Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

8   Talet på og del av eigarvalde og tilsettevalde styrerepresentantar, og vararepresentantar i allmennaksjeselskap, etter kjønn. 1. juli 2005
  I alt Talet på Del av
  Kvinner Menn Kvinner Menn
Eigarvalde styrerepresentantar, tilsettevalgte styrerepresentantar og vararepresentanter i alt 3 176  538        2 638     16,9     83,1
Eigarvalde styrerepresentantar 2 418  352 2 066 14,6 85,4
Tilsettevalde styrerepresentantar  271 66  205 24,4 75,6
Vararepresentantar  487  120  367 24,6 75,4

Standardtegn i tabeller