Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

7 Stortingsvalet 2009. Personar med røysterett, godkjende røystegjevingar og valdeltaking i prosent, etter kommune
Kommune Personar med røysterett Godkjende røystegjevingar i alt Godkjende røystegjevingar på valting Godkjende røystegjevingar på førehand Valdeltaking i prosent
Heile landet 3 530 785 2 696 366 2 039 258  657 108 76,4
01 Østfold  201 989  149 924  123 494 26 430 74,2
02 Akershus  375 622  302 021  232 794 69 227 80,4
03 Oslo  416 168  324 256  231 954 92 302 77,9
04 Hedmark  146 649  108 679 82 371 26 308 74,1
05 Oppland  141 243  104 848 82 364 22 484 74,2
06 Buskerud  188 044  142 864  110 645 32 219 76,0
07 Vestfold  171 423  131 788  101 431 30 357 76,9
08 Telemark  126 972 94 765 76 455 18 310 74,6
09 Aust-Agder 79 489 59 871 43 718 16 153 75,3
10 Vest-Agder  121 754 92 632 71 630 21 002 76,1
11 Rogaland  296 220  227 992  181 058 46 934 77,0
12 Hordaland  344 321  269 613  190 173 79 440 78,3
14 Sogn og Fjordane 78 071 58 951 45 256 13 695 75,5
15 Møre og Romsdal  184 975  139 350  106 316 33 034 75,3
16 Sør-Trøndelag  213 863  163 345  117 292 46 053 76,4
17 Nord-Trøndelag 97 830 72 835 55 729 17 106 74,5
18 Nordland  177 796  130 571 96 243 34 328 73,4
19 Troms Romsa  115 670 84 666 64 385 20 281 73,2
20 Finnmark Finnmárku 52 686 37 395 25 950 11 445 71,0
           
01 Østfold  201 989  149 924  123 494 26 430 74,2
0101 Halden 21 826 16 021 13 388 2 633 73,4
0104 Moss 22 187 16 586 13 107 3 479 74,8
0105 Sarpsborg 38 705 28 223 24 242 3 981 72,9
0106 Fredrikstad 54 754 40 640 33 407 7 233 74,2
0111 Hvaler 3 196 2 484 1 946  538 77,7
0118 Aremark 1 093  850  711  139 77,8
0119 Marker 2 710 2 059 1 719  340 76,0
0121 Rømskog  526  429  327  102 81,6
0122 Trøgstad 3 832 2 794 2 373  421 72,9
0123 Spydeberg 3 854 3 024 2 494  530 78,5
0124 Askim 10 889 7 846 5 926 1 920 72,1
0125 Eidsberg 7 942 5 711 4 615 1 096 71,9
0127 Skiptvet 2 543 1 846 1 573  273 72,6
0128 Rakkestad 5 682 4 087 3 515  572 71,9
0135 Råde 5 183 4 139 3 413  726 79,9
0136 Rygge 10 446 8 061 6 349 1 712 77,2
0137 Våler 3 240 2 523 2 169  354 77,9
0138 Hobøl 3 381 2 601 2 220  381 76,9
           
02 Akershus  375 622  302 021  232 794 69 227 80,4
0211 Vestby 10 020 8 064 6 414 1 650 80,5
0213 Ski 19 654 16 075 12 778 3 297 81,8
0214 Ås 10 900 8 848 6 915 1 933 81,2
0215 Frogn 10 469 8 738 6 459 2 279 83,5
0216 Nesodden 12 024 9 909 6 609 3 300 82,4
0217 Oppegård 17 739 15 053 11 687 3 366 84,9
0219 Bærum 76 334 63 790 46 497 17 293 83,6
0220 Asker 37 066 30 760 22 107 8 653 83,0
0221 Aurskog-Høland 10 662 8 114 6 776 1 338 76,1
0226 Sørum 10 689 8 627 7 345 1 282 80,7
0227 Fet 7 373 5 951 4 953  998 80,7
0228 Rælingen 11 341 8 711 6 794 1 917 76,8
0229 Enebakk 7 263 5 601 4 735  866 77,1
0230 Lørenskog 23 142 18 217 14 414 3 803 78,7
0231 Skedsmo 33 671 26 184 20 051 6 133 77,8
0233 Nittedal 14 551 11 813 9 469 2 344 81,2
0234 Gjerdrum 3 916 3 161 2 592  569 80,7
0235 Ullensaker 20 030 15 262 12 106 3 156 76,2
0236 Nes 13 926 10 483 8 668 1 815 75,3
0237 Eidsvoll 15 146 11 265 9 473 1 792 74,4
0238 Nannestad 7 710 5 910 4 770 1 140 76,7
0239 Hurdal 1 996 1 485 1 182  303 74,4
           
03 Oslo  416 168  324 256  231 954 92 302 77,9
           
04 Hedmark  146 649  108 679 82 371 26 308 74,1
0402 Kongsvinger 13 378 9 670 7 071 2 599 72,3
0403 Hamar 21 916 17 251 11 849 5 402 78,7
0412 Ringsaker 24 535 17 510 12 690 4 820 71,4
0415 Løten 5 646 4 169 3 330  839 73,8
0417 Stange 14 516 11 254 8 859 2 395 77,5
0418 Nord-Odal 4 039 3 016 2 583  433 74,7
0419 Sør-Odal 6 075 4 558 3 934  624 75,0
0420 Eidskog 4 988 3 460 2 668  792 69,4
0423 Grue 4 052 2 828 2 367  461 69,8
0425 Åsnes 6 092 4 248 3 189 1 059 69,7
0426 Våler 3 127 2 267 1 739  528 72,5
0427 Elverum 15 022 11 054 8 315 2 739 73,6
0428 Trysil 5 229 3 736 3 037  699 71,4
0429 Åmot 3 279 2 347 1 793  554 71,6
0430 Stor-Elvdal 2 104 1 592 1 180  412 75,7
0432 Rendalen 1 614 1 297 1 010  287 80,4
0434 Engerdal 1 079  832  665  167 77,1
0436 Tolga 1 242  999  838  161 80,4
0437 Tynset 4 055 3 069 2 437  632 75,7
0438 Alvdal 1 832 1 308 1 055  253 71,4
0439 Folldal 1 307 1 055  802  253 80,7
0441 Os 1 522 1 159  960  199 76,1
           
05 Oppland  141 243  104 848 82 364 22 484 74,2
0501 Lillehammer 19 821 15 152 10 880 4 272 76,4
0502 Gjøvik 21 813 16 271 12 866 3 405 74,6
0511 Dovre 2 177 1 546 1 130  416 71,0
0512 Lesja 1 657 1 250  920  330 75,4
0513 Skjåk 1 791 1 303  979  324 72,8
0514 Lom 1 885 1 304 1 061  243 69,2
0515 Vågå 2 888 2 124 1 746  378 73,5
0516 Nord-Fron 4 521 3 241 2 583  658 71,7
0517 Sel 4 679 3 299 2 622  677 70,5
0519 Sør-Fron 2 481 1 792 1 394  398 72,2
0520 Ringebu 3 427 2 420 1 975  445 70,6
0521 Øyer 3 672 2 670 2 192  478 72,7
0522 Gausdal 4 740 3 359 2 661  698 70,9
0528 Østre Toten 11 148 8 354 6 416 1 938 74,9
0529 Vestre Toten 9 842 7 291 6 202 1 089 74,1
0532 Jevnaker 4 742 3 651 2 716  935 77,0
0533 Lunner 6 420 5 128 4 187  941 79,9
0534 Gran 10 192 7 703 6 279 1 424 75,6
0536 Søndre Land 4 475 3 200 2 603  597 71,5
0538 Nordre Land 5 234 3 778 3 068  710 72,2
0540 Sør-Aurdal 2 404 1 826 1 497  329 76,0
0541 Etnedal 1 068  830  566  264 77,7
0542 Nord-Aurdal 4 905 3 559 2 762  797 72,6
0543 Vestre Slidre 1 668 1 213 1 003  210 72,7
0544 Øystre Slidre 2 414 1 724 1 396  328 71,4
0545 Vang 1 179  860  660  200 72,9
           
06 Buskerud  188 044  142 864  110 645 32 219 76,0
0602 Drammen 44 996 33 776 25 174 8 602 75,1
0604 Kongsberg 18 120 14 052 10 069 3 983 77,5
0605 Ringerike 21 974 16 283 12 124 4 159 74,1
0612 Hole 4 285 3 381 2 563  818 78,9
0615 Flå  773  589  447  142 76,2
0616 Nes 2 613 1 909 1 440  469 73,1
0617 Gol 3 307 2 464 1 762  702 74,5
0618 Hemsedal 1 370 1 105  814  291 80,7
0619 Ål 3 426 2 669 1 962  707 77,9
0620 Hol 3 244 2 505 1 817  688 77,2
0621 Sigdal 2 754 2 057 1 818  239 74,7
0622 Krødsherad 1 652 1 190  974  216 72,0
0623 Modum 9 978 7 285 6 170 1 115 73,0
0624 Øvre Eiker 12 230 9 080 7 802 1 278 74,2
0625 Nedre Eiker 16 257 12 097 9 623 2 474 74,4
0626 Lier 16 386 13 012 10 215 2 797 79,4
0627 Røyken 13 172 10 594 8 785 1 809 80,4
0628 Hurum 6 590 5 065 3 942 1 123 76,9
0631 Flesberg 1 937 1 498 1 285  213 77,3
0632 Rollag 1 080  824  717  107 76,3
0633 Nore og Uvdal 1 900 1 429 1 142  287 75,2
           
07 Vestfold  171 423  131 788  101 431 30 357 76,9
0701 Horten 19 001 14 558 10 533 4 025 76,6
0702 Holmestrand 7 598 5 801 4 732 1 069 76,3
0704 Tønsberg 29 267 22 691 17 373 5 318 77,5
0706 Sandefjord 31 864 23 924 17 895 6 029 75,1
0709 Larvik 31 919 24 454 19 452 5 002 76,6
0711 Svelvik 4 771 3 562 2 880  682 74,7
0713 Sande 5 978 4 689 3 930  759 78,4
0714 Hof 2 268 1 773 1 432  341 78,2
0716 Re 6 281 4 913 4 064  849 78,2
0719 Andebu 3 856 2 893 2 418  475 75,0
0720 Stokke 7 809 6 083 4 559 1 524 77,9
0722 Nøtterøy 15 411 12 213 9 194 3 019 79,2
0723 Tjøme 3 559 2 784 1 759 1 025 78,2
0728 Lardal 1 841 1 450 1 210  240 78,8
           
08 Telemark  126 972 94 765 76 455 18 310 74,6
0805 Porsgrunn 26 108 19 686 16 160 3 526 75,4
0806 Skien 38 642 28 386 23 475 4 911 73,5
0807 Notodden 9 501 6 998 5 666 1 332 73,7
0811 Siljan 1 774 1 396 1 108  288 78,7
0814 Bamble 10 611 8 151 6 512 1 639 76,8
0815 Kragerø 8 125 6 190 4 562 1 628 76,2
0817 Drangedal 3 163 2 372 1 957  415 75,0
0819 Nome 5 005 3 749 3 152  597 74,9
0821 Bø 4 064 3 072 2 124  948 75,6
0822 Sauherad 3 243 2 406 2 091  315 74,2
0826 Tinn 4 611 3 390 2 408  982 73,5
0827 Hjartdal 1 268  947  778  169 74,7
0828 Seljord 2 273 1 650 1 379  271 72,6
0829 Kviteseid 1 961 1 400 1 158  242 71,4
0830 Nissedal 1 070  856  675  181 80,0
0831 Fyresdal  958  715  559  156 74,6
0833 Tokke 1 820 1 406 1 152  254 77,3
0834 Vinje 2 775 1 995 1 539  456 71,9
           
09 Aust-Agder 79 489 59 871 43 718 16 153 75,3
0901 Risør 5 280 4 017 3 142  875 76,1
0904 Grimstad 14 407 10 823 8 011 2 812 75,1
0906 Arendal 30 963 23 105 15 985 7 120 74,6
0911 Gjerstad 1 869 1 373  987  386 73,5
0912 Vegårshei 1 396 1 167  932  235 83,6
0914 Tvedestrand 4 525 3 391 2 549  842 74,9
0919 Froland 3 552 2 595 1 842  753 73,1
0926 Lillesand 6 918 5 432 4 132 1 300 78,5
0928 Birkenes 3 276 2 502 1 920  582 76,4
0929 Åmli 1 362 1 038  832  206 76,2
0935 Iveland  892  695  581  114 77,9
0937 Evje og Hornnes 2 450 1 859 1 428  431 75,9
0938 Bygland  963  711  559  152 73,8
0940 Valle  970  688  470  218 70,9
0941 Bykle  666  475  348  127 71,3
           
10 Vest-Agder  121 754 92 632 71 630 21 002 76,1
1001 Kristiansand 58 336 43 965 34 070 9 895 75,4
1002 Mandal 10 652 8 115 6 275 1 840 76,2
1003 Farsund 6 788 5 274 3 454 1 820 77,7
1004 Flekkefjord 6 602 4 969 3 689 1 280 75,3
1014 Vennesla 9 429 7 256 6 053 1 203 77,0
1017 Songdalen 4 100 3 078 2 577  501 75,1
1018 Søgne 7 353 5 645 4 309 1 336 76,8
1021 Marnardal 1 563 1 205  991  214 77,1
1026 Åseral  620  477  388 89 76,9
1027 Audnedal 1 171  958  831  127 81,8
1029 Lindesnes 3 308 2 555 2 037  518 77,2
1032 Lyngdal 5 261 4 122 3 110 1 012 78,4
1034 Hægebostad 1 159  932  852 80 80,4
1037 Kvinesdal 4 130 3 082 2 258  824 74,6
1046 Sirdal 1 282  999  736  263 77,9
           
11 Rogaland  296 220  227 992  181 058 46 934 77,0
1101 Eigersund 10 015 7 320 5 351 1 969 73,1
1102 Sandnes 44 057 34 066 26 993 7 073 77,3
1103 Stavanger 85 342 65 914 54 341 11 573 77,2
1106 Haugesund 24 264 18 091 13 669 4 422 74,6
1111 Sokndal 2 446 1 895 1 525  370 77,5
1112 Lund 2 233 1 746 1 172  574 78,2
1114 Bjerkreim 1 809 1 459 1 254  205 80,7
1119 Hå 10 993 8 445 7 119 1 326 76,8
1120 Klepp 11 235 8 583 6 959 1 624 76,4
1121 Time 11 271 9 019 7 213 1 806 80,0
1122 Gjesdal 6 902 5 406 4 199 1 207 78,3
1124 Sola 15 099 12 045 9 475 2 570 79,8
1127 Randaberg 6 795 5 493 4 154 1 339 80,8
1129 Forsand  806  638  508  130 79,2
1130 Strand 7 891 6 004 4 758 1 246 76,1
1133 Hjelmeland 1 907 1 482 1 131  351 77,7
1134 Suldal 2 837 2 182 1 699  483 76,9
1135 Sauda 3 613 2 766 2 099  667 76,6
1141 Finnøy 1 995 1 613 1 280  333 80,9
1142 Rennesøy 2 648 2 233 1 864  369 84,3
1144 Kvitsøy  384  326  276 50 84,9
1145 Bokn  599  486  390 96 81,1
1146 Tysvær 6 830 5 266 3 792 1 474 77,1
1149 Karmøy 28 264 21 073 16 181 4 892 74,6
1151 Utsira  161  149 83 66 92,5
1160 Vindafjord 5 824 4 292 3 573  719 73,7
           
12 Hordaland  344 321  269 613  190 173 79 440 78,3
1201 Bergen  186 500  146 709 98 306 48 403 78,7
1211 Etne 2 863 2 099 1 648  451 73,3
1216 Sveio 3 516 2 778 2 134  644 79,0
1219 Bømlo 7 865 6 159 4 478 1 681 78,3
1221 Stord 12 305 9 510 7 127 2 383 77,3
1222 Fitjar 2 109 1 713 1 398  315 81,2
1223 Tysnes 2 110 1 631 1 165  466 77,3
1224 Kvinnherad 9 741 7 419 5 729 1 690 76,2
1227 Jondal  783  642  449  193 82,0
1228 Odda 5 410 4 041 2 507 1 534 74,7
1231 Ullensvang 2 538 1 982 1 527  455 78,1
1232 Eidfjord  722  549  348  201 76,0
1233 Ulvik  835  656  454  202 78,6
1234 Granvin  741  573  398  175 77,3
1235 Voss 10 493 7 941 5 866 2 075 75,7
1238 Kvam 6 238 4 877 3 425 1 452 78,2
1241 Fusa 2 745 2 197 1 736  461 80,0
1242 Samnanger 1 787 1 402 1 124  278 78,5
1243 Os 11 687 9 110 6 678 2 432 77,9
1244 Austevoll 3 211 2 566 1 914  652 79,9
1245 Sund 4 264 3 345 2 587  758 78,4
1246 Fjell 14 828 11 623 8 833 2 790 78,4
1247 Askøy 17 271 13 515 10 055 3 460 78,3
1251 Vaksdal 3 102 2 396 1 839  557 77,2
1252 Modalen  257  204  156 48 79,4
1253 Osterøy 5 380 4 236 3 392  844 78,7
1256 Meland 4 606 3 589 2 800  789 77,9
1259 Øygarden 3 030 2 476 1 706  770 81,7
1260 Radøy 3 488 2 732 2 262  470 78,3
1263 Lindås 10 229 8 022 5 981 2 041 78,4
1264 Austrheim 1 942 1 523 1 096  427 78,4
1265 Fedje  455  382  239  143 84,0
1266 Masfjorden 1 270 1 016  816  200 80,0
           
14 Sogn og Fjordane 78 071 58 951 45 256 13 695 75,5
1401 Flora 8 142 5 979 4 590 1 389 73,4
1411 Gulen 1 741 1 378 1 005  373 79,1
1412 Solund  655  469  271  198 71,6
1413 Hyllestad 1 077  761  541  220 70,7
1416 Høyanger 3 197 2 368 1 848  520 74,1
1417 Vik 2 103 1 569 1 210  359 74,6
1418 Balestrand  954  724  521  203 75,9
1419 Leikanger 1 628 1 303  997  306 80,0
1420 Sogndal 5 088 3 938 3 022  916 77,4
1421 Aurland 1 284  974  762  212 75,9
1422 Lærdal 1 632 1 264  952  312 77,5
1424 Årdal 4 255 3 238 2 604  634 76,1
1426 Luster 3 698 2 849 2 224  625 77,0
1428 Askvoll 2 314 1 732 1 357  375 74,8
1429 Fjaler 1 990 1 516 1 179  337 76,2
1430 Gaular 2 071 1 567 1 222  345 75,7
1431 Jølster 2 170 1 696 1 359  337 78,2
1432 Førde 8 422 6 389 4 705 1 684 75,9
1433 Naustdal 2 006 1 551 1 223  328 77,3
1438 Bremanger 2 863 2 121 1 672  449 74,1
1439 Vågsøy 4 453 3 209 2 373  836 72,1
1441 Selje 2 147 1 576 1 174  402 73,4
1443 Eid 4 313 3 260 2 382  878 75,6
1444 Hornindal  869  695  552  143 80,0
1445 Gloppen 4 261 3 353 2 651  702 78,7
1449 Stryn 4 738 3 472 2 860  612 73,3
           
15 Møre og Romsdal  184 975  139 350  106 316 33 034 75,3
1502 Molde 18 466 14 093 10 335 3 758 76,3
1504 Ålesund1 31 409 23 640 16 731 6 909 75,3
1505 Kristiansund1 17 340 12 790 9 540 3 250 73,8
1511 Vanylven 2 693 2 040 1 531  509 75,8
1514 Sande 1 869 1 440 1 138  302 77,0
1515 Herøy 6 229 4 720 3 611 1 109 75,8
1516 Ulstein 4 994 3 984 3 147  837 79,8
1517 Hareid 3 503 2 635 1 985  650 75,2
1519 Volda 6 254 4 958 3 727 1 231 79,3
1520 Ørsta 7 702 5 788 4 806  982 75,1
1523 Ørskog 1 580 1 226  994  232 77,6
1524 Norddal 1 301  953  709  244 73,3
1525 Stranda 3 306 2 470 1 880  590 74,7
1526 Stordal  691  495  425 70 71,6
1528 Sykkylven 5 487 4 072 3 327  745 74,2
1529 Skodje 2 791 2 144 1 719  425 76,8
1531 Sula 5 643 4 294 3 493  801 76,1
1532 Giske 4 934 3 887 3 001  886 78,8
1534 Haram 6 331 4 852 4 001  851 76,6
1535 Vestnes 4 796 3 539 2 745  794 73,8
1539 Rauma 5 606 4 062 2 913 1 149 72,5
1543 Nesset 2 356 1 729 1 438  291 73,4
1545 Midsund 1 363  990  840  150 72,6
1546 Sandøy  963  745  532  213 77,4
1547 Aukra 2 292 1 693 1 317  376 73,9
1548 Fræna 6 856 4 969 4 089  880 72,5
1551 Eide 2 448 1 859 1 517  342 75,9
1554 Averøy 4 064 3 005 2 354  651 73,9
1557 Gjemnes 1 973 1 536 1 253  283 77,9
1560 Tingvoll 2 325 1 798 1 385  413 77,3
1563 Sunndal 5 580 4 321 3 192 1 129 77,4
1566 Surnadal 4 568 3 275 2 575  700 71,7
1567 Rindal 1 562 1 159  944  215 74,2
1571 Halsa 1 318  956  693  263 72,5
1573 Smøla 1 682 1 264  922  342 75,1
1576 Aure 2 700 1 969 1 507  462 72,9
           
16 Sør-Trøndelag  213 863  163 345  117 292 46 053 76,4
1601 Trondheim  125 481 97 665 65 218 32 447 77,8
1612 Hemne 3 171 2 250 1 840  410 71,0
1613 Snillfjord  757  576  453  123 76,1
1617 Hitra 3 034 2 081 1 537  544 68,6
1620 Frøya 2 987 2 048 1 634  414 68,6
1621 Ørland 3 851 2 806 2 063  743 72,9
1622 Agdenes 1 325  978  792  186 73,8
1624 Rissa 4 763 3 522 2 908  614 73,9
1627 Bjugn 3 520 2 427 1 868  559 68,9
1630 Åfjord 2 509 1 832 1 441  391 73,0
1632 Roan  791  554  413  141 70,0
1633 Osen  812  594  430  164 73,2
1634 Oppdal 4 957 3 655 2 715  940 73,7
1635 Rennebu 2 058 1 517 1 213  304 73,7
1636 Meldal 3 091 2 265 1 849  416 73,3
1638 Orkdal 8 434 6 106 4 750 1 356 72,4
1640 Røros 4 292 3 313 2 719  594 77,2
1644 Holtålen 1 610 1 315 1 058  257 81,7
1648 Midtre Gauldal 4 394 3 189 2 593  596 72,6
1653 Melhus 10 696 8 265 6 569 1 696 77,3
1657 Skaun 4 773 3 703 3 090  613 77,6
1662 Klæbu 3 950 3 036 2 399  637 76,9
1663 Malvik 8 874 6 941 5 499 1 442 78,2
1664 Selbu 3 047 2 187 1 851  336 71,8
1665 Tydal  686  520  390  130 75,8
           
17 Nord-Trøndelag 97 830 72 835 55 729 17 106 74,5
1702 Steinkjer 15 968 11 842 8 485 3 357 74,2
1703 Namsos 9 349 6 836 5 426 1 410 73,1
1711 Meråker 1 905 1 324  994  330 69,5
1714 Stjørdal 15 476 11 778 9 385 2 393 76,1
1717 Frosta 1 859 1 398 1 194  204 75,2
1718 Leksvik 2 680 1 965 1 544  421 73,3
1719 Levanger 13 714 10 379 7 463 2 916 75,7
1721 Verdal 10 582 7 672 5 945 1 727 72,5
1723 Mosvik  639  496  416 80 77,6
1724 Verran 1 965 1 413 1 094  319 71,9
1725 Namdalseid 1 331  995  784  211 74,8
1729 Inderøy 4 316 3 445 2 689  756 79,8
1736 Snåsa 1 692 1 300 1 048  252 76,8
1738 Lierne 1 122  776  654  122 69,2
1739 Røyrvik  387  304  196  108 78,6
1740 Namsskogan  725  526  382  144 72,6
1742 Grong 1 796 1 409 1 090  319 78,5
1743 Høylandet  978  795  597  198 81,3
1744 Overhalla 2 681 2 052 1 604  448 76,5
1748 Fosnes  530  408  322 86 77,0
1749 Flatanger  850  648  451  197 76,2
1750 Vikna 3 038 2 136 1 658  478 70,3
1751 Nærøy 3 777 2 577 2 018  559 68,2
1755 Leka  470  361  290 71 76,8
           
18 Nordland  177 796  130 571 96 243 34 328 73,4
1804 Bodø 34 646 26 502 18 526 7 976 76,5
1805 Narvik 13 727 10 189 7 871 2 318 74,2
1811 Bindal 1 278 1 005  727  278 78,6
1812 Sømna 1 548 1 173  916  257 75,8
1813 Brønnøy 5 643 3 942 3 105  837 69,9
1815 Vega  992  776  535  241 78,2
1816 Vevelstad  404  300  185  115 74,3
1818 Herøy 1 276  838  674  164 65,7
1820 Alstahaug 5 404 3 751 2 671 1 080 69,4
1822 Leirfjord 1 629 1 165  837  328 71,5
1824 Vefsn 10 270 7 588 5 847 1 741 73,9
1825 Grane 1 174  874  647  227 74,4
1826 Hattfjelldal 1 110  904  698  206 81,4
1827 Dønna 1 091  777  580  197 71,2
1828 Nesna 1 289  968  676  292 75,1
1832 Hemnes 3 411 2 584 2 121  463 75,8
1833 Rana 19 182 14 231 9 793 4 438 74,2
1834 Lurøy 1 445 1 091  886  205 75,5
1835 Træna  311  238  176 62 76,5
1836 Rødøy  949  702  472  230 74,0
1837 Meløy 4 987 3 477 2 568  909 69,7
1838 Gildeskål 1 617 1 195  906  289 73,9
1839 Beiarn  924  688  519  169 74,5
1840 Saltdal 3 656 2 719 2 110  609 74,4
1841 Fauske 7 300 5 397 3 930 1 467 73,9
1845 Sørfold 1 557 1 188  977  211 76,3
1848 Steigen 2 036 1 452 1 016  436 71,3
1849 Hamarøy 1 370  988  750  238 72,1
1850 Tysfjord 1 589 1 188  809  379 74,8
1851 Lødingen 1 759 1 278  886  392 72,7
1852 Tjeldsund 1 071  819  663  156 76,5
1853 Evenes 1 047  790  634  156 75,5
1854 Ballangen 2 019 1 418 1 076  342 70,2
1856 Røst  450  330  247 83 73,3
1857 Værøy  517  376  285 91 72,7
1859 Flakstad 1 051  714  585  129 67,9
1860 Vestvågøy 7 867 5 428 4 098 1 330 69,0
1865 Vågan 6 713 4 714 3 586 1 128 70,2
1866 Hadsel 6 011 4 368 3 320 1 048 72,7
1867 Bø 2 189 1 589 1 162  427 72,6
1868 Øksnes 3 301 2 306 1 706  600 69,9
1870 Sortland 7 286 5 188 3 848 1 340 71,2
1871 Andøy 3 854 2 826 2 240  586 73,3
1874 Moskenes  846  537  379  158 63,5
           
19 Troms Romsa  115 670 84 666 64 385 20 281 73,2
1901 Harstad 17 518 12 677 9 556 3 121 72,4
1902 Tromsø 48 166 35 954 26 171 9 783 74,6
1911 Kvæfjord 2 233 1 594 1 253  341 71,4
1913 Skånland 2 266 1 653 1 311  342 72,9
1915 Bjarkøy  380  297  207 90 78,2
1917 Ibestad 1 149  833  664  169 72,5
1919 Gratangen  877  674  483  191 76,9
1920 Lavangen  789  606  507 99 76,8
1922 Bardu 2 925 2 231 1 730  501 76,3
1923 Salangen 1 652 1 231  978  253 74,5
1924 Målselv 4 971 3 504 2 953  551 70,5
1925 Sørreisa 2 497 1 831 1 454  377 73,3
1926 Dyrøy  958  689  538  151 71,9
1927 Tranøy 1 183  935  679  256 79,0
1928 Torsken  729  564  399  165 77,4
1929 Berg  731  551  397  154 75,4
1931 Lenvik 8 248 5 747 4 527 1 220 69,7
1933 Balsfjord 4 232 3 095 2 672  423 73,1
1936 Karlsøy 1 836 1 246  993  253 67,9
1938 Lyngen 2 393 1 732 1 361  371 72,4
1939 Storfjord 1 393  984  839  145 70,6
1940 Gaivuotna - Kåfjord 1 738 1 266 1 064  202 72,8
1941 Skjervøy 2 146 1 488 1 179  309 69,3
1942 Nordreisa 3 628 2 557 1 957  600 70,5
1943 Kvænangen 1 032  727  513  214 70,4
           
20 Finnmark Finnmárku 52 686 37 395 25 950 11 445 71,0
2002 Vardø 1 657 1 183  873  310 71,4
2003 Vadsø 4 278 3 210 2 454  756 75,0
2004 Hammerfest 6 861 4 808 3 445 1 363 70,1
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 2 211 1 448  927  521 65,5
2012 Alta 13 003 9 302 5 342 3 960 71,5
2014 Loppa  859  597  448  149 69,5
2015 Hasvik  716  501  375  126 70,0
2017 Kvalsund  830  583  444  139 70,2
2018 Måsøy  957  665  491  174 69,5
2019 Nordkapp 2 360 1 574 1 201  373 66,7
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 3 068 2 171 1 578  593 70,8
2021 Karasjohka - Karasjok 2 000 1 414  970  444 70,7
2022 Lebesby  979  681  538  143 69,6
2023 Gamvik  767  536  414  122 69,9
2024 Berlevåg  785  556  423  133 70,8
2025 Deatnu - Tana 2 192 1 588 1 201  387 72,4
2027 Unjarga - Nesseby  699  562  368  194 80,4
2028 Båtsfjord 1 455 1 021  782  239 70,2
2030 Sør-Varanger 7 009 4 995 3 676 1 319 71,3
1  Tallene er rettet 18. januar 2011.

Standardtegn i tabeller