Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

21 Stortingsvalet 2009. Godkjende røyster, mandat og gjennomsnitleg mengd røyster per mandat, etter parti. Stortingsvala 1989-2009
Godkjente røyster 1989 1993 1997 2001 2005 2009
Det norske Arbeidarparti  856 831  891 625  904 362  612 632  862 456  949 049
Framstegspartiet  330 641  151 675  395 376  369 236  581 896  614 717
Høgre  566 430  413 905  370 441  534 852  371 948  462 458
Kristeleg Folkeparti  215 518  190 730  353 082  312 839  178 885  148 748
Senterpartiet  167 637  408 753  204 824  140 287  171 063  165 006
Sosialistisk Venstreparti  254 049  191 556  155 307  316 397  232 971  166 361
Venstre 81 955 87 518  115 077 98 486  156 113  104 144
             
Mandater            
Det norske Arbeidarparti 63 67 65 43 61 64
Framstegspartiet 22 10 25 26 38 41
Høgre 37 28 23 38 23 30
Kristeleg Folkeparti 14 13 25 22 11 10
Senterpartiet 11 32 11 10 11 11
Sosialistisk Venstreparti 17 13 9 23 15 11
Venstre 0 1 6 2 10 2
             
Gjennomsnittleg mengd røyster pr mandat            
Det norske Arbeidarparti 13 600 13 308 13 913 14 247 14 139 14 829
Framstegspartiet 15 029 15 168 15 815 14 201 15 313 14 993
Høgre 15 309 14 782 16 106 14 075 16 172 15 415
Kristeleg Folkeparti 15 394 14 672 14 123 14 220 16 262 14 875
Senterpartiet 15 240 12 774 18 620 14 029 15 551 15 001
Sosialistisk Venstrepart 14 944 14 735 17 256 13 756 15 531 15 124
Venstre - 87 518 19 180 49 243 15 611 52 072

Standardtegn i tabeller