Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

20 Stortingsvalet 2009. Godkjende røyster, etter parti/vallliste etter landsdel, kommuneklasse, sentralitet og kommuneomfang
  Kommunar A Frp H KrF Sp SV V Pp Raudt1 Kyst MDG KSp Andre
Heile landet  430       35,4      22,9      17,2      5,5      6,2       6,2       3,9       0,4       1,3       0,2       0,3       0,2       0,2
                             
Landsdel                            
Sør-Austlandet 71 37,7 25,5 17,0 4,9 4,9 5,1 2,8 0,4 0,8 0,1 0,3 0,2 0,2
Oslo og Akershus 23 34,4 20,9 22,4 2,9 2,0 8,1 5,7 0,4 2,5 0,0 0,5 0,1 0,2
Hedmark og Oppland 48 46,4 17,7 10,7 2,7 11,3 5,9 2,7 1,4 0,6 0,1 0,3 0,1 0,1
Agder og Rogaland 56 27,2 26,6 18,5 12,3 5,0 4,4 4,0 0,6 0,5 0,1 0,3 0,3 0,2
Vestlandet 95 30,4 23,3 17,9 7,5 8,9 5,0 4,2 0,1 1,7 0,1 0,3 0,2 0,2
Trøndelag 49 41,7 19,0 12,4 3,9 9,8 7,5 3,4 0,4 1,1 0,2 0,4 0,2 0,2
Nord-Noreg 88 39,3 24,3 11,8 3,5 7,7 7,7 2,4 0,0 1,3 1,2 0,3 0,2 0,2
                             
Sentralitet                            
Kommunar som ikkje fyller krava til reisetid frå tettstadene
(minst sentrale kommunar)2
 149 36,5 20,4 10,7 5,2 16,8 5,5 2,8 0,2 0,7 0,7 0,2 0,2 0,1
Kommunar som omfattar ein tettstad på nivå 1 eller som ligg innanfor
45 minutt reisetid frå sentrum i ein slik tettstad (mindre sentrale kommunar)
52 35,5 22,1 12,0 6,6 12,2 6,1 3,0 0,1 1,1 0,6 0,2 0,2 0,2
Kommunar som omfattar ein tettstad på nivå 2 eller som ligg innanfor
ei reisetid på 60 minutt frå ein sentrum i ein slik tettstad (noko sentrale kommunar)
79 38,0 24,9 14,5 6,1 6,4 5,2 3,0 0,5 0,8 0,2 0,2 0,2 0,1
Kommunar som omfattar ein tettstad på nivå 3 (landsdelssenter) eller som ligg innanfor 75 minutt (for Oslo:90 minutt) reisetid frå sentrum i ein slik tettstad (sentrale kommunar)  150 34,5 22,8 19,4 5,4 4,0 6,6 4,3 0,5 1,6 0,1 0,4 0,2 0,2
                             
Kommuneklasse                            
Primærnæringskommunar 91 33,0 20,6 10,4 6,5 19,3 4,9 3,2 0,2 0,7 0,7 0,2 0,2 0,1
Blanda landbruks- og industrikommunar 59 31,0 20,2 11,3 8,7 20,6 3,9 2,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1
Industrikommunar 66 35,9 23,9 13,5 8,6 9,0 4,1 3,1 0,4 0,8 0,1 0,2 0,3 0,1
Mindre sentrale, blanda tenesteytings- og industrikommunar 73 37,2 22,9 11,9 6,2 10,5 6,1 2,8 0,4 0,9 0,4 0,2 0,2 0,1
Sentrale, blanda tenesteytings- og industrikommunar 77 36,2 25,6 16,8 6,3 4,9 5,0 3,2 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 0,2
Mindre sentrale tenesteytingskommunar 30 37,2 25,7 14,6 4,4 6,2 6,7 2,9 0,0 1,0 0,8 0,2 0,2 0,1
Sentrale tenesteytingskommunar 34 34,7 20,8 21,5 3,9 2,3 7,9 5,2 0,5 2,3 0,1 0,5 0,1 0,2
                             
Kommunestørrelse (Folkemengde 01.01.2009)                            
0 - 1 999 95 34,1 20,0 9,9 7,6 18,3 4,9 2,5 0,2 0,8 1,1 0,3 0,3 0,1
2 000 - 4 999  141 34,0 22,0 11,7 6,9 15,8 4,7 2,9 0,3 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1
5 000 - 9 999 88 35,2 23,9 13,6 6,8 10,7 4,9 2,9 0,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1
10 000 - 19 999 55 36,1 24,7 14,4 6,5 7,6 5,3 3,2 0,5 0,9 0,2 0,3 0,2 0,1
20 000 - 49 999 38 37,3 25,4 17,6 4,9 3,8 5,6 3,3 0,5 0,8 0,1 0,3 0,2 0,1
50 000 - 13 34,3 20,6 21,5 4,6 2,1 7,9 5,3 0,5 2,3 0,1 0,5 0,1 0,3
1  Raud Valalllianse (RV) endret navn til Raudt i 2007.
2  Kommunar som ikkje omfatter nokon av dei kvalifiserte tettstadene på tettstadsnivå 1-3 og ligg heller ikkje innanfor 75 minutt (for Oslo:90 minutt) reisetid til eit landsdelssenter, eller 60 minutt reisetid til ein nivå 2 tettstad, eller 45 minutt reisetid til ein tettstad på nivå 1

Standardtegn i tabeller