Statistisk sentralbyrå

Stortingsvalget

2 Stortingsvalet 2009. Godkjende røyster, etter parti/valliste. Felleslister oppløyste. Stortingsvala 1957-2009
Parti/valliste 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Det norske Arbeidarparti 48,3 46,8 43,1 46,5 35,3 42,3 37,2 40,8 34,3 36,9 35,0 24,3 32,7 35,4
Framstegspartiet 1 . . . . 5,0 1,9 4,5 3,7 13,0 6,3 15,3 14,6 22,1 22,9
Høgre 18,9 20,0 21,1 19,6 17,4 24,8 31,7 30,4 22,2 17,0 14,3 21,2 14,1 17,2
Kristeleg Folkeparti 10,2 9,6 8,1 9,4 12,2 12,4 9,4 8,3 8,5 7,9 13,7 12,4 6,8 5,5
Senterpartiet2 9,3 9,3 9,9 10,5 11,0 8,6 6,7 6,6 6,5 16,7 7,9 5,6 6,5 6,2
Sosialistisk Venstreparti3 . 2,4 6,0 3,5 11,2 4,2 4,9 5,5 10,1 7,9 6,0 12,5 8,8 6,2
Venstre 9,6 8,9 10,3 9,4 3,5 3,2 3,9 3,1 3,2 3,6 4,5 3,9 5,9 3,9
Raudt4, 5 . . . . 0,4 0,6 0,7 0,6 0,8 1,1 1,7 1,2 1,2 1,4
Noregs Kommunistiske Parti6 3,4 2,9 1,4 1,0 . 0,4 0,3 0,2 . 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Det Liberale Folkepartiet7 . . . . 3,4 1,4 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kystpartiet . . . . . . . . . . . 1,7 0,8 0,2
Andre 0,2 0,2 0,0 0,1 0,5 0,2 0,1 0,4 1,4 2,6 1,5 2,5 1,0 1,1
1  Anders Langes Parti i 1973.
2  Bondepartiet 1949-1957.
3  Sosialistisk Folkeparti 1961-1969, Sosialistisk Valgforbund i 1973.
4  Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet 1989.
5  Raud Valalllianse (RV) endret navn til Raudt i 2007.
6  Deltok i Sosialistisk Valgforbund 1973.
7  Det Nye Folkepartiet 1973-1977. De Liberale - Europapartiet 1989.

Standardtegn i tabeller