Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

14 Stortingsvalet 2009. Fordeling av fylkesmandat på parti/valliste, etter fylke
  Røyster Delingstal
  1 3 5 7 9 11 13
01 Østfold (8 distriktsmandat)   I III VI VII      
Det norske Arbeidarparti 58 613 41 866 19 538 11 723 8 373 6 513    
    II V VIII        
Framstegspartiet1 38 853 27 752 12 951 7 771 5 550      
    IV            
Høgre 22 041 15 744 7 347          
Kristeleg Folkeparti 8 589 6 135            
Senterpartiet2 7 250 5 179            
Sosialistisk Venstreparti3 6 501 4 644            
Venstre 3 739 2 671            
Pensjonistpartiet 1 320  943            
Raudt4 1 041  744            
Miljøpartiet Dei grøne  374  267            
Kristent Samlingsparti  250  179            
Abortmotstandarane  178  127            
Kystpartiet  129 92            
Demokratane  110 79            
                 
02 Akershus (15 distriktsmandat)   I IV VII IX XII    
Det norske Arbeidarparti  101 241 72 315 33 747 20 248 14 463 11 249 9 204  
    II V VIII XIV      
Framstegspartiet1 73 300 52 357 24 433 14 660 10 471 8 144    
    III VI X XV      
Høgre 69 505 49 646 23 168 13 901 9 929 7 723    
    XI            
Sosialistisk Venstreparti3 17 040 12 171 5 680          
    XIII            
Venstre 14 688 10 491 4 896          
Senterpartiet2 9 435 6 739            
Kristeleg Folkeparti 9 308 6 649            
Raudt4 2 566 1 833            
Pensjonistpartiet 1 595 1 139            
Miljøpartiet Dei grøne 1 181  844            
Kristent Samlingsparti  307  219            
Demokratane  164  117            
Kystpartiet  153  109            
Ett (Skrift)språk  103 74            
                 
                 
03 Oslo (16 distriktsmandat)   I IV VII IX XII XV  
Det norske Arbeiderpartiet  113 103 80 788 37 701 22 621 16 158 12 567 10 282 8 700
    II VI XI XVI      
Høgre 69 999 49 999 23 333 14 000 10 000 7 778    
    III VIII XIII        
Framstegspartiet 56 953 40 681 18 984 11 391 8 136      
    V XIV          
Sosialistisk Venstreparti 33 205 23 718 11 068 6 641        
    X            
Venstre 20 784 14 846 6 928          
Raudt 12 917 9 226            
Kristeleg Folkeparti 8 786 6 276            
Senterpartiet 3 126 2 233            
Miljøpartiet Dei grøne 1 828 1 306            
Pensjonistpartiet 1 146  819            
Kristent Samlingsparti  292  209            
Samtidspartiet  264  189            
Det Liberale Folkepartiet  170  121            
Demokratane  157  112            
Kystpartiet  145  104            
Noregs Kommunistiske Parti  115 82            
Samfunnspartiet 72 51            
Norsk Republikansk allianse 54 39            
                 
04 Hedmark (7 distriktsmandat)   I II IV VII      
Det norske Arbeiderpartiet 50 855 36 325 16 952 10 171 7 265 5 651    
    III            
Framstegspartiet 19 326 13 804 6 442          
    V            
Senterpartiet 11 096 7 926 3 699          
    VI            
Høgre 10 994 7 853 3 665          
Sosialistisk Venstreparti 7 078 5 056            
Kristeleg Folkeparti 2 652 1 894            
Venstre 2 650 1 893            
Pensjonistpartiet 2 119 1 514            
Raudt4  630  450            
Miljøpartiet Dei grøne  347  248            
Kystpartiet 86 61            
Demokratane 75 54            
Det Liberale Folkepartiet 58 41            
                 
                 
05 Oppland (6 distriktsmandat)   I II V        
Det norske Arbeiderpartiet 47 728 34 091 15 909 9 546 6 818      
    III            
Framstegspartiet 18 272 13 051 6 091          
    IV            
Senterpartiet 12 912 9 223 4 304          
    VI            
Høgre 11 643 8 316 3 881          
Sosialistisk Venstreparti 5 367 3 834            
Kristeleg Folkeparti 3 182 2 273            
Venstre 3 103 2 216            
Pensjonistpartiet  837  598            
Raudt4  612  437            
Miljøpartiet Dei grøne  351  251            
Kristent Samlingsparti  173  124            
Kystpartiet 57 41            
Demokratane 49 35            
                 
06 Buskerud (8 distriktsmandat)   I IV VI VIII      
Det norske Arbeiderpartiet 52 751 37 679 17 584 10 550 7 536 5 861    
    II V          
Framstegspartiet 35 764 25 546 11 921 7 153        
    III VII          
Høgre 27 588 19 706 9 196 5 518        
Senterpartiet 8 842 6 316            
Sosialistisk Venstreparti 6 514 4 653            
Kristeleg Folkeparti 4 500 3 214            
Venstre 4 324 3 089            
Raudt4  884  631            
Miljøpartiet Dei grøne  407  291            
Kristent Samlingsparti  202  144            
Vigrid  179  128            
Kystpartiet  109 78            
Noregs Kommunistiske Parti 99 71            
Demokratane 86 61            
                 
07 Vestfold (6 distriktsmandat)   I IV VI        
Det norske Arbeiderpartiet 44 169 31 549 14 723 8 834 6 310      
    II V          
Framstegspartiet 35 687 25 491 11 896 7 137        
    III            
Høgre 25 752 18 394 8 584          
Sosialistisk Venstreparti 8 551 6 108            
Kristeleg Folkeparti 6 164 4 403            
Senterpartiet 4 257 3 041            
Venstre 3 944 2 817            
Raudt4  848  606            
Pensjonistpartiet  522  373            
Miljøpartiet Dei grøne  495  354            
Kristent Samlingsparti  299  214            
Norgespatriotene  183  131            
Kystpartiet  140  100            
Demokratane  106 76            
                 
08 Telemark (5 distriktsmandat)   I III V        
Det norske Arbeiderpartiet 39 296 28 069 13 099 7 859 5 614      
    II            
Framstegspartiet 21 708 15 506 7 236          
    IV            
Høgre 12 405 8 861 4 135          
Kristeleg Folkeparti 6 239 4 456            
Senterpartiet 5 184 3 703            
Sosialistisk Venstreparti 5 020 3 586            
Venstre 2 374 1 696            
Raudt4 1 147  819            
Pensjonistpartiet  348  249            
Kristent Samlingsparti  244  174            
Miljøpartiet Dei grøne  240  171            
Demokratane 68 49            
Kystpartiet 60 43            
                 
09 Aust-Agder (3 distriktsmandat)   I            
Det norske Arbeiderpartiet 19 377 13 841 6 459          
    II            
Framstegspartiet 15 538 11 099 5 179          
    III            
Høgre 9 721 6 944 3 240          
Kristeleg Folkeparti 6 663 4 759            
Senterpartiet 2 609 1 864            
Sosialistisk Venstreparti 2 588 1 849            
Venstre 2 054 1 467            
Raudt4  377  269            
Pensjonistpartiet  304  217            
Kristent Samlingsparti  164  117            
Miljøpartiet Dei grøne  148  106            
Demokratane 48 34            
Kystpartiet 32 23            
                 
10 Vest-Agder (5 distriktsmandat)   I V          
Framstegspartiet 25 296 18 069 8 432 5 059        
    II            
Det norske Arbeiderpartiet 24 450 17 464 8 150          
    III            
Høgre 16 214 11 581 5 405          
    IV            
Kristeleg Folkeparti 14 337 10 241 4 779          
Sosialistisk Venstreparti 3 647 2 605            
Senterpartiet 3 296 2 354            
Venstre 2 876 2 054            
Pensjonistpartiet  623  445            
Demokratane  461  329            
Raudt4  427  305            
Miljøpartiet Dei grøne  322  230            
Kristent Samlingsparti  317  226            
Kystpartiet 78 56            
Noregs Kommunistiske Parti 34 24            
                 
11 Rogaland (12 distriktsmandat)   I IV VIII XII      
Framstegspartiet 60 030 42 879 20 010 12 006 8 576 6 670    
    II V IX        
Det norske Arbeiderpartiet 59 145 42 246 19 715 11 829 8 449      
    III VII XI        
Høgre 44 289 31 635 14 763 8 858 6 327      
    VI            
Kristeleg Folkeparti 25 541 18 244 8 514          
    X            
Senterpartiet 13 144 9 389 4 381          
Sosialistisk Venstreparti 10 609 7 578            
Venstre 10 053 7 181            
Pensjonistpartiet 1 386  990            
Raudt4  908  649            
Kristent Samlingsparti  687  491            
Miljøpartiet Dei grøne  571  408            
Kystpartiet  223  159            
Demokratane  128 91            
Det Liberale Folkepartiet  122 87            
Noregs Kommunistiske Parti 61 44            
                 
12 Hordaland (14 distriktsmandat)   I IV VII X XIV    
Det norske Arbeiderpartiet 81 636 58 311 27 212 16 327 11 662 9 071 7 421  
    II V IX        
Framstegspartiet 61 147 43 676 20 382 12 229 8 735      
    III VI XIII        
Høgre 54 066 38 619 18 022 10 813 7 724      
    VIII            
Kristeleg Folkeparti 19 138 13 670 6 379          
    XI            
Senterpartiet 14 768 10 549 4 923          
    XII            
Sosialistisk Venstreparti 14 698 10 499 4 899          
Venstre 12 361 8 829            
Raudt4 6 794 4 853            
Miljøpartiet Dei grøne 1 083  774            
Pensjonistpartiet  674  481            
Kristent Samlingsparti  615  439            
Kystpartiet  335  239            
Demokratane  332  237            
Sentrumsalliansen  241  172            
Noregs Kommunistiske Parti  145  104            
                 
14 Sogn og Fjordane (4 distriktsmandat)   I IV          
Det norske Arbeiderpartiet 17 375 12 411 5 792 3 475        
    II            
Senterpartiet 14 782 10 559 4 927          
    III            
Framstegspartiet 9 287 6 634 3 096          
Høgre 7 112 5 080            
Kristeleg Folkeparti 3 984 2 846            
Sosialistisk Venstreparti 3 418 2 441            
Venstre 1 952 1 394            
Raudt  541  386            
Kystpartiet  124 89            
Miljøpartiet Dei grøne  109 78            
Demokratane 22 16            
                 
15 Møre og Romsdal (8 distriktsmandat)   I IV VI        
Det norske Arbeiderpartiet 42 542 30 387 14 181 8 508 6 077      
    II V          
Framstegspartiet 37 967 27 119 12 656 7 593        
    III            
Høgre 22 356 15 969 7 452          
    VII            
Senterpartiet 11 879 8 485 3 960          
    VIII            
Kristeleg Folkeparti 11 713 8 366 3 904          
Venstre 5 298 3 784            
Sosialistisk Venstreparti 5 279 3 771            
Raudt  653  466            
Kristent Samlingsparti  488  349            
Kystpartiet  223  159            
Miljøpartiet Dei grøne  196  140            
Demokratane 74 53            
                 
16 Sør-Trøndelag (9 distriktsmandat)   I III V VII      
Det norske Arbeiderpartiet 66 614 47 581 22 205 13 323 9 516 7 402    
    II VI          
Framstegspartiet 31 885 22 775 10 628 6 377        
    IV            
Høgre 22 587 16 134 7 529          
    VIII            
Sosialistisk Venstreparti 12 852 9 180 4 284          
    IX            
Senterpartiet 11 803 8 431 3 934          
Kristeleg Folkeparti 6 189 4 421            
Venstre 5 871 4 194            
Raudt 2 057 1 469            
Pensjonistpartiet 1 026  733            
Miljøpartiet Dei grøne  834  596            
Kystpartiet  262  187            
Kristent Samlingsparti  230  164            
Demokratane  219  156            
Noregs Kommunistiske Parti  107 76            
                 
17 Nord-Trøndelag (5 distriktsmandat)   I II V        
Det norske Arbeiderpartiet 31 466 22 476 10 489 6 293 4 495      
    III            
Framstegspartiet 12 641 9 029 4 214          
    IV            
Senterpartiet 11 259 8 042 3 753          
Høgre 6 465 4 618            
Sosialistisk Venstreparti 4 685 3 346            
Kristeleg Folkeparti 2 917 2 084            
Venstre 2 119 1 514            
Raudt  447  319            
Kristent Samlingsparti  128 91            
Miljøpartiet Dei grøne  125 89            
Kystpartiet  116 83            
Demokratane 37 26            
                 
18 Nordland (9 distriktsmandat)   I III VI VIII      
Det norske Arbeiderpartiet 50 912 36 366 16 971 10 182 7 273 5 657    
    II V          
Framstegspartiet 31 562 22 544 10 521 6 312        
    IV            
Høgre 14 905 10 646 4 968          
    VII            
Senterpartiet 10 736 7 669 3 579          
    IX            
Sosialistisk Venstreparti 10 045 7 175 3 348          
Kristeleg Folkeparti 4 778 3 413            
Venstre 2 957 2 112            
Raudt 1 829 1 306            
Kystpartiet 1 139  814            
Miljøpartiet Dei grøne  343  245            
Kristent Samlingsparti  225  161            
Demokratane 74 53            
Samfunnspartiet 68 49            
Noregs Kommunistiske Parti 66 47            
Tverrpolitisk Folkevalgte 64 46            
                 
                 
Samfunnspartiet                
                 
19 Troms Romsa(6 distriktsmandat)   I III VI        
Det norske Arbeiderpartiet 30 942 22 101 10 314 6 188 4 420      
    II V          
Framstegspartiet 21 224 15 160 7 075 4 245        
    IV            
Høgre 10 846 7 747 3 615          
Senterpartiet 7 015 5 011            
Sosialistisk Venstreparti 6 275 4 482            
Kristeleg Folkeparti 3 042 2 173            
Venstre 2 150 1 536            
Raudt 1 242  887            
Kystpartiet  954  681            
Miljøpartiet Dei grøne  255  182            
Kristent Samlingsparti  152  109            
Noregs Kommunistiske Parti 70 50            
Demokratane 49 35            
                 
20 Finnmark Finnmárku (4 distiktsmandat)   I III IV        
Det norske Arbeiderpartiet 16 834 12 024 5 611 3 367 2 405      
    II            
Framstegspartiet 8 277 5 912 2 759          
Høgre 3 970 2 836            
Sosialistisk Venstreparti 2 989 2 135            
Senterpartiet 1 613 1 152            
Kristeleg Folkeparti 1 026  733            
Kystpartiet  976  697            
Venstre  847  605            
Raudt  299  214            
Kristent Samlingsparti  163  116            
Miljøpartiet Dei grøne 77 55            
Demokratane 26 19            
1  Anders Langes Parti i 1973.
2  Bondepartiet 1949-1957.
3  Sosialistisk Folkeparti 1961-1969, Sosialistisk Valgforbund i 1973.
4  Raud Valalllianse (RV) endret navn til Raudt i 2007.

Standardtegn i tabeller