03.05 Straffereaksjoner

 Tidligere publiserte tabeller. 2007
Tabell 25:  Noen hovedresultater fra statistikk over straffereaksjoner. 1960-2006 (19.09.2007)
Tabell 26:  Straffereaksjoner, etter type reaksjon og lovbruddskategori. 1997-2006. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (19.09.2007)
Tabell 27:  Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd. 1999-2006 (19.09.2007)
Tabell 28:  Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbrudd. 2006 (19.09.2007)
Tabell 29:  Straffereaksjoner, etter lovbruddsgruppe, kjønn og alder. 2006 (19.09.2007)
Tabell 30:  Straffereaksjoner, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. 2006 (19.09.2007)
Tabell 31:  Straffereaksjoner, etter type reaksjon, kjønn og alder. 2006 (19.09.2007)
Tabell 32:  Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter type reaksjon, tidligere straffeforhold og forbrytelsesgruppe. 2006. Absolutte tall og prosent (19.09.2007)
Tabell 33:  Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter forbytelsesgruppe og personens tidligere straffeforhold, kjønn og alder. 2006. Absolutte tall og prosent (19.09.2007)
Tabell 34:  Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter forbrytelsesgruppe og statsborgerskap. 2006 (19.09.2007)
Tabell 35:  Straffereaksjoner (unntatt forenklede forelegg) , etter type reaksjon og gjerningssted (fylke). 2006 (19.09.2007)
Tabell 36:  Straffereaksjoner (unntatt forenklede forelegg) , etter kjønn, type rettsinstans og gjerningssted (fylke). 2006 (19.09.2007)
Tabell 37:  Straffereaksjoner (unntatt forenklede forelegg) , etter gjerningssted (fylke) og type hovedlovbrudd. 2006 (19.09.2007)
Tabell 38:  Straffereaksjoner (unntatt forenklede forelegg) , etter alder og gjerningssted (fylke). 2006. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (19.09.2007)
Tabell 39:  Forenklede forelegg for forseelser mot veitrafikkloven, etter alder og gjerningssted (fylke). 2006. Absolutte tall og pr. 1 000 innbyggere (Rettet 20. september 2007 kl. 11.00) (19.09.2007)
Tabell 40:  Forenklede forelegg for forseelser mot tolloven, etter alder og gjerningssted (fylke). 2006. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (19.09.2007)
Tabell 41:  Forelegg og idømte bøter, etter botens størrelse og type hovedlovbrudd. 2006. Kroner (19.09.2007)
Tabell 42:  Fengselsdommer, etter dommens sammensetning, utmålt fengselsstraff og type hovedlovbrudd. 2006 (19.09.2007)
Tabell 43:  Fengselsdommer, etter utmålt straff, kjønn og alder. 2006 (19.09.2007)
Tabell 44:  Gjennomsnittlig utmålt straff, etter type reaksjon og hovedlovbrudd. 2006 (19.09.2007)
Tabell 45:  Straffede etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. 2006 (19.09.2007)
Tabell 46:  Straffede etter antall reaksjoner, kjønn og alder. 2006. Absolutte tall og prosent (19.09.2007)
Tabell 47:  Straffede, etter lovbruddskategori, kjønn og alder. 2006. Absolutte tall (19.09.2007)
Tabell 48:  Straffede, etter lovbruddskategori, kjønn og alder. 2006. Per 1 000 innbyggere (19.09.2007)
Tabell 49:  Straffede etter lovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe, kjønn og alder. 2006. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (19.09.2007)
Tabell 50:  Straffede etter kjønn, alder, lovbruddskategori og bosted (fylke). 2006. Absolutte tall (19.09.2007)
Tabell 51:  Straffede etter kjønn, alder, lovbruddskategori og bosted (fylke). 2006. Per 1 000 innbyggere (19.09.2007)
Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter forbrytelsesgruppe. 1998-2006. Antall (19.09.2007)