Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

9   Allmennaksjeselskap1 etter krav om vararepresentantar og tal på vararepresentantar.
1. juli 2005
Talet på vararepresentantar Talet på føretak Del av føretak
I alt Oppfyller
kravet om vara
Oppfyller ikkje
kravet om vara
Oppfyller
kravet om vara
Oppfyller ikkje
kravet om vara
I alt  103 55 48 53,4 46,6
2-3 vararepresentantar 53 19 34 35,9 64,2
4-5 vararepresentantar 23 17 6 73,9 26,1
6-8 vararepresentantar 18 11 7 61,1 38,9
9-10 vararepresentantar 4 4 -  100,0 -
Meir enn 10 vararepresentantar 5 4 1 80,0 20,0
1  Omfattar ikkje 45 ASA som berre har éin vararepresentant.

Standardtegn i tabeller