Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

1   Allmennaksjeselskap etter krav om eigarvalde styrerepresentantar og talet på eigarvalde styrerepresentantar. 1. juli 2005
Talet på eigarvalde styrerepresentanter Tal på føretak Del av føretak
I alt Oppfyller
kravet
Oppfyller
ikkje kravet
Oppfyller
kravet
Oppfyller
ikkje kravet
I alt  519 88  431 17,0 83,0
1 eigarvald styrerepresentant 1 - 1 -  100,0
2-3 eigarvalde styrerepresentantar  144 39  105 27,1 72,9
4-5 eigarvalde styrerepresentantar  241 29  212 12,0 88,0
6-8 eigarvalde styrerepresentantar  128 18  110 14,1 85,9
9 eigarvalde styrerepresentantar 2 - 2 -  100,0
10 eller fleire eigarvalde styrerepresentantar 3 2 1 66,7 33,3

Standardtegn i tabeller