00.01.10 Stortingsvalget

 Tidligere publiserte tabeller. 2006
Tabell 1:  Stortingsvalget 2005. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn , etter landbakgrunn og kj°nn (16.02.2006)
Tabell 2:  Stortingsvalget 2005. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn , etter kj°nn og alder (16.02.2006)
Tabell 3:  Stortingsvalget 2005. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn , etter kj°nn og botid (16.02.2006)
Tabell 4:  Stortingsvalget 2005. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn , etter landbakgrunn og botid (16.02.2006)
Tabell 5:  Stortingsvalget 2005. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn , etter fylke og kj°nn (16.02.2006)
Tabell 6:  Stortingsvalget 2005. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn , etter landbakgrunn og alder (16.02.2006)