Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

7   Allmennaksjeselskap1 etter krav om eigarvalde og tilsettevalde styrerepresentantar og talet på tilsette. 1. juli 2005
Tal på tilsette Tal på føretak Del av føretak
I alt Oppfyller begge krava Oppfyller berre kravet om tilsettevalde styrerepresentantar Oppfyller berre kravet om eigarvalde styrerepresentantar Oppfyller ingen av krava Oppfyller begge krava Oppfyller berre kravet om tilsettevalde styrerepresentantar Oppfyller berre kravet om eigarvalde styrerepresentantar Oppfyller ingen av krava
I alt 71 13 19 10 29 18,3 26,8 14,1 40,8
0 tilsette 5 2 3 - - 40,0 60,0 - -
5-9 tilsette 6 - 3 - 3 - 50,0 - 50,0
10-49 tilsette 20 - 5 5 10 - 25,0 25,0 50,0
50-99 tilsette 11 2 2 2 5 18,2 18,2 18,2 45,5
100 tilsette eller fleire 29 9 6 3 11 31,0 20,7 10,3 37,9
1  Omfattar ikkje 45 ASA som berre har ein tilsettvald styrerepresentant og ASA som har mindre enn 20 prosent kvinnelege eller mannlege tilsette.

Standardtegn i tabeller