Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

4   Allmennaksjeselskap1 etter krav om tilsettevalde styrerepresentantar og talet på tilsettevalde styrerepresentantar. 1. juli 2005
Talet på tilsettevalde styrerepresentantar Talet på føretak Del av føretak
I alt Oppfyller
kravet
Oppfyller
ikkje kravet
Oppfyller
kravet
Oppfyller
ikkje kravet
I alt 71 32 39 45,1 54,9
2 tilsettevalde styrerepresentantar 40 16 24 40,0 60,0
3 tilsettevalde styrerepresentantar 28 14 14 50,0 50,0
4 tilsettevalde styrerepresentantar 3 2 1 66,7 33,3
1  Omfattar ikkje 45 ASA som berre har ein tilsettvald styrerepresentant og ASA som har mindre enn 20 prosent kvinnelege eller mannlege tilsette.

Standardtegn i tabeller