Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

5   Allmennaksjeselskap1 etter krav om eigarvalde og tilsettevalde styrerepresentantar og talet på styrerepresentantar. 1. juli 2005
Talet på styrerepresentantar Talet på føretak Del av føretak
I alt Oppfyller begge krava Oppfyller berre kravet om tilsettevalde styrerepresentantar Oppfyller berre kravet om eigarvalde styrerepresentantar Oppfyller ingen av krava Oppfyller begge krava Oppfyller berre kravet om tilsettevalde styrerepresentantar Oppfyller berre kravet om eigarvalde styrerepresentantar Oppfyller ingen av krava
I alt 71 13 19 10 29 18,3 26,8 14,1 40,8
4-5 styrerepresentantar 3 1 - 1 1 33,3 - 33,3 33,3
6-8 styrerepresentantar 46 4 14 7 21 8,7 30,4 15,2 45,7
9 styrerepresentantar 15 4 5 1 5 26,7 33,3 6,7 33,3
10 eller fleire styrerepresentantar 7 4 - 1 2 57,1 - 14,3 28,6
1  Omfattar ikkje 45 ASA som berre har ein tilsettvald styrerepresentant og ASA som har mindre enn 20 prosent kvinnelege eller mannlege tilsette.

Standardtegn i tabeller