Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

3   Allmennaksjeselskap etter krav om eigarvalde styrerepresentantar og talet på tilsette.
1. juli 2005
Talet på tilsette Talet på føretak Del av føretak
I alt Oppfyller
kravet
Oppfyller
ikkje kravet
Oppfyller
kravet
Oppfyller
ikkje kravet
I alt  519 88  431 17,0 83,0
0 tilsette  158 29  129 18,4 81,6
1-4 tilsette 80 9 71 11,3 88,8
5-9 tilsette 55 8 47 14,5 85,5
10-49 tilsette  127 14  113 11,0 89,0
50-99 tilsette 36 8 28 22,2 77,8
100 tilsette eller fleire 63 20 43 31,7 68,3

Standardtegn i tabeller