03.05 Straffereaksjoner

 Tidligere publiserte tabeller. 2008
Tabell 1:  Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter forbrytelsesgruppe. 1998-2007. Antall og prosent (18.08.2008)
Tabell 25:  Noen hovedresultater fra statistikk over straffereaksjoner. 1960-2007 (18.08.2008)
Tabell 26:  Straffereaksjoner, etter type reaksjon og lovbruddskategori. 1997-2007. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (18.08.2008)
Tabell 27:  Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd. 1999-2007 (18.08.2008)
Tabell 28:  Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbrudd. 2007 (Rettet 21. juni 2010) (18.08.2008)
Tabell 29:  Straffereaksjoner, etter lovbruddsgruppe, kjønn og alder. 2007 (18.08.2008)
Tabell 30:  Straffereaksjoner, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. 2007 (18.08.2008)
Tabell 31:  Straffereaksjoner, etter type reaksjon, kjønn og alder. 2007 (18.08.2008)
Tabell 32:  Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter type reaksjon, tidligere straffeforhold og forbrytelsesgruppe. 2007. Absolutte tall og prosent (18.08.2008)
Tabell 33:  Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter forbrytelsesgruppe og tidligere straffeforhold, kjønn og alder. 2007. Absolutte tall og prosent (18.08.2008)
Tabell 34:  Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter forbrytelsesgruppe og statsborgerskap. 2007 (18.08.2008)
Tabell 35:  Straffereaksjoner (unntatt forenklede forelegg) , etter type reaksjon og gjerningssted (fylke). 2007 (18.08.2008)
Tabell 36:  Straffereaksjoner (unntatt forenklede forelegg) , etter kjønn, type rettsinstans og gjerningssted (fylke). 2007 (18.08.2008)
Tabell 37:  Straffereaksjoner (unntatt forenklede forelegg) , etter gjerningssted (fylke) og type hovedlovbrudd. 2007 (18.08.2008)
Tabell 38:  Straffereaksjoner (unntatt forenklede forelegg), etter alder og gjerningssted (fylke). 2007. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (18.08.2008)
Tabell 39:  Forenklede forelegg for forseelser mot veitrafikkloven, etter alder og gjerningssted (fylke). 2007. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (18.08.2008)
Tabell 40:  Forenklede forelegg for forseelser mot tolloven, etter alder og gjerningssted (fylke). 2007. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (18.08.2008)
Tabell 41:  Forelegg og idømte bøter, etter botens størrelse og type hovedlovbrudd. 2007. Kroner (18.08.2008)
Tabell 42:  Fengselsdommer, etter dommens sammensetning, utmålt fengselsstraff og type hovedlovbrudd. 2007 (18.08.2008)
Tabell 43:  Fengselsdommer, etter utmålt straff, kjønn og alder. 2007 (18.08.2008)
Tabell 44:  Gjennomsnittlig utmålt straff, etter type reaksjon og hovedlovbrudd. 2007 (18.08.2008)
Tabell 45:  Straffede, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. 2007 Rettet 21. juni 2010) (18.08.2008)
Tabell 46:  Straffede, etter antall reaksjoner, kjønn og alder. 2007. Absolutte tall og prosent (18.08.2008)
Tabell 47:  Straffede, etter lovbruddskategori, kjønn og alder. 2007. Absolutte tall (18.08.2008)
Tabell 48:  Straffede, etter lovbruddskategori, kjønn og alder. 2007. Per 1 000 innbyggere (18.08.2008)
Tabell 49:  Straffede, etter lovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe, kjønn og alder. 2007. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (18.08.2008)
Tabell 50:  Straffede, etter kjønn, alder, lovbruddskategori og bosted (fylke). 2007. Absolutte tall (18.08.2008)
Tabell 51:  Straffede, etter kjønn, alder, lovbruddskategori og bosted (fylke). 2007. Per 1 000 innbyggere (18.08.2008)
Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter forbrytelsesgruppe. 1998-2007. Antall og prosent (18.08.2008)