Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

3 Stortingsvalet 2009. Endring frå 2005 til 2009 i mengd av godkjende røyster, etter fylke. Prosentpoeng
  A SV Raudt1 Sp KrF V H Frp
Heile landet 2,7 -2,6 0,1 -0,3 -1,2 -2,0 3,1 0,9
01 Østfold 3,6 -2,8 0,1 0,0 -1,1 -1,5 2,9 -0,8
02 Akershus 3,2 -2,2 0,1 -0,8 -0,8 -2,7 2,5 0,9
03 Oslo 3,5 -3,1 1,0 -0,1 -0,9 -2,9 1,9 0,3
04 Hedmark 1,2 -2,2 0,1 0,0 -0,7 -1,1 2,2 0,9
05 Oppland 1,6 -2,8 0,1 -0,3 -0,9 -1,4 3,2 0,5
06 Buskerud 0,9 -2,7 0,0 -0,2 -1,2 -2,1 4,3 1,0
07 Vestfold 3,5 -1,9 0,0 -0,4 -1,3 -2,0 4,3 -2,1
08 Telemark 2,4 -3,8 0,4 -1,3 -1,2 -1,2 3,8 0,9
09 Aust-Agder 3,5 -3,5 0,1 -0,9 -1,5 -2,0 3,6 1,1
10 Vest-Agder 2,6 -2,6 0,1 -0,6 -3,4 -2,3 2,9 3,4
11 Rogaland 1,5 -1,6 -0,1 -0,5 -0,9 -2,6 4,2 0,4
12 Hordaland 2,6 -2,0 -0,9 0,5 -1,7 -2,4 3,8 0,6
14 Sogn og Fjordane 0,1 -3,3 0,3 4,2 -2,2 -2,5 3,7 0,4
15 Møre og Romsdal 4,6 -2,1 0,1 0,2 -2,6 -3,8 3,3 1,1
16 Sør-Trøndelag 3,4 -2,8 0,2 -1,2 -1,1 -0,9 1,4 1,8
17 Nord-Trøndelag 3,5 -5,0 0,1 -0,7 -0,7 -1,4 2,0 2,6
18 Nordland 3,0 -3,5 0,5 -0,8 -0,8 -1,0 3,1 1,7
19 Troms Romsa 3,7 -2,1 0,3 0,6 -0,9 -0,5 3,9 2,3
20 Finnmark Finnmárku 5,1 -4,8 0,0 -1,8 -1,2 0,1 1,4 4,6
1  Raud Valalllianse (RV) endra namn til Raudt i 2007.

Standardtegn i tabeller