 2004  100 11,1 88,9 25,8 30,5 32,5
3. kvartal 2005  100 10,9 89,1 27,5 29,4 32,2
3. kvartal 2006  100 10,8 89,2 27,0 30,4 31,8
3. kvartal 2007  100 11,2 88,8 27,2 30,9 30,7
3. kvartal 2008  100 10,8 89,2 26,8 30,3 32,1
3. kvartal 2009  100 10,7 89,3 26,8 28,9 33,5
3. kvartal 2010  100 11,6 88,4 25,8 30,2 32,3
3. kvartal 2011  100 12,4 87,6 26,5 29,3 31,9
1  Tabellen viser kun varighet i kvartalet. Lange fravær som avsluttes tidlig i kvartalet (f.eks. første uka) vil komme i kategorien 1-31 dager og dermed se ut som et relativt kort fravær selv om det er langt. Tilsvarende vil et fravær som starter i slutten av kvartalet bli klassifisert som kort selv om det kan bli et langt fravær.

Standardtegn i tabeller