Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

5 Stortingsvalet 2009. Valde representantar, etter parti/valliste, kjønn og fylke
  I alt A SV Sp KrF V H Frp
  I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner
Heile landet  169 67 64 32 11 3 11 7 10 4 2 2 30 9 41 10
01 Østfold 9 5 4 2 - - - - 1 1 - - 1 1 3 1
02 Akershus 16 7 5 3 1 - - - 1 - 1 1 4 2 4 1
03 Oslo 17 7 6 3 2 1 - - 1 - 1 1 4 1 3 1
04 Hedmark 8 3 4 2 1 1 1 - - - - - 1 - 1 -
05 Oppland 7 2 3 1 1 - 1 1 - - - - 1 - 1 -
06 Buskerud 9 2 4 2 - - 1 - - - - - 2 - 2 -
07 Vestfold 7 2 3 1 1 1 - - - - - - 1 - 2 -
08 Telemark 6 1 3 1 - - - - 1 - - - 1 - 1 -
09 Aust-Agder 4 1 1 - - - - - 1 - - - 1 - 1 1
10 Vest-Agder 6 3 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 - 2 1
11 Rogaland 13 5 3 1 1 - 1 1 1 - - - 3 1 4 2
12 Hordaland 15 7 5 2 1 - 1 1 1 1 - - 3 1 4 2
14 Sogn og Fjordane 5 2 2 1 - - 1 1 - - - - 1 - 1 -
15 Møre og Romsdal 9 6 3 2 - - 1 1 1 1 - - 1 1 3 1
16 Sør-Trøndelag 10 3 4 2 1 - 1 - 1 - - - 1 1 2 -
17 Nord-Trøndelag 6 2 3 2 - - 1 - - - - - 1 - 1 -
18 Nordland 10 3 4 2 1 - 1 1 - - - - 1 - 3 -
19 Troms Romsa 7 4 3 2 - - 1 1 - - - - 1 1 2 -
20 Finnmark Finnmárku 5 2 3 2 - - - - - - - - 1 - 1 -

Standardtegn i tabeller