17 Stortingsvalet 2001. Offisielle vallister, etter fylke
01 Østfold
Arbeidarpartiet
1. Signe Øye, stortingsrepresentant, Hobøl
2. Svein Roald Hansen, informasjonsdirektør, Fredrikstad
3. Ane Sofie Tømmerås, stortingsrepresentant, Sarpsborg
4. Morten Olsen, hovedtillitsvalgt, Halden
5. Wenja E. Ringen, student/varaordfører, Fredrikstad
6. Stein Erik Lauvås, generalsekretær, Marker
7. Gunnel Edfeldt, lærer, Moss
8. Jon Ivar Nygård, student, Fredrikstad
9. Sue Marita Kristiansen, student, Eidsberg
10. Helge Johannes Kolstad, lærer, Trøgstad
11. Wenche Olsen, renholds- og tekstilsjef, Halden
12. Bjørn Aage Sørensen, branninspektør, Sarpsborg
13. Trine Merethe Lindquist, lærer, Halden
14. Per Kristian Dahl, prosessoperatør, Halden
Kristeleg Folkeparti
1. Odd Holten, stortingsrepresentant, Fredrikstad
2. Ellen Alfsen, politisk rådgiver, Moss
3. David Hansen, student, Halden
4. Mona Iren Enstad, politisk rådgiver, Askim
5. John Thune, gårdbruker/ordfører, Rakkestad
6. Inger Lise Brække, husmor, Sarpsborg
7. Tore Johansen, skatterevisor/ordfører, Aremark
8. Ranveig Bakke Borgestrand, salgsleder, Våler
9. Hans Jakob Hermansen, bedriftsrådgiver, Fredrikstad
10. Arne Winsevik, adjunkt, Sarpsborg
11. Merete Bechensten Sloreby, sykepleier-konsulent, Trøgstad
12. Agnar Sigmund Husebråten, gårdbruker/ordfører, Marker
13. Line H. Holten Hjemdal, prosjektleder, Askim
14. Morten Christoffersen, siviløkonom, Halden
Høgre
1. Martin Engeset, selvst. næringsdrivende, Sarpsborg
2. Ingjerd Schou, direktør, Spydeberg
3. Carsten Dybevig, ordfører, Halden
4. Gretha Kant, ordfører, Moss
5. Peter J. H. Kuran, adjunkt/spes.sykepleier, Fredrikstad
6. Gretha Evelin Thuen, ordfører, Våler
7. Per John Skjervik, pensjonist, Rygge
8. Hilde Sigrund Borger, adjunkt, Hobøl
9. Bernt Kristian Berntsen, resultatområdesjef, Fredrikstad
10. Irene B. Brevad, formidlingskonsulent, Moss
11. Jon Bolstad, markedsdirektør, Halden
12. Ellen Halstvedt, skoleinspektør, Askim
13. Roy Morten Engvoldsen, student, Halden
14. Brede Bøe, artist, Moss
Venstre
1. Rita Iren Sletner, Eidsberg
2. Sindre Westerlund Mork, Moss
3. Håvard Sverre Vikheim, Hobøl
4. Marta Daltveit Lindås, Spydeberg
5. Håkon Søderberg Jansen, Fredrikstad
6. Ulf Trenum, Fredrikstad
7. Roar Günter Andersen, Halden
8. Ingeborg A. Skjøren Lassen, Sarpsborg
9. Henry Mogstad, Moss
10. Randi Sundby, Råde
11. Ole Pehrson, Askim
12. Elisabeth Gylder Smestad, Hobøl
13. Pål Espen Bugge, Hvaler
14. Gunn L. Grudt Melnæs, Askim
Framstegspartiet
1. Øystein Hedstrøm, stortingsrepresentant, Moss
2. Henrik Rød, selvstendig næringsdrivende, Halden
3. Ulf Isak Leirstein, prosjektleder, Moss
4. Grethe Karin Aasgaard, sekretær, Askim
5. Stine Heid Stensrød, hjemmeværende, Råde
6. Lene Christiansen, markedssjef, Fredrikstad
7. Hans Jensen, ingeniør, Sarpsborg
8. Johnny Magne Strand, førstekonsulent, Eidsberg
9. Øistein Solgaard, daglig leder, Fredrikstad
10. Sten Erik Zezanski, skiftleder, Trøgstad
11. Per Erland Aamodt, cand. jur, Skiptvet
12. Eva Grinden, kurator, Marker
13. Arne Hovden, tannlege, Fredrikstad
@Senterpartiet
1. Anne Beathe Kristiansen, Halden
2. Stein Håland, Spydeberg
3. Reidar Kaabbel, Våler
4. Ellen Løchen Børresen, Trøgstad
5. Bente Holm Sælid, Fredrikstad
6. Knut J. Herland, Eidsberg
7. Anita Grøseth, Rakkestad
8. Roar Høisveen, Rømskog
9. Mina Sophie Mjærum, Hobøl
10. Hans Torbjørn Glomsrud, Fredrikstad
11. Olav Thorvald Klund, Marker
12. Anne Koht-Norbye, Eidsberg
13. Anne-Kari Holm, Halden
14. Tor Magnus Sæther, Askim
@Sosialistisk Venstreparti
1. May Elisabeth Hansen, Moss
2. Linn Laupsa, Halden
3. Andreas Motzfeldt Lervik, Sarpsborg
4. Arild Skau, Fredrikstad
5. Vibeke Kristiansen, Rygge
6. Jan Myhre, Askim
7. Gerd Ådnem, Hvaler
8. Mons Andreas Hvattum, Halden
9. Marianne Dagfinrud Jobs, Sarpsborg
10. Ole Harald Bråten, Spydeberg
11. Roy Eilertsen, Halden
12. Aud Niklassen Karlsen, Fredrikstad
13. Bjørn Dønheim, Rygge
14. Erling Arthur Loraas, Sarpsborg
@Raud Valallianse
1. Dag Marius Thoresen, Fredrikstad
2. Anne Lilly Steinsland, Askim
3. Bjørn Aslaksen Grønna, Moss
4. Gry Hansen, Halden
5. Jon Michelet, Rygge
6. Torild Irene Folvik, Sarpsborg
7. Erik Hokholt, Askim
8. Hege Rytter Jakobsen, Moss
9. Jan Tore Harlyng, Halden
10. Tanja Billing Lybæk, Fredrikstad
11. Audun Walter Jakobsen, Sarpsborg
12. Eli Filtseth, Hobøl
13. Anders Ericson, Moss
14. Tone B. Windingstad, Fredrikstad
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Gro Merete Bjerketvedt, ekspeditør, Fredrikstad
2. Dag Norum, overlege, Fredrikstad
3. Anita Madsen, ekspeditør, Rakkestad
4. Margit Syversen, student, Sarpsborg
5. Marit Brattvang, renholdoperatør, Fredrikstad
6. Ole Martin Størholdt, drosjesjåfør, Halden
7. Jens Henrik Norum, Oslo
8. Åge Rino Fjeld, pensjonist, Moss
9. Magnor Stokvik, industriarbeider, Skiptvet
10. Lise B Høglund Jakobsen, kundebehandler, Sarpsborg
11. Øivind Brostrøm, industriarbeider, Fredrikstad
12. Irene Backstrøm, pensjonist, Halden
13. Anne Marie Ballo, sykepleieassistent, Sarpsborg
14. Petter Johannessen, lærer, Fredrikstad
@Tverrpolitisk Folkevalgte
1. Oddvar Forsberg, Fredrikstad
2. Joar Alex Kløverud, Askim
3. Thorleif Lauritz Gurmark, Fredrikstad
4. Hans Jacob Lislerud, Sarpsborg
5. Simen Michael Forsberg, Moss
6. Magne Syversen, Rygge
7. Thorbjørn Evald Andersen, Halden
8. Øivind Isebakke, Moss
9. Svein Håland, Eidsberg
10. L. Yvonne Forsberg, Fredrikstad
11. Arne H. M. Fagertun, Moss
12. Lars Ertnes, Våler
13. Turid Rakland, Fredrikstad
@Kystpartiet
1. Steinar Lie-Karlsen, politibetjent, Rygge
2. Sigurd E. Grundvig, selvst. næringsdrivende, Fredrikstad
3. Mette Isberg, lærer, Moss
4. Bård Greni Karlsen, konsulent, Fredrikstad
5. Arnhild Jensine Paulsen, hjelpepleier, Fredrikstad
6. Ole Lundestad, gardbruker, Sarpsborg
7. Siv P. Paulsen Sagarino, kundebehandler, Sarpsborg
8. Jens Egil Moen, lastebileier, Sarpsborg
9. Villy Paul Paulsen, snekker, Fredrikstad
@Fedrelandspartiet
1. Bjarne Ottar Betten, oberstløyntnant / oralkirurg, Elverum
2. Emery Skaarstad, fot / fysioterapeut, Ås
3. Bjørgulf Mortensen, konsulent, Tromsø
4. Arild Aasmund Kibsgaard, sivilingeniør, Bærum
5. Dordi Bruset, konsulent, Oslo
6. Vigdis B. Kibsgaard, fysioterapeut, Bærum
7. Odd Lønø, dr. philos., Oslo
8. Asmund Aksnes, tannlege, Bergen
9. Harald Trefall, professor dr. philos., Bergen
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, professor / bonde, Sarpsborg
2. Kai Anders Spydevold, journalist, Eidsberg
3. Helge Røsæg, forkynner, Fredrikstad
4. Håkon Kristoffer Sørum, bonde, Råde
5. Tor Arne B. Moxheim, selvst. næringsdrivende, Fredrikstad
6. Arnt Johannes Hermansen, student, Råde
7. Nils Philip Huth Eriksen, forkynner, Sarpsborg
8. Monica Moulazimis, siviløkonom, Rygge
9. Reidar Hovland, bonde, Råde
10. Liv-Cathrine E. Augdahl, hjelpepleier, Fredrikstad
11. Steinar Aabø, lærer, Halden
12. Aud Mørk, regnskapsfører, Hobøl
13. Eva Oddlaug Hovland, husmor, Halden
14. Norvald Veel, fullmektig, Fredrikstad
@Det Politiske Parti
1. Øystein Karlsen, Oslo
2. Rune Viken, Rygge
3. Berit Anne Boman, Oslo
4. Roger André Eilertsen, Askim
5. Sarah Natasha Melbye, Oslo
6. Frank Rune Skovrand, Halden
7. Jens Golden, Halden
8. Anders Mikael Torgersen, Oslo
9. Lars Georg Hammer, Halden
10. Håkon Terje Ohlgren, Halden
@Pensjonistpartiet
1. Odd W. Heltorp, Halden
2. Ragnar Kjelsås, Fredrikstad
3. Ingrid Betty Vonheim, Moss
4. Wenche Brandt, Sarpsborg
5. Odd A. Sæthre, Halden
6. Ulf Støa, Fredrikstad
7. Henry Manfred Mandem, Moss
8. Rigmor Marie Andersen, Halden
9. Günther Alfons Kerler, Sarpsborg
10. Liv Kjersti Erlandsen, Fredrikstad
11. Laila Irene Sørlie, Halden
12. Knut P. Hansen, Moss
13. Roy Einar Heltorp, Sarpsborg
14. Astrid Nilsen, Moss
@Norsk Folkeparti
1. Oddbjørn Olav Jonstad, Oppegård
2. Mette Thoresen, Oslo
3. Jan Egil Seth Johansen, Fredrikstad
4. Anne Lise Normann, Kristiansand
5. Gunnar Andreas Lund, Skiptvedt
6. Anne Olstad, Fyresdal
7. Inger K Knutsen, Husøysund
8. Tom Granerud, Hosle
9. Lajla Charlotte Moe, Drammen
10. Reidar Bakke, Asker
11. Linda Hasle Jacobsen, Tønsberg
12. Gunhild Hesle Rypdal, Oslo
@Østfoldlista
1. Jørn L. Stang, Sarpsborg
2. Roy Vidar Heia, Skiptvet
3. Karl Johan Øvrebø, Eidsberg
4. Wenche Arazola, Fredrikstad
5. Tore Kvalvik, Moss
6. Rolf H. Haraldsen, Sarpsborg
7. Stein Roger Berg Olsen, Halden
8. Kari Anette Tjelsbo, Fredrikstad
9. Eva Engseth Herbert, Sarpsborg
10. Kjersti Quist, Fredrikstad
11. Terje Falch, Fredrikstad
12. Kari A. Langsholt, Sarpsborg
13. Arvid Skårstad, Fredrikstad
14. Jorun Gerd Teige, Hobøl
@02 Akershus
@Arbeidarpartiet
1. Vidar Bjørnstad, Bærum
2. Grethe Fossli, Asker
3. Kjell Engebretsen, Frogn
4. Sverre Myrli, Nes
5. Anita Orlund, Skedsmo
6. Siri Hov Eggen, Vestby
7. Anniken Huitfeldt, Ullensaker
8. Åge Tovan, Lørenskog
9. Lars Ødegård, Nannestad
10. Bente Fredheim Nygaard, Eidsvoll
11. Kjetil Håkon Leira, Bærum
12. Fatima Valdes Haugstveit, Oppegård
13. Hans Marius Johnsen, Sørum
14. Jan Fredrik Laskerud, Nittedal
15. Lisbeth Fransplass, Bærum
16. Gunvor Eldegard, Ski
17. Rune Søfting, Bærum
18. Tom A Ludvigsen, Vestby
@Kristeleg Folkeparti
1. Valgerd Svarstad Haugland, Asker
2. Einar Holstad, Enebakk
3. Eldbjørg Ingeborgrud Lundby, Hurdal
4. Guro Lyngstad Myklestul, Lørenskog
5. Øivind Ekeberg, Bærum
6. Helge Eide, Skedsmo
7. Torunn Laupsa, Ski
8. Frode Granerud, Bærum
9. Hilde Marie Bergly, Nes
10. Sigurd Røisland, Oppegård
11. Ellen Bjørdal Nylenna, Ski
12. Gunnar Førland, Lørenskog
13. Bjørg Malme, Ås
14. Lars Johan Rustad, Vestby
15. Brit Prytz Lyngner, Bærum
16. Ørnulf Elseth, Ås
17. Svein Konstali, Lørenskog
18. Hildur Horn Øien, Asker
@Høgre
1. Jan Petersen, Oppegård
2. Sonja I Sjøli, Eidsvoll
3. Jan Tore Sanner, Bærum
4. Leif Frode Onarheim, Asker
5. Julie Christiansen, Oppegård
6. André Dahl, Rælingen
7. Mette Korsrud, Lørenskog
8. Anette M Solli, Bærum
9. Trine Lise Eriksen, Ski
10. Morten Strand, Asker
11. Ruth Lilian Brekke, Frogn
12. Marit Berger, Fet
13. Phu Le Duong, Skedsmo
14. Anne Lene W Hojem, Bærum
15. Steinar Ørum, Ullensaker
16. Cathrin Bretzeg, Asker
17. Hanne Mæland, Nannestad
18. Osmund Kaldheim, Fet
@Venstre
1. Terje Johansen, Frogn
2. Borghild Tenden, Bærum
3. Jan M Vevatne, Asker
4. Anne Line Gudbjørgsrud, Skedsmo
5. Asgeir A Osnes, Bærum
6. Lisbeth Bøhler, Ski
7. Tom Danielson, Lørenskog
8. Trine Hvoslef-Eide, Ås
9. Tore Killingland, Nesodden
10. Sidsel Skjelmerud, Ullensaker
11. Øystein Smidt, Nes
12. Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård
13. Inge Hallgeir Solli, Nittedal
14. Siw Fjelstad, Frogn
15. Håkon Libak, Fet
16. Marit Meyer, Asker
17. Per-Aage Pleym Christensen, Eidsvoll
18. Halfdan Hegtun, Bærum
@Framstegspartiet
1. Ursula Evje, Skedsmo
2. André Kvakkestad, Ski
3. Morten Høglund, Asker
4. Harald Espelund, Ullensaker
5. Ib Thomsen, Nittedal
6. Maria Hoff, Fet
7. Liv Løberg, Frogn
8. Ole Jacob Johansen, Asker
9. Arne Hillestad, Ås
10. Jeanette Hoel, Vestby
11. Lasse Løberg, Asker
12. Ketil Glimsjø, Nittedal
13. Johnny Wiik, Frogn
14. Cato Ruud, Skedsmo
15. Astrid Osmundsvaag, Asker
16. Tom Fidje, Nes
17. Lasse Kristengård, Nes
18. Jan Kristian Næss, Asker
@Senterpartiet
1. Åslaug Haga, Ås
2. Dagfinn Sundsbø, Fet
3. Cathrine S Amundsen, Fet
4. Tron Erik Hovind, Ullensaker
5. Liv Hilde Vårvik Lien, Bærum
6. Tom Christophersen, Nittedal
7. Eli Karine Navestad, Vestby
8. Odd-Einar Hjortnæs, Asker
9. Kristin Hinnaland Klever, Skedsmo
10. Ole Gulbrand Hveem, Gjerdrum
11. Karin Gulbrandsen, Aurskog-Høland
12. Ivar Egeberg, Sørum
13. Ragnhild Gjerstad Hovde, Nes
14. Terje Teslo, Eidsvoll
15. Kari Mette Prestrud, Ski
16. Bente Solsrud Ringen, Hurdal
17. Jorun Burum, Frogn
18. Tove Bye, Asker
@Sosialistisk Venstreparti
1. Rolf Reikvam, Sørum
2. Siri Hall Arnøy, Asker
3. Christian Hintze Holm, Nesodden
4. Berit Skogli Wiik, Asker
5. Kåre Mæland, Skedsmo
6. Carmen Fuentes Arends, Ås
7. Gjermund Skaar, Bærum
8. Anna Marie Nes, Bærum
9. Torstein Owe, Eidsvoll
10. Rannveig Andresen, Ski
11. Erlend Helle, Nes
12. Katrine Grønneberg, Ullensaker
13. Håvard Steinsholt, Ås
14. Marit Forsberg, Oppegård
15. Geir Grimstad, Rælingen
16. Hanne Dølheim, Frogn
17. Magne Berg, Nittedal
18. Berit Ås, Asker
@Raud Valallianse
1. Eivind Reiersen, Nesodden
2. Wenche Andresen, Nittedal
3. Lars Akerhaug, Bærum
4. Romy Rohmann, Oppegård
5. Mass Soldal Lund, Skedsmo
6. Elisabeth Sommerfelt, Asker
7. Eli Anne Eiesland, Nes
8. Bård Hogstad, Ski
9. Marianne Moltke-Hansen, Nannestad
10. Mona Nasir Mogadam, Nes
11. Kjersti Ericsson, Bærum
12. Geir Holst, Vestby
13. Hildegunn Schumann, Enebakk
14. Odd Nyborg, Rælingen
15. Kristin Berg, Frogn
16. Tormod Jarsve, Lørenskog
17. Kjersti Lorentzen, Nesodden
18. Stein Stugu, Bærum
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Stian Jakob Kringlebotten, Vestby
2. Marte Kristin Langøen, Nittedal
3. Knut Hartmann Olsen, Oslo
4. Rolf Erling Johansen, Skedsmo
5. Fredrik Heldal, Vestby
6. Jan Herdal, Nittedal
7. Anders Dalen, Nittedal
8. Tore Bornkessel, Nesodden
9. Eva Magnussen, Bærum
10. Øistein Wiik, Eidsvoll
11. Jonas Arnesen, Oslo
12. Gunn Kirsten Hegerland, Asker
13. Erik Reberg, Asker
14. Odd Birger Nysveen, Nannestad
15. Magnus Engløk, Bærum
16. Bjørn Martin Husmo, Skedsmo
17. Hans I Kleven, Bærum
18. Svend Haakon Jacobsen, Enebakk
@Tverrpolitisk Folkevalgte
1. Reidar Gunder, Nesodden
2. Finn Sandmæl, Asker
3. Tore Arnegard, Ål
4. Berit Eide, Oslo
5. Harald Haram, Haram
6. Randi Lynum, Nesodden
7. Henry F Tschudi, Oslo
8. Bjørn Hallstrøm, Oslo
9. Kjell Fossum, Vestby
10. Erik Hoffart, Sigdal
11. Oddvar Forsberg, Fredrikstad
12. Aasmund Reinertsen, Bærum
13. Petter Brechan Aas, Bærum
14. Hans Petter Larsen, Ski
@Kystpartiet
1. Helge Olav Fjugstad, Asker
2. Jorun Nielsen, Ski
3. Øyvind Sandberg, Asker
4. Arne Toften, Ski
5. Anne Grethe Hoel, Asker
6. Lars Terje Lyngdal, Asker
7. Anne Cathrine Skovli, Bærum
8. Lars Hjelmeng, Ullensaker
9. Mone Brimi, Oslo
10. Torbjørn Ellefsen, Aurskog-Høland
11. Ellen Motzfeldt, Asker
12. Lars Hellum, Oslo
13. Arne Larsen, Asker
14. Thor Lanesskog, Oslo
15. Finn Hageberg, Sørum
16. Einar Brevig, Bærum
17. Frederik Motzfeldt, Asker
18. André Cortes Hoel, Asker
@Fedrelandspartiet
1. Arild Aasmund Kibsgaard, Bærum
2. Bjørgulf Mortensen, Tromsø
3. Emery Skaarstad, Ås
4. Bjarne Ottar Betten, Elverum
5. Odd Lønø, Oslo
6. Odd Even Hårvik, Karmøy
7. Ove J Ebne, Tysvær
8. Dordi Bruset, Oslo
9. Arve Wilberg, Eidsvoll
10. Leiv B Økland, Karmøy
11. Asmund Aksnes, Bergen
12. Harald Trefall, Bergen
@Kristent Samlingspartiet
1. Ivar Kristianslund, Sarpsborg
2. Einar Stjernholm Bryn, Oppegård
3. Jan Petter Magnus, Vang
4. Per Håkonsen, Ås
5. Gunnar Aamodt, Lørenskog
6. Arve Bregård, Sørum
7. Tore Ekeli, Oppegård
8. Knut Føre, Asker
9. Olav Martin Berg Lyngmo, Kautokeino
10. Per Midttun, Ullensaker
11. Trond Laksaa, Oppegård
12. Nils Fiske, Ås
13. Ruth Margaret Midttun, Ullensaker
14. Emanuel Valand, Nøtterøy
15. Svein Brattgjerd, Drammen
16. Erik Ø Høiby, Skien
17. Asbjørn Hunnes, Vanylven
@Miljøpartiet De Grønne
1. Ulf Johansen Krange, Nesodden
2. Mette Line Sandborg, Ås
3. Dag Viljen Poleszynski, Bærum
4. Kristine Louise Uddå, Nesodden
5. Anette Heyerdahl, Bærum
6. Arne Dennis Jørstad, Asker
7. Alexander Kristiansen, Oppegård
8. Helene Johansen, Nesodden
9. Vidar Dagfinn Myhre, Nittedal
10. Nora Hidle, Nes
11. Petter Haugli, Moss
12. Magne Simonsen, Ski
13. Eva Helene Østbye, Bærum
14. Knut Leiang, Nesodden
@Pensjonistpartiet
1. Knut Eigum, Bærum
2. Jofred Asbjørn Farstad, Asker
3. Holger Tørmoen, Rælingen
4. May-Britt Norkild Aas, Ski
5. Lars Rafdal, Ullensaker
6. Ellen Wold Stenshagen, Aurskog-Høland
7. Leif Egil Teien, Asker
8. Gerhard Laurits Mikkelsen, Oppegård
9. Elisabeth Arentz Sveri, Bærum
10. Sigrun Kristoffersen, Skedsmo
11. Odny Line Abrahamsen, Fet
12. Ragnar Karlsen, Enebakk
13. Viktor Larsen, Sørum
14. Odd Guldbrand Amundsen, Lørenskog
15. Rolf Amundsen, Asker
16. Hans Chr Tangen, Ullensaker
17. Astrid Johnsrud, Ski
@03 Oslo
@Arbeidarpartiet
1. Jens Stoltenberg, Statsminister, Oslo
2. Marit Nybakk, Stortingsrepresentant, Oslo
3. Bjørgulv Froyn, Bussjåfør i Oslo Sporveier, Oslo
4. Britt Hildeng, Stortingsrepresentant, Oslo
5. Ragnar B. Elgsaas, Informasjonsmedarbeider, Oslo
6. Saera Khan, Student, Oslo
7. Rune Gerhardsen, Kommunikasjonsrådgiver, Oslo
8. Siri Bjerke, Miljøvernminister, Oslo
9. Shahbaz Tariq, Personalkonsulent, Oslo
10. Kaare Sandegren, Oslo
11. Karin Yrvin, Oslo
12. Rubina Rana, Oslo
13. Steinar Saghaug, Oslo
14. Stein Erik Brodal, Oslo
15. Erna Ansnes, Oslo
16. Truls A. Wickholm, Oslo
17. Marianne Marthinsen, Jevnaker
18. Torgrim Frøland, Oslo
19. Trine Lind, Oslo
20. Ivar Christiansen, Oslo
21. Ann-Marit Sæbønes, Oslo
@Kristeleg Folkeparti
1. Lars Rise, 0475 Oslo
2. Aud Johanne Kvalbein, 1166 Oslo
3. Daniel Kjørberg Siraj, 1258 Oslo
4. Benedikte Tollefsen-Minos, 0375 Oslo
5. Jens Jørgen Lie, 1054 Oslo
6. Lise Wenche Karlsen, 1168 Oslo
7. Arild Daleng, 0576 Oslo
8. Wenche Fone, 0260 Oslo
9. Per Kristian Nielsen, 0373 Oslo
10. Yngve Slettholm, 0671 Oslo
11. May Grimdalen, 0964 Oslo
12. Gunnar Prestegård, 0491 Oslo
13. Anne Elisabeth Naper Ringen, 0765 Oslo
14. Asgedom Habteab, 0984 Oslo
15. Frank Hagen, 1166 Oslo
16. Trude Rebecha Sæle, 0350 Oslo
17. Marit Brandt Lågøyr, 0689 Oslo
18. Robert Wright, 0982 Oslo
19. Hans Olav Syversen, 1284 Oslo
20. Jens-Petter Johnsen, 1150 Oslo
21. Ann Kathrine Skjørshammer Tornås, 1169 Oslo
@Høgre
1. Per-Kristian Foss, leder i Oslo Høyre Høyres parl. nestl., Oslo
2. Kristin Krohn Devold, Leder av Justiskomiteen, Oslo
3. Inge Lønning, Høyres utdannings- og forskningspolitiske talsmann, Oslo
4. Heidi Larssen, Høyres gruppeleder i Bystyret, tidl. Finansbyråd, Oslo
5. Afshan Rafiq, Høyres fraksjonsleder i Helse- og sosialkomiteen i, Oslo
6. Ine Marie Eriksen, leder i Unge Høyres Landsforbund, Tomasjord
7. Hans R. Kjæstad, Skogbruker, selvstendig næringsdrivende., Skien
8. Brit Andreassen, Bystyremedlem, avdelingssekr. Siemens A/S, Oslo
9. Nordan Helland, informasjonsoffiser i Hæren tildl. byrådssekr. for, Oslo
10. Anne Rygg, infokonsulent Atlanterhavskomiteen, Kvinnepol. led, Oslo
11. Lars Groth, Professor II i org. og IT og bedriftsrådgiver, Oslo
12. Hege Yli Melhus, Business Consultant, President ANSA 99-00, Oslo
13. Teddy Kjendlie, adjunkt og klassestyrer, tidl. Formann i NKSF, Oslo
14. Ine Saxvik, leder Norsk Studentunion, Fredrikstad
15. Fabian Stang, advokat og Bystyremedlem, Oslo
16. Oddmund Østebø, daglig leder Frukt- og Grønnsaksgrossistenes Servi, Oslo
17. Aina Simonsen, spesialrådgiver internasj. arbeid i KS, Oslo
18. Egil Dahl, varamedlem til bystyret, cand philol, gruppesekret, Oslo
19. Toril Fiskerstrand, daglig leder Fiskestrand export A/S, styremedlem U, Oslo
20. Oluf Ulseth, direktør Storebrand ASA,, Oslo
21. Per Ditlev-Simonsen, ordfører i Oslo, Oslo
@Venstre
1. Odd Einar Dørum, 0275 Oslo
2. Trine Skei Grande, 0656 Oslo
3. Ola Elvestuen, 0354 Oslo
4. Anne Marstein, 0488 Oslo
5. Espen Ophaug, 0452 Oslo
6. Ane Willumsen, 0196 Oslo
7. Anders Gåsland, 1450 Nesoddtangen
8. Lisbet Søvik, 0678 Oslo
9. Jamshed Masroor, 1068 Oslo
10. Trine Tandberg, 0270 Oslo
11. Olaf Thommessen, 0374 Oslo
12. Liv Irene Haug, 0875 Oslo
13. Thomas Hylland Eriksen, 0854 Oslo
14. Irene Reinskou, 0585 Oslo
15. Danny Iqbal Ghazanfar, 0183 Oslo
16. Torild Skogsholm, 1167 Oslo
17. Trond K. Botnen, 0571 Oslo
18. Anne Mørkved, 0985 Oslo
19. Bjørn Bekkevold, 0872 Oslo
20. Guro Fjellanger, 0656 Oslo
21. Leon Bodd, 0382 Oslo
@Framstegspartiet
1. Carl I. Hagen, Oslo
2. Siv Jensen, Oslo
3. Svenn Erik Kristiansen, Oslo
4. Margaret Eckbo, Oslo
5. Peter N. Myhre, Oslo
6. Øystein Sjøtveit, Oslo
7. Anette Carnarius Elseth, Oslo
8. Ruby Reitan, Oslo
9. Tone E. Larssen, Oslo
10. Berit Baklund, Oslo
11. Hans Birger Nielsen, Oslo
12. Berit Jensen, Oslo
13. Knut Rustand, Oslo
14. Kjell Vidar Lauritsen, Oslo
15. Svenn Korseth sr., Oslo
16. Tore-Jan Øvsthun, Oslo
17. Mohan Singh Varma, Oslo
18. Ketil Solvik-Olsen, Oslo
19. Kristian Næss, Oslo
20. Gunnar Kr. Olsen, Oslo
21. Eivind Eckbo, Oslo
@Senterpartiet
1. Steinulf Tungesvik,
2. Hilde Havro,
3. Margaret Eide Hillestad,
4. Kristian Vårvik,
5. Elisabeth Bakke,
6. Ragnar Kvåle,
7. Bente Sand,,
8. Christian Anton Smedshaug,
9. Inger Johanne Nordås,
10. Truls Aslaksby,
11. Kristin Lahnstein,
12. Audun Lågøyr,
13. Elisabeth Grimstad,
14. Norvald Lyngstadaas,
15. Kirsten Nygård,
16. Anders Johan Stavseng,
17. Astrid Bach,
18. Bjørnar Bakker,
19. Jon Eikemo,
20. Anne Enger Lahnstein,
@Sosialistisk Venstreparti
1. Kristin Halvorsen, 0557 Oslo
2. Heikki Holmås,
3. Heidi Sørensen, 0559 Oslo
4. Akhtar Chaudhry, 0959 Oslo
5. Marianne Borgen, 0682 Oslo
6. Knut Even Linsjørn, 0655 Oslo
7. Hanne Fehn Dahle, 0555 Oslo
8. Per Østvold, 0552 Oslo
9. Heidi Rømming, 0860 Oslo
10. Tore Ludt, 0984 Oslo
11. Randi Røvik, 0655 Oslo
12. Reza Rezaee, 0578 Oslo
13. Oddrun Remvik, 0555 Oslo
14. Finn Gustavsen, 0969 Oslo
15. Trine Dønhaug, 1263 Oslo
16. Knut Kjeldstadli, 0351 Oslo
17. Anne Finborud, 1188 Oslo
18. Ivar Johansen, 1067 Oslo
19. Guri Pahle Glad, 0264 Oslo
20. Hans-Petter Aas, 0690 Oslo
21. Kari Pahle, 0458 Oslo
@Raud Valallianse
1. Aslak Sira Myhre, Partileder, Hafrsfjord
2. Sigrid Angen, Student, Oslo
3. Erling Folkvord, Miljøarbeider, Oslo
4. Ana López, Spesialpedagog, Kongsberg
5. Hannah Helseth, Student, Oslo
6. Chris Hartmann, Kommunal saksbehandler/teknisk tegner, Oslo
7. Leyla Algünerhan, Sykepleier, Oslo
8. Kanapathipillai Sivarajah, Fiskerirettleder, Tromsø
9. Claus Jervell, Student/Organisasjonsarbeider, Oslo
10. Tove Rydning, Forbundssekretær, Oslo
11. Lars Johnsen, 2. nestleder, Norsk Transportarbeiderforbund, Oslo
12. Gjertrud Eggen, Førskolelærer, Oslo
13. Anita Hanebo, Trykker, Oslo
14. Vera Michaelsen, Programleder, Oslo
15. Elling Borgersrud, Gateparlamentarist, Oslo
16. Kristin Førde, Journalist, Oslo
17. Guri Mugaas, Student, Oslo
18. Ebba Wergeland, Lege, Oslo
19. Olaf Svorstøl Sierraalta, Seksjonssjef, Oslo
20. Trond Kirkvaag, Programsekretær, Oslo
21. Harald Stabell, Advokat, Oslo
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Ingar Mørkestøl Gundersen, Oslo
2. Liv Heidrun Rising, Oslo
3. Murugiah Velalagan, Oslo
4. Steinar Strandheim, Oslo
5. Frank Malcolm Næss, Oslo
6. Kari Sjølshagen, Oslo
7. Dag Hagen, Oslo
8. Bjørn Lie Fostad, Oslo
9. Reidun Bye, Oslo
10. Martin Nag, Oslo
11. John Wiktor Minde, Oslo
12. Liv Hilt Jørgensen, Oslo
13. Steinar Brenden, Oslo
14. Nils Morten Rakstad, Oslo
15. Kirsten Berrum, Oslo
16. Hans Petter Hansen, Oslo
17. Rolf Flatmo, Oslo
18. Bodil Roppestad, Oslo
19. Bjørn Nordahl, Oslo
20. Odd W. Jacobsen, Oslo
21. Arne Jørgensen, Oslo
@Tverrpolitisk Folkevalgte
1. Reidar Gunder Gundersen, Nesoddtangen
2. Finn Sandmæl, Nesøya
3. Tore Arnegard, Ål
4. Berit Eide, Oslo
5. Herlov Kåre Øverland, Oslo
6. Aud Holmerud, Oslo
7. Jan Hylderaas, Oslo
8. Henry F. Tschudi, Oslo
9. Rikard Steen, Oslo
10. Tove Nilssen, Oslo
11. Bjørn Hallstrøm, Oslo
12. Maryon Abrahamsen, Oslo
13. David Bergmann, Oslo
14. Tore Holmerud, Oslo
15. Shoukat Ali Changezi, Oslo
16. Arne Morken, Oslo
17. Liv Grete Kjeldløkken, Oslo
18. Lars Petter Olsen, Oslo
19. Randi Rognerud, Oslo
@Kystpartiet
1. Tore Thodesen, Oslo
2. Torhild Helliesen, Oslo
3. Harald Kristoffersen, Oslo
4. Erling Kagge, Oslo
5. Jenny Jensen, Oslo
6. Mone Brimi, Oslo
7. Roald Vedal, Oslo
8. Lars Hellum, Oslo
9. Arne Sagen, Billingstad
10. Lillian Woxen, Oslo
11. Tor Magne Søreng, Oslo
12. Kari Kaardal Torp, Oslo
13. Jan Olav Aamlid, Oslo
14. Jarle Rosseland, Oslo
15. Laila Jusnes, Oslo
16. Cato W. Monrad, Oslo
17. Dag Hagen Berg, Stokmarknes
18. Vigdis Naur, Oslo
19. Steinar Bastesen, Brønnøysund
@Fedrelandspartiet
1. Odd Lønø, Oslo
2. Bjarne Ottar Betten, Elverum
3. Bjørgulf Mortensen, Tromsø
4. Egil Karlsen, Oslo
5. Arild Aasmund Kibsgaard, Jar
6. Emery Skaarstad, Ski
7. Dordi Bruset, Oslo
8. Borghild Paulsen, Kopervik
9. Odd Løschbrandt, Stavanger
10. Ove J. Ebne, Aksdal
11. Odd E. Hårvik, Skudeneshavn
12. Ragnhild Raubotn, Bergen
13. Asmund Aksnes, Paradis
14. Leiv B. Økland, Kolnes
15. Else Marie Holm, Oslo
16. Harald Trefall, Bergen
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, Greåker
2. Anne-Liv Gamlem, Oslo
3. Jan Erik Madsen, Oslo
4. Herleif Hansen, Oslo
5. Angelika Liepelt, Oslo
6. Jan Petter Magnus, Vang i Valdres
7. Frithjof Nygaard, Oslo
8. Per Erik Madsen, Skårer
9. Einar Bryn, Sofiemyr
10. Knut Føre, Asker
11. Gunnar Strand, Oslo
12. Trond Laksaa, Narvik
13. Gerd Ranveig Madsen, Oslo
14. Olav Berg Lyngmo, Kautokeino
15. Grethe Svendsen, Oslo
16. Svein Brattgjerd, Drammen
17. Erik Ø. Høiby, Skien
18. Hans Kvam, Jostedal
19. Jan Brattgjerd, Oslo
@Miljøpartiet De Grønne
1. Snorre Sletvold, daglig leder Miljømarked as, øst
2. Lisa Fröyland, talsperson Miljøpartiet De Grønne, øst
3. Torleif Johnsen, daglig leder Norsk forening mot Støy, vest
4. Minati Bye, aktiv i int.alt.organisasjonsmiljøer, vest
5. Ståle Slettebø, styremedlem Oslo MDG, vest
6. Frøydis Gammelsæther, student, øst
7. Sigmund Hågvar, professor i miljø og naturvern, sør
8. Tone Ask Sørensen, språklærer, øst
9. Bård Inge Solheim, innehaver av Hemp House, sør
10. Siri Martinsen, talsperson Noah - for dyrs rettigheter, nord
11. Salim Andreas Piro Khan, student, vest
12. Jeannette Andersson Schakenda, nord
13. Helge Berglann, doktorgradsoppgave sosøk, øst
14. Aimée Malthe, fargekonsulent med egen praksis, vest
15. Ola Holst Vea, Natur og Ungdom, øst
16. Anne Sofie Løken, sosiologistudent, øst
17. Hans Anders Borgen, direktør i MMI, øst
18. Gunvor Sæther, radikal synser, vest
19. Anders Berg Hovind, student, øst
20. Gudny Dæhlin, æresmedlem og atombestemor, øst
21. Arne Næss, æresmedlem og professor emeritus, vest
@Det Politiske Parti
1. Johan Golden, Oslo
2. Sara Natasha Melby, Oslo
3. Knut Vidar Nilsen, Oslo
4. Tron Birger Furu, Oslo
5. Ove Halsos, Oslo
6. Berit Boman, Oslo
7. Gunhild Sørensen, Oslo
8. Espen Thoresen, Oslo
9. Erik Wilhelm Giercksky, Oslo
10. Lars Lønning, Oslo
11. Atle Antonsen, Oslo
12. Askild Hagen, Oslo
13. Alice Sommer, Oslo
14. Jon Øigarden, Oslo
15. Håkon Jonsson, Oslo
16. Christer Torjussen, Oslo
@Pensjonistpartiet
1. Bodil Hagerstrøm, Oslo
2. Knut Jostein Brodal, Oslo
3. Grethe Aksnes, Oslo
4. Odd William Holm, Oslo
5. Ilonka Ringdal, Oslo
6. Harald Leif Tesdal, Oslo
7. Helene Alexandra Brekke, Oslo
8. Olav Syse, Oslo
9. Reidun Stenseth, Oslo
10. Jon-Erik Christophersen, Oslo
11. Inger-Lise Bakken, Oslo
12. Arne Sverre Aarhus, Oslo
13. Gunvor Karine Andersen, Oslo
14. Aase Eide, Oslo
15. Leif Andersen, Oslo
16. Berit Sandbakken, Oslo
17. Arne Valen, Oslo
18. Anna Therese Myhre, Oslo
19. Arvid M. Fjeld, Oslo
20. Tore Thjømøe, Oslo
@Rettferdighetspartiet
1. Ove Andre Johansen, Oslo
2. Torill Solstad, Oslo
3. Lilly Wiker Andreassen, Oslo
4. Knut Johann Krogh, Oslo
5. Per Steinar Sørå, Oslo
6. Lena Pedersen, Oslo
7. Morten Lindstad, Oslo
8. Anne Rita Olufsen, Oslo
9. Waldemar Steinar Larsen, Oslo
10. Aud Anne Hope, Oslo
11. Einar Jan Larsen, Oslo
12. Solweig Wold, Oslo
13. Gunnar Buljo, Oslo
14. May-Britt Fagerli, Oslo
15. Roger Sarre, Oslo
16. Lars Kvalen, Oslo
17. Gerd Evy Meyer, Oslo
@Samfunnspartiet
1. Tor Erling Staff, Oslo
2. Olav Asheim, Oslo
3. Ketil Bjørnestad, Oslo
4. Morten Harket, Oslo
5. Steinar Prestengshaug, Oslo
6. Øivind Furuseth, Oslo
7. Lasse Fredrik Qvigstad, Oslo
8. Jan Petter Askevold, Oslo
9. Åge Breimo, Oslo
10. Øystein Johannessen, Oslo
11. Bjørn Erik Houmb, Oslo
12. Tomas Andreassen, Oslo
13. Vidar Thørnquist, Oslo
14. Tore W. Forsmo, Oslo
15. Ole Eivind Breimo, Oslo
@Det Liberale Folkeparti
1. Arne Lidwin,
2. Bernt Olav Rostad,
3. Andreas Wohl,
4. Terje Lidwin,
5. Jan Fredrik Råknes,
6. Vegard Martinsen,
7. Knut Adolfsen,
8. Inger Lazzeri,
9. Thomas Sagen,
10. Torill Eriksen,
11. Sverre Helge Berg,
12. Mona Hall,
13. Lars H. Svennebye,
14. Gisle R. Tangenes,
15. Kjell Inge Gade,
16. Lars Mathews,
17. Trond Johansen,
@Naturlovpartiet
1. Bjørn Olav Granli, Oslo
2. Morten Fidjeland, Oslo
3. Hogne Kile, Hundvåg
4. Sylvi Landsverk, Skollenborg
5. Johan D. Galtung, Oslo
6. Petter Glenne Stokstad, Oslo
7. Carl-Fredrik Esbensen, Oslo
8. Aud Marit V. Esbensen, Oslo
9. Kevin Bækkevold, Oslo
10. Karl Petter Sandbæk, Oslo
11. Bent Einar Pedersen, Oslo
12. Ketil Helmersberg, Oslo
13. Trinelise Jannang, Oslo
14. Eric Mørenskog, Oslo
15. Kjell Gulbrandsen, Oslo
16. Jan Pedersen, Kapp
17. Thorbjørn Tvedt, Oslo
18. Roger Wessel, Løten
19. Inger Marit Moen, Bekkestua
20. Rafieh Khan, Oslo
21. Cash Kahn Khazai, Oslo
@Oslo-lista
1. Dag Danielsen, 0680 Oslo
2. Fridtjof Frank Gundersen, 1338 Sandvika
3. Ann Katrin Vemer Krogh, 1181 Oslo
4. Svein Arne Nordølum, 0666 Oslo
5. Ingmar Haoko Tveit, 0574 Oslo
6. Alf Saxlund, 0351 Oslo
7. Kjell Grønnevik, 0675 Oslo
8. Gerhard Leknes, 3475 Sætre
9. Merete Jensen, 0959 Oslo
10. Kine Vemer Krogh, 1181 Oslo
11. Oddvar Petersen, 0650 Oslo
12. Christian Sjøjord, 1064 Oslo
13. Gill Akram Ali, 0652 Oslo
14. Anne Karin Stovner Sørlie, 0659 Oslo
15. Nina Susan Ellertsen, 0650 Oslo
16. Ragnhild Helene Heitmann Kaas, 0375 Oslo
17. Geir Werner, 0654 Oslo
18. Ingar Malvang, 0575 Oslo
19. Torgeir Klemetsrud, 1070 Oslo
20. Thor Petter Krosby, 0377 Oslo
21. Tor Vatsgar, 0870 Oslo
@04 Hedmark
@Arbeidarpartiet
1. Sylvia Kristin Brustad, journalist, Engerdal
2. Eirin Synnøve Faldet, sosionom, Stange
3. Knut Storberget, advokat, Elverum
4. Grethe Gulbrandsen Fossum, rektor, Grue
5. Bernt Egil Torp, freelanse/deltidstudent, Ringsaker
6. Tord Kristian Skancke, politisk rådgiver, Hamar
7. Tone Merete Sønsterud, konsulent, Kongsvinger
8. Nils Amund Røhne, utenlandssjef, Stange
9. Bente Elin Lilleøkseth, adjunkt, Løten
10. Reidar Åsgård, lærer, Engerdal
11. Steinar Syversen, sekretær, Oslo
12. Siv Tørudbakken, barne/ungd.arbeider, Ringsaker
13. Hans Haug, kjøttskjærer, Tynset
@Kristeleg Folkeparti
1. Åse Marie Wisløff Nilssen, stortingsrepresentant, Kongsvinger
2. Yngvar Aarebrot, adjunkt, Hamar
3. Steinar Reiten, lærer, Åsnes
4. Geir Lorents Byberg, avdelingsleder, Hamar
5. Eva Johanne Ormåsen, adjunkt, Ringsaker
6. Astrid Nygard, gardbruker, Alvdal
7. Arne Dagfinn Øynes, gartner, Alvdal
8. Per Kristian Hammer, skogingeniør, Elverum
9. Ingeborg Holte Nysæther, lærer, Stange
10. Astrid Nyvoll, gardbruker, Os
11. Lars Erik Haugen, skiftoperatør, Grue
12. Gunhild H. Lorentzen, resepsjonist, Tynset
13. Kate Iren Andersen Langberg, barnehageassistent, Stange
14. Harald Dalsberget, disponent, Kongsvinger
@Høgre
1. Bjørn Hernæs, stortingsrepresentant, Sør-Odal
2. Kari Gløersen, tannlege, Eidskog
3. Randi Wetterhus Krogstad, lærer, Ringsaker
4. Arne Johan Sigstad, politiførstebetjent, Elverum
5. Petter Johansen, kunderådgiver, Tynset
6. Gro Skaaret, konsulent, Trysil
7. Trond Enemo, informasjonsrådgiver, Ringsaker
8. Tove Døsen, økonom, Rendalen
9. Olaf Ilsaas, skogbruker, Åmot
10. Berit Glesaaen Nyberg, daglig leder, Hamar
11. Kjell Magne Nordvi, daglig leder, Grue
12. Anders Kiær, forstkandidat, Stor-Elvdal
13. Harald Nordtun, skogbruksleder, Rendalen
14. Christian W. Erlandsen, spes.psykiatri, Stange
@Venstre
1. Line M. Rustad, museumspedagog, Elverum
2. Erik Ringnes, bonde, Stange
3. Andreas Krüger Enge, samfunnsøkonom, Kongsvinger
4. Pål Selsjord Bjørseth, student, Trysil
5. Trine Økseter Knudsen, avdelingsingeniør, Tynset
6. Ole Christer Holager Lund, student, Stange
7. Oddvar Eikrem, prosjektingeniør, Hamar
8. Ola Eggset, daglig leder, Alvdal
9. Gina Astrid Sigstad, rektor, Løten
10. Trond Nordby, cand.mag., Stor-Elvdal
11. Benthe Elisabeth L. Kveseth, bedriftsøkonom/skogtekniker, Grue
12. Kine E. L. Kyllingstad, veterinær, Ringsaker
13. Odd Arne Skjæret, sosialleder, Tolga
14. Sandra Fahre, pasientombud, Hamar
@Framstegspartiet
1. Per Roar Bredvold, stortingsrepresentant, Åsnes
2. Steinar Krabseth, adm. direktør, Kongsvinger
3. Yngve Ulset, salgsrepresentant, Stange
4. Johnny Rune Hult, datasystem ansvarlig, Elverum
5. Jan-Erik Gaup, salgskonsulent, Våler
6. Tor Andre Johnsen, regional salgssjef, Ringsaker
7. Knut Arne Halstensen, yrkesoffiser i Hæren, Sør-Odal
8. Fred Inge Olsen, selvstendig næringsdrivende, Kongsvinger
9. Hege Hodne, hjemmeværende, Hamar
10. Mai Britt Olsen, selvstendig næringsdrivende, Elverum
11. Oddgeir Enget, maskinentreprenør, Tynset
12. Martin Andreas Akre, selvstendig næringsdrivende, Trysil
13. Reidun Hadisha Berrami, konsulent, Hamar
14. Werner Lundgrenn, tannlege, Kongsvinger
@Senterpartiet
1. Ola Dagfinn Gløtvold, stortingsrepresentant, Engerdal
2. Kent Inge Stenberg Ryen, siviløkonom, Hamar
3. Ann Merete Furuberg Gjedtjernet, dr.scient, Grue
4. Kristen Bartnes, direktør, Stange
5. Eli Petra Lund, regnskapsmedarbeider, Tynset
6. Gunhild Fundlid Brevig, adjunkt, Elverum
7. Erling Myhre, ordfører, Rendalen
8. Amund Bø, gardbruker, Ringsaker
9. Åse J. Bjerke Lilleåsen, bioingeniør, Grue
10. Trygve M. Slagsvold Vedum, student, Stange
11. Olov Grøtting, regionkonsulent, Alvdal
12. Martin Skramstad, ordfører, Løten
13. Berit Hanestad, sykepleier, Grue
14. Ola Cato Lie, gardbruker, Våler
@Sosialistisk Venstreparti
1. Karin Andersen, Kongsvinger
2. Helge Robert Bjørnsen, Stange
3. Christoffer H. Nilsen, Hamar
4. Frøydis Elisabeth Sund, Stange
5. Torbjørn Dybsand, Ringsaker
6. Marit Nyhuus, Trysil
7. Ellen Marie Tangen, Stor-Elvdal
8. Mauricio Riquelme, Elverum
9. Marius Pellerud, Kongsvinger
10. Gry Lønrusten, Rendalen
11. Willy Olsen, Åmot
12. Aud Rensmoen, Åsnes
13. Asbjørn Slettan, Tolga
14. Vivi Nysveen, Åmot
@Raud Valallianse
1. Ann Mari Volden, student, Tolga
2. Harald Kolbjørn Dyrkorn, organisasjonssekretær, Sør-Odal
3. Anne Kristin Kjernlie, førskolelærer, Elverum
4. Helge Andreas Christie, bonde, Tolga
5. Cathrine Thoresen, skoleelev, Engerdal
6. Rolf Willy Hansen, pensjonist, Ringsaker
7. Anne-Lise Lysgård, student, Tolga
8. Terje Kristian Jektvik, vernepleier, Ringsaker
9. Liv Ruud Thorstensen, sosionom, Sør-Odal
10. Frank Mathisen, trygdet, Elverum
11. Gro Agnes Christensen, radiograf, Elverum
12. Martin Woll Godal, skoleelev, Trysil
13. Herdis Kjernlie, pensjonist, Elverum
14. Ståle Kristian Snapa, lærer, Hamar
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Tore Karlstad, Åsnes
2. Kai Petter Pettersen, Stor-Elvdal
3. Marit Pauline Bekken, Elverum
4. Johnny Johansen, Stange
5. Bjørn Frang, Åsnes
6. Tor Aarstad, Kongsvinger
7. Olga Margrethe Westby, Åsnes
8. Magnus Sagbakken, Stange
9. Målfrid Kveen, Trysil
10. Jan Arve Myrvang, Åsnes
11. Kristin Gottenborg, Elverum
12. Anne Berit Damsberget, Åsnes
13. Bjørg Sand, Rendalen
14. Ivan Grenberg, Åsnes
@Kystpartiet
1. Trond Nerberg, selvstendig næringsdrivende, Elverum
2. Jon Inge Dieset, bonde, Åmot
3. Kjell Ivar Nergård, pensjonist, Tynset
4. Vidar Kristiansen, bilmekaniker, Åmot
5. John Stavdal, pensjonist, Elverum
6. Per Asbjørn Johansen, pensjonist, Åmot
7. Lars Haugen, sjåfør, Eidsvoll
8. Stein Larsen, pensjonist, Åmot
9. Steinar Bastesen, hvalfanger, Brønnøy
@Fedrelandspartiet
1. Bjarne Ottar Betten, oralkirurg/oberstløytnant, Elverum
2. Bjørgulf Mortensen, konsulent, Tromsø
3. Arild Aasmund Kibsgaard, sivilingeniør, Bærum
4. Emery Skaarstad, fot/fysioterapeut, Ås
5. Vigdis Bergvill Kibsgaard, fysioterapeut, Bærum
6. Odd Lønø, dr.philos., Oslo
7. Dordi Bruset, konsulent, Oslo
8. Asmund Aksnes, tannlege, Bergen
9. Harald Trefall, professor dr. philos, Bergen
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, professor/bonde, Sarpsborg
2. Jan Petter Magnus, sokneprest em., Vang
3. Einar Stjernholm Bryn, kapellan, Oppegård
4. Stein Arnold Murtnes, tømrer, Kongsvinger
5. Trygve Bekkevold, selvstendig næringsdrivende, Hamar
6. Grethe Karin Jansson, husmor, Kongsvinger
7. Erik Øistein Høiby, bibellærer/pensjonist, Skien
8. Tore Fredrik Ekeli, medisinsk sjef, Oppegård
9. Olav Berg Lyngmo, sokneprest, Kautokeino
10. Trond Laksaa, stud. teol, Narvik
11. Emanuel Valand, generalsekretær, Sandnes
12. Svein Brattgjerd, maskin/industrimaler, Drammen
13. Ragna Magnus, sekretær, Vang
14. Asbjørn Hunnes, cand. philol, Vanylven
@Norsk Folkeparti
1. Oddbjørn Olav Jonstad, sivilingeniør, Oppegård
2. Anne Lise Norman, hjelpepleier, Kristiansand
3. Kim Aino Fjeldseth, gardbruker, Grue
4. Inger Kathrine Knutsen, selger, Nøtterøy
5. Svein Olav Gulbrandsen, EDB-medarbeider, Hamar
6. Mette Thorsen, husmor, Oslo
7. Tom Granerud, vekter, Bærum
8. Lajla Charlotte Moe, sekretær, Drammen
9. Reidar Bakke, gardbruker, Asker
10. Linda Hasle Jacobsen, selger, Tønsberg
11. Arne Pilskog, verkstedarbeider, Hareid
12. Gunhild Hesle Rypdal, pensjonist, Oslo
13. Endre Sollid, produksjonsmedarbeider, Stryn
14. Jan-Robert Gjervik, maskinfører, Hamarøy
@Miljøpartiet De Grønne
1. Bjørn Ødegård, Hamar
2. Karen R. Thorsheim Dale, Ringsaker
3. Sigrun Eide, Tynset
4. Jan Olav Nybo, Oslo
5. Terje Olav Lie Amundsen, Elverum
6. Svein Sørli, Gjøvik
7. Tom Erik Tangen, Ringsaker
8. Jon Elvrum, Dønna
@Det Politiske Parti
1. Erik Fagereng, Hamar
2. Arild Halvorsen, Hamar
3. Randi Elisabet Lofthus, Haugesund
4. Tom Martin K Hartviksen, Hamar
5. Ingvill Tandstad, Sykkylven
6. Berit Anne Boman, Oslo
7. Johan Derussy Golden, Oslo
8. Atle Antonsen, Oslo
@Pensjonistpartiet
1. Thor Arne Aronsen, Hamar
2. Ivar Johansen, Hamar
3. Nora Audhild Rosenlund, Elverum
4. Ola Midtlund, Stange
5. Erik Kristian Eriksen, Kongsvinger
6. Bjørn Sigmund Kurseth, Hamar
7. Reidar Thorbjørn Arneberg, Åsnes
8. Oddbjørg Fanny Sollien, Stange
9. Paul Stokke, Tynset
10. Roar Olsen, Hamar
11. Eli Jensine Haugen, Elverum
12. Inger Island, Ringsaker
13. Torborg Brelin, Ringsaker
@Naturlovpartiet
1. Odd Sverre Løset, Ringsaker
2. Erik Solli, Ringsaker
3. Agnes Cecilie Selboe, Alvdal
4. Rolv Jemtland, Sør-Odal
5. Magne Kaare Follesø, Ringsaker
6. Ruth Violet Harby, Ringsaker
7. Bjørn Olav Langleite, Alvdal
8. Helge Marthinussen, Alvdal
@Hedmarklista
1. Stig Vestlie, selger, Hamar
2. Christer Hedin, advokatfullmektig, Kongsvinger
3. Tove Marit Kvile, husmor, Trysil
4. Pål Flisbakk, matros, Åsnes
5. Jan Holtet, næringsdrivende, Stange
6. Torbjørn Thune Rudlang, konsulent, Hamar
7. Kristin Brudheim, kokk, Åsnes
8. Roger Kristiansen, lagerarbeider, Stange
9. Hans Paul Madsen, lektor, Elverum
10. Britt Hege Monsen Vestlie, trygdet, Hamar
11. Trond Erik Standerholen, montør, Stange
12. Sidsel Jorun Nilsen, trygdet, Ringsaker
13. Steinar Gresmo, næringsdrivende, Åsnes
14. Vidar Kleppe, stortingsrepresentant, Kristiansand
@05 Oppland
@Arbeidarpartiet
1. Haakon Blankenborg, Stortingsrepresentant, Lørenskog
2. Berit Brørby, Stortingsrepresentant, Jevnaker
3. Torstein Rudihagen, Stortingsrepresentant, Sør-Fron
4. Reidun Gravdahl, Stortingsrepresentant, Vestre Toten
5. Espen Johnsen, Student, Vestre Slidre
6. Synnøve Brenden Klemetrud, Ordfører, Lillehammer
7. Rigmor Aasrud Jahren, Ordfører, Gran
8. Gunnar Tore Stenseng, Ordfører, Nord-Fron
9. Ida K. Solheim, Skoleelev, Gjøvik
10. Paal Mangerud, Student, Gran
11. Bente Aamodt, Selvstendig næringsdrivende, Skjåk
12. Olav Magne Thyri, Lærer, Nord-Aurdal
13. Eleanor Brenna, Flyktningskonsulent, Nordre Land
@Kristeleg Folkeparti
1. Rigmor Kofoed-Larsen, sykepleier, Lillehammer
2. Asmund Wold, jordbruker, Etnedal
3. Bjørnar Christensen, kateket, Gjøvik
4. Jorid Sønstegård, lærer, Gjøvik
5. Knut Lehre, ingeniør, Gran
6. Elisabeth Heggehagen, adjunkt, Gausdal
7. Steinar Løsnesløkken, regnskapsfører, Sel
8. Anne-Lise Stølsdokken, adjunkt, Nord Aurdal
9. Karstein Ryan, adjunkt, Nordre Land
10. Georg Raddum, jordbruker, Østre Toten
11. Margaret Stenbråten, psyk. hjelpepleier, Lunner
12. Anne-Marie Bagstad Jøranli, adjunkt, Øyer
13. Audun Holsbrekken, jordbruker, Lesja
@Høgre
1. Olemic Thommessen, daglig leder, Lillehammer
2. Audun Blegen, gardbruker/student, Vestre Toten
3. Jørand Ødegård Lunde, pelsdyroppdretter, Vang
4. Anne Grethe Fremgaard Kvitberg, avdelingsleder, Jevnaker
5. Thea Kristine Schjerven, student, Vestre Toten
6. Anne Bjertnæs, næringsdrivende, Gjøvik
7. Gunnar Thue, næringsdrivende, Øystre Slidre
8. Kåre Birger Hansen, takstmann, Sel
9. Harald Westby, butikksjef, Gran
10. Kjersti Mæhlum Lier, student, Nordre Land
11. Kai Billy Aasen, revisor, Østre Toten
12. Åse Brattrok Ryager, sekretær, Øyer
13. Gunnar Kongsrud, student, Gjøvik
@Venstre
1. Eivind Brenna, Ordfører, Vestre Slidre
2. Inger Noer, Kommunelege, Gran
3. Berulf Vaagan, Rådgiver, Ringebu
4. Frøydis Barstad, Student, Vestre Toten
5. Ketil Kjendseth, Økonomikonsulent, Gjøvik
6. Bjørg S. Lien, Førstekonsulent, Lillehammer
7. Håvard Taraldsen, Selvstendig næringsdrivende, Lesja
8. Ingjerd Thon Hagaseth, Regionkonsulent, Etnedal
9. Geir Rune Nyhus, Sosionom, Østre Toten
10. Astrid Skartlien Tomter, Konsulent, Nordre Land
11. Arne Christian Stryken, Lektor, Lillehammer
12. Ingrun Slungaard, Pensjonist, Dovre
13. Kjetil Ulset, Ass. Generalsekretær, Gran
@Framstegspartiet
1. Thore Aksel Nistad, Stortingsrepresentant, Gjøvik
2. Morten Ørsal Johansen, Prosessutvikler, Vestre Toten
3. Håkon Andersen, Avdelingssjef, Jevnaker
4. Monika Kvalsvik, Kontormedarbeider, Gjøvik
5. Olaf Nils Diserud, Selvstendig næringsdrivende, Nord Aurdal
6. Hanne Maren Blåfjelldal, Student, Sør Aurdal
7. Stein Vidar Bekkelund, Anleggsarbeider, Østre Toten
8. Einar Ellefsrud, Bonde, Gran
9. Torgeir Thorsplass, Konsulent, Lillehammer
10. Marianne Kathe Dæhlen, Hjelpepleier, Gran
11. Fredrik Färber, Student, Vestre Toten
12. Torger Rønningen, Selvstendig næringsdrivende, Nordre Land
13. Hans Petter Nikolaisen, Fylkessekretær, Gjøvik
@Senterpartiet
1. Inger S. Enger, ordfører, Gausdal
2. Hans Seierstad, fylkesordfører, Ø. Toten
3. Anne Hjelmstadstuen, student, Øyer
4. Terje Amundsen, bonde, N.Aurdal
5. Kari Hølmo Holen, utviklingssjef, Vågå
6. Ole Helmer Engelien Bjørlien, spesialrådgiver, S. Land
7. Anne Tingelstad Wøien, lærer, Gran
8. Per Dag Hole, ordfører, Lesja
9. Brynhild Marie Foss, student, Gausdal
10. Haldor Braastad, bonde, Gjøvik
11. Ola N. Døvre, ordfører, N. Aurdal
12. Kari-Bjørg Sårheim, undervisningsinspektør, Lunner
13. Ola Prestegarden, overlege/sjefslege, Øyer
@Sosialistisk Venstreparti
1. Kjetil Bjørklund, naturfotograf, Nordre Land
2. Tove Henny Lehre, studieveileder, Lillehammer
3. Sigmund Hagen, kundekonsulent, Gjøvik
4. Signe Von Streng, skolerådgiver, Jevnaker
5. Terje Kleiven, bygningsarbeider, Vågå
6. Aud Søyland, språkkonsulent, Nord Aurdal
7. Aksel Hagen, amanuensis, Lillehammer
8. Bente Skårberg, kirkeverge, Søndre Land
9. Ronny Kristiansen, skoleelev, Nord Aurdal
10. Marie Elisabeth Braaten, barnehageassistent, Vestre Toten
11. Åsmund Strand Johansen, student, Lillehammer
12. Elin Håkonsløkken, sykepleier, Lunner
13. Dag Seierstad, utreder, Lillehammer
@Raud Valallianse
1. Hanna Røberg, Student/personalkonsulent, Lillehammer
2. Åse Garten Galtrud, Skoleelev, Lillehammer
3. Turid Thommasen, Sekretær, Lillehammer
4. Arne Bergum, Lærerstudent, Sel
5. Finn Olav Rolijordet, Partisekretær, Gjøvik
6. Inga Fritzen Buan, Student, Lunner
7. Kjell Arne Båtevik, Byggmester, Vang i Valdres
8. Reidun Skjønberg Hansen, Miljøarbeider, Søndre Land
9. Øyvind Sagedal, Sogneprest, Øyer
10. Trine Fløistad, Førskolelærer, Vestre Toten
11. Per Otto Brørby, Lærer, Jevnaker
12. Kjersti Jacobsen, Møbelsnekker, Sel
13. Størk Sigurd Hansen, Industriarbeider, Gjøvik
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Vegard Aamodt, Student, Lena
2. Berit K. Lindblom, Husmor, Grue
3. Jon M. Steinhaugen, Lærer, Nord Fron
4. Berit Rødningsby, Møbelsnekker, Vestre Toten
5. Richard S. Nilsen, Cand. Mag, Drammen
6. Kari M. Bjørnsen, Husmor, Svelvik
7. Kjellaug M. Slettaøien, Husmor, Åsnes
8. Per Lind, Pensjonist, Ringerike
9. Hassan Bulut, Bussjåfør, Drammen
10. Kåre Wien, Småbruker, Gran
11. Egil M. Gustavsen, Pensjonist, Søndre Land
12. Gunnar Kollstad, Trubadur, Lillehammer
@Tverrpolitisk Folkevalgte
1. Steinar Oddløkken, Grafisk formgiver, Lillehammer
2. Arnfinn Eng, Regnskapsfører, Nordre Land
3. Jostein Smedsmo, Næringsdrivende, Vågå
4. Helge Fjellbirkeland, Oberstløytnant, Jevnaker
5. Ellen Olasveen, Jordmor, Lom
6. Harald Bøe, Utk.prosj.leder, Vang
7. Mai Grete Skjelsvold, Lastebileier, Gausdal
8. Ernst Fuchs, Gardbruker, Sel
9. Einar Ødegård, Oberstløytnant, Hamar
10. Kirsti Vassdokken, Næringsdrivende, Vågå
11. Peter A. Hubred, Gardbruker, Østre Toten
12. Konrad Finsrud, Pensj. lektor, Lillehammer
@Fedrelandspartiet
1. Bjarne Ottar Betten, Oralkirurg, Elverum
2. Bjørgulf Mortensen, Konsulent, Tromsø
3. Arild Aasmund Kibsgaard, Sivilingeniør, Bærum
4. Dordi Bruset, Konsulent, Oslo
5. Vigdis B. Kibsgaard, Fysioterapeut, Bærum
6. Asmund Aksnes, Tannlege, Bergen
7. Emery Skaarstad, Fot/fysioterapeut, Ås
8. Harald Trefall, Professor dr.philos, Bergen
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, professor/bonde, Sarpsborg
2. Jan Petter Magnus, sogneprest, Vang i Valdres
3. Roar Holst, rektor, Lillehammer
4. Bjørg Holst, husmor, Lillehammer
5. Sverre Glimsdal, pensjonist, Gjøvik
6. Ragna Garvik Magnus, sekretær, Vang i Valdres
7. Sonja Glimsdal, pensjonist, Gjøvik
8. Kåre Åandalen, pensjonist, Gjøvik
9. Knut Føre, lokmotivfører, Asker
10. Oddvar Berge, vardevakt, Grimstad
11. Erik Ø. Høiby, bibellærer/pensjonist, Skien
12. Svein Brattgjerd, fylkesleder, Drammen
13. Heidi Nordby, husmor, Lillehammer
@Norsk Folkeparti
1. Oddbjørn Olav Jonstad, Siv. Ing, Ski
2. Anne-Lise Normann, Hjelpepleier, Kristiansand
3. Endre Sollid, Produksjonsmedarbeider, Stryn
4. Inger Knutsen, Selger, Tønsberg
5. Mette Thorsen, Husmor, Oslo
6. Arne Pilskog, Verkstedarbeider, Hareid
7. Lajla Charlotte Moe, Sekretær, Drammen
8. Marcus Nicolai Lindgren, Vaktmann, Nordal
9. Linda Jacobsen, Selger, Nøtterøy
10. Lars Olav Sørensen, Student, Skaun
11. Ragnhild Rypdal, Pensjonist, Oslo
12. Jan R. Gjervik, Maskinfører, Hamarøy
@Miljøpartiet De Grønne
1. Ane Aadland, Hjemmeværende, Gjøvik
2. May-Elin Bekkelund, Student, Gjøvik
3. Mai Britt Normann, Musiker, Vestre Toten
4. Ida Sofie Stryken, Student, Lillehammer
5. Jo Fuglesteg, Sykepleier, Vestre Slidre
6. Nadra Mehrnawaz, Lærer/Tolk, Gjøvik
7. Kjetil Skotte, Kulturarbeider, Lillehammer
8. Kari E. Svare, Silkemaler, Gausdal
9. Øyvind Solum, Redaktør, Jevnaker
10. Ann Elisabeth Caldecourt, Biopat/sykelpeier, Søndre Land
11. Hans Lundstein, Vaktmester, Etnedal
12. Leonora Kasapi, Tolk, Gjøvik
@Det Politiske Parti
1. Atle Antonsen, Oslo
2. Anne Mari Skjærvik, Lillehammer
3. John Erik Thorbjørnsen, Vestre Toten
4. Sølvi Ingebrigtsen, Vestre Toten
5. Pål Frøystein Dyvik, Bergen
6. Bård Kloppen, Øyer
7. Geir Ove Lilleeng, Vestre Toten
@Pensjonistpartiet
1. Inger Lise Skjønhaug, Lillehammer
2. Harald Henriksen, Østre Toten
3. Mona Bergh Brustad, Lillehammer
4. Johannes Lindstad, Gjøvik
5. Åge Flokenes, Lillehammer
6. Olaug Ringvold, Gjøvik
7. Gunnar Bjerke, Lillehammer
8. Kari B. Lundgaard, Nordre Land
9. Aase Louise Kval, Lillehammer
10. Olav Strangstadstuen, Østre Toten
11. Mari Sina Hansen, Lillehammer
12. Bente Andresen, Østre Toten
13. Einar Nielsen, Sør-Aurdal
@Opplandslista
1. Øyvind Magistad Berge, selvst. n.drivende, Vestre Slidre
2. Rune Resset, daglig leder, Gran
3. Lone Furuhaugen Bråthen, hjemmeværende, Øyer
4. Bjørn Engh, selvst. n.drivende, Østre Toten
5. Eivind Trøen, uførtrygdet, Vestre Slidre
6. Ragnar Sæther, avd.leder, Lillehammer
7. Else Marie Strand, hjemmeværende, Gjøvik
8. Harald Hanslien, kleberarbeider, Vågå
9. Øivind Bakken, student, Gjøvik
10. Erling Harkinn, student, Østre Toten
11. Asbjørn Mythen, selvst. n.drivende, Lillehammer
12. Ellen Cathrine Koller, hjelpepleier, Gran
13. Peder Ramsrud, assurandør, Østre Toten
@06 Buskerud
@Arbeidarpartiet
1. Thorbjørn Jagland, Utenriksminister, Lier
2. Sigrun Eng, Blomsterdekoratør, Gol
3. Martin Kolberg, Sekretariatsleder, Lier
4. Laila Gustavsen, Daglig leder SFO, Kongsberg
5. Torgeir Micaelsen, Student, Nedre Eiker
6. Ragnhild Røed, Seniorrådgiver, Drammen
7. Hans Christian Gabrielsen, Rådgiver, Røyken
8. Gerd Johnsen, Kjøkkensjef, Modum
9. Bent Inge Bye, Redaktør, Nedre Eiker
10. Britt Gulbrandsen, Barnevernspedagog, Nedre Eiker
11. Vidar Lande, Sveiser, Kongsberg
12. Randi Olsen, Trygdesjef, Røyken
13. Lars Geir Mortensen, Rådgiver, Øvre Eiker
@Kristeleg Folkeparti
1. Finn Kristian Martinsen, Stortingsrepresentant, Drammen
2. Unni Hennum Lie, Fylkespolitiker, Lier
3. Geir Øystein Andersen, Selvstendig næringsdrivende, Kongsberg
4. Gunvor Tangerås, Avdelingssykepleier, Hol
5. Paul Oddvar Liseth, Undervisnings-inspektør, Hole
6. Anita Fagerheim, Student, Drammen
7. Einar Skalstad, Undervisnings-inspektør, Drammen
8. Sofie Skrudland Skjold, Førskolelærer, Flesberg
9. Tore Ramsrud, Lektor, Ringerike
10. Berit Westad, Høgskolelektor, Kongsberg
11. Arne Pedersen, Forkynner, Nedre Eiker
12. Eva Høili Christiansen, Daglig leder, Røyken
13. Ole Jørgen Røyert, Rektor, Hurum
@Høgre
1. Trond Helleland, Stortingsrepresentant, Drammen
2. Beate Heieren Hundhammer, Gruppeleder fylkesting, Ringerike
3. John-Ragnar Aarset, Konsulent, Hol
4. Anders B. Werp, Skogbruker /ordfører, Øvre Eiker
5. Venke de Lange, DAK-konstruktør, Lier
6. Marianne Knarud, Student, Røyken
7. Ingvar Myrvollen, Daglig leder, Kongsberg
8. Johan Baumann, Konsulent, Drammen
9. Kristin Flaata Mehlum, Økonomikonsulent, Nore og Uvdal
10. Sven Erik Hallgren, Pensjonist, Lier
11. Aud Ingunn Narum, Daglig leder, Gol
12. Tom Bratlie, Web-designer, Hurum
13. Anne Framholt, Konsulent, Kongsberg
@Venstre
1. Øystein Senum, Lektor, Kongsberg
2. Gunhild Ramm Reistad, Journalist, Drammen
3. Ole Jakob Løland, Student, Ringerike
4. Aud Vogt Johansen, Kunsthåndverker, Lier
5. Dagfinn Ystad, Prosjektutvikler, Ål
6. Liv Juchelka, Rektor, Hol
7. Runolv Stegane, Organisasjons-sekretær, Sigdal
8. Anne Sofie Hjelmeland, Husmor, Røyken
9. Gudleik H. Leir, Bonde, Krødsherad
10. Inger Johanne Pettersen, Pensjonist, Hurum
11. Erling Barlindhaug, Skolesjef, Kongsberg
12. Inger Falch Johannessen, Næringsdrivende, Drammen
13. Helge Stiksrud, Informasjonssjef, Ringerike
@Framstegspartiet
1. Ulf Erik Knudsen, Stortingsrepresentant, Drammen
2. Jan L. Stub, Statsautorisert revisor, Ringerike
3. Knut Gjerde, Førstefullmektig, Nedre Eiker
4. Solveig Tolpinrud Solberg, Husmor, Røyken
5. Freddy Hoffmann, Systemansvarlig, Drammen
6. Eilev Bekjorden, Verktøymaker, Flesberg
7. Jørn Wad, Strategisk rådgiver, Drammen
8. Steven Allen Hagen, Psykolog, Ringerike
9. Vegar Tveit, Student, Drammen
10. Sverre L. Mostue, Lensmann, Ål
11. Ragnhild Søderholm, Personalkonsulent, Drammen
12. Lars Aanes, Student, Modum
13. Atle Sundal, Ingeniør, Lier
@Senterpartiet
1. Per Olaf Lundteigen, Gårdbruker, Øvre Eiker
2. Liv Jorunn Frogner, Ordfører, Rollag
3. Ingvard Solberg, Ordfører, Ål
4. Ingunn Dalaker Øderud, Agronom, Modum
5. Frode Lauareid, Jurist, Kongsberg
6. Toril Kure, Bonde, Røyken
7. Knut Tore Eidal, Ordfører, Sigdal
8. May-Britt Nordli, Personalsjef, Hole
9. Ole Furua Rødby, Fylkesvaraordfører, Hurum
10. Mona Norhaug Faleide, Bonde, Gol
11. Ole Jacob Ottesen, Pensjonist, Drammen
12. Hilde Søraas Grønhovd, Student, Modum
13. Nils Petter Undebakke, Ordfører, Nore og Uvdal
@Sosialistisk Venstreparti
1. Magnar Lund Bergo, Daglig leder, Drammen
2. Mari Hagen, Student, Ringerike
3. Svein Erik Odden, Seniorrådgiver, Hurum
4. Ann Kristin Blomholt, Lærer, Drammen
5. Lidio Dominguez, Miljøterapeut, Ringerike
6. Randi Benjaminsen, Ledende helsesøster, Nedre Eiker
7. Per Ove Nybråthen, Rektor, Ål
8. Eva Klunderud, Industriarbeider, Øvre Eiker
9. Nils Friis, Arkitekt, Nore og Uvdal
10. Kaja Nicolaysen, Barnehagekonsulent, Kongsberg
11. Wermund Skyllingstad, Rektor, Modum
12. Elin Fiske Lyngø, Faglærer, Røyken
13. Helen Bjørnøy, Generalsekretær, Drammen
@Raud Valallianse
1. Liv Veslemøy Fjerdingstad, Folkemusikk-konsulent, Kongsberg
2. Kari Øverby, Reiselivskonsulent, Drammen
3. Jonas Gythfeldt, Student, Kongsberg
4. Merete Moy, Sykepleier, Drammen
5. Ana Isabel Taylor Lopez, Spesialpedagog, Kongsbeg
6. Helga Bolstad, Student, Drammen
7. Bente Dahl Karlsen, Lærer, Røyken
8. Even Tråen, Spelemann, Rollag
9. Elizabeth Schei, Student, Drammen
10. Jan Erik Skretteberg, Student, Modum
11. Siri Andersen, Lærer, Kongsberg
12. David T. Sørmark, Student, Nedre Eiker
13. Harald Haukaa Fjørtoft, Sosialarbeider, Ål
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Tarald Braathen Ellingsen, Journalist, Nedre Eiker
2. Bergliot Ingesen, Husmor, Modum
3. Kjell Klokkerud, Undervisn.inspektør, Nedre Eiker
4. Gunbjørg Sandberg, Pensjonist, Modum
5. Knut Jarle Berg, Ligningskonsulent, Rollag
6. Dagfinn Skålvik, Industriarbeider, Drammen
7. Zafer Gözet, Adjunkt, Drammen
8. Sverre Rølandet, Pensjonist, Kongsberg
9. Leiv Einar Gustavsen, Pensjonist, Drammen
10. Bahattin Sünbül, Fabrikkarbeider, Drammen
@Tverrpolitisk Folkevalgte
1. Reidar Gunder, Bokhandler, Nesodden
2. Finn Sandmæl, Arkitekt, Asker
3. Erik Hoffart, Tekniker, Sigdal
4. Berit Eide, Næringsdrivende, Oslo
5. Randi Lynum, Entreprenør, Nesodden
6. Svein Haugerud, Sykepleier, Kongsberg
7. Stian Majormoen, Adjunkt, Nes
8. Paul Johannessen, Statsansatt, Røyken
9. Bjørn Hallstrøm, Konsulent, Oslo
@Kystpartiet
1. Gerd-Solveig Bastesen, Lærer, Røyken
2. Terje Henriksen, Småbruker, Ringerike
3. Birger A. Andersen, Fisker, Røyken
4. Kjetil Simonsen, Rekvisitør, Hurum
5. Gudveig Førli, IKT-konsulent, Flesberg
6. Tor Nikolaisen, Pensjonist, Hurum
7. Anfinn Kuvik, Pensjonist, Røyken
8. Kjell Terje Jakobsen, Maskinfører, Hurum
9. Knut Stensdal, Pensjonist, Røyken
10. Roger Willy Torp, Fisker, Hurum
11. Geir Fossholm, Bonde / småbruker, Ringerike
@Fedrelandspartiet
1. Frank V. Hove, Glassarbeider, Drammen
2. Randi Halgjem, Bokholder, Ringerike
3. Birgit Mosdal, Postbetjent, Drammen
4. Peder Tveit, Formann, Røyken
5. Kenneth Bekkestad, Maler, Drammen
6. Jørgen Pedersen, Pensjonist, Drammen
7. Tor Lerfaldet, Elektriker, Ringerike
8. Wenche Solem, Sekretær, Øvre Eiker
9. Anita Håndstad, Produksjonsarbeider, Nedre Eiker
10. Gunnar Maurseth, Låsesmed, Hol
11. Arvid Skaalen, Daglig leder, Drammen
12. Anne-Berit Skaalen, Selvstendig næringsdrivende, Drammen
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, Professor, Sarpsborg
2. Svein Brattgjerd, Maskin- og industrimaler, Drammen
3. Arne Rolfsnes, Rådgiver, Drammen
4. Anne Margrethe Sondresen, Adjunkt, Drammen
5. Johannes Bratterud, Pastor, Flesberg
6. Vidar Skretteberg, Student, Modum
7. Thor Støen, Pensjonist, Drammen
8. Berit Brattgjerd, Sykepleier, Drammen
9. Kjellrun Rolfsnes, Hjemmeværende, Drammen
10. Steinar Brattgjerd, Student, Drammen
11. Olav Fjermedal, Pensjonist, Nore og Uvdal
@Norsk Folkeparti
1. Oddbjørn Olav Jonstad, Sivilingeniør, Oppegård
2. Lajla Charlotte Moe, Sekretær, Drammen
3. Eivind Holvik, Bilselger, Hol
4. Inger Knutsen, Selger, Tønsberg
5. Tore Schanke, Konsulent, Tønsberg
6. Linda Jacobsen, Selger, Nøtterøy
7. Reidar Bakke, Gårdbruker, Asker
8. Anne Lise Norman, Hjelpepleier, Kristiansand
9. Tom Granerud, Vekter, Bærum
10. Mette Thorsen, Husmor, Oslo
11. Anne Olstad, Sykepleier, Fyresdal
@Miljøpartiet De Grønne
1. Torleif Johnsen, Daglig leder, Oslo
2. Øivind Hammer, Småbruker, Lier
3. Tone Ask Sørensen, Språklærer, Oslo
4. Hans-Steinar Staaland, Bonde, Rollag
5. Trude Karlsen, Anleggsgartner, Drammen
6. Joran Bjerke, Småbruker, Lier
7. Jan Gutu, Lege, Røyken
8. Tonje Vala, Student, Røyken
@Det Politiske Parti
1. Kristoffer Reinsfelt Arnesen, Student, Nedre Eiker
2. Runa Ø. Rodahl, Student, Drammen
3. Kjersti Nyhagen, IT-medarbeider, Drammen
4. Kjetil Sandberg Echholt, Freelancekonsulent, Drammen
5. Magnus Rønningsbakk Langstrand, Assistent, helsesektor, Ringerike
6. Atle Antonsen, Partileder, Oslo
7. Johan Golden, Partinestleder, Oslo
@Sosialdemokratane
1. Finn E. Røsberg, Ingeniør, Drammen
2. Svein Olav Prestegården, Agronom, Drammen
3. Sverre Strand, Vaktmester, Drammen
4. Laila Prestegården, Husmor, Drammen
5. Runar Andersen, Sandblåser, Drammen
6. Liv Andersen, Hjelpepleier, Drammen
7. Raymond P. Skaare, Avisdistributør, Drammen
8. Ingrid Omdal, Hjelpepleier, Drammen
@07 Vestfold
@Arbeidarpartiet
1. Jørgen Hårek Kosmo, Borre
2. Anne Helen Rui, Larvik
3. Dag Terje Andersen, Lardal
4. Anne Rygh Pedersen, Tønsberg
5. Kjetil Holm Klavenes, Sandefjord
6. Grethe Paaske Gulbrandsen, Sandefjord
7. Karl Einar Haslestad, Sande
8. Sonja Mandt Bartholsen, Larvik
9. Lars Gunnar Lingås, Holmestrand
10. Kathrine Larssen, Borre
11. Jens Petter Bærland, Tjøme
12. Anne Sollie Hem, Sandefjord
13. Kåre Tørresdal, Larvik
@Kristeleg Folkeparti
1. Elsa Skarbøvik, Tønsberg
2. Harald Solberg, Oslo
3. Inger Møll, Larvik
4. Inger Lise Thoresen, Borre
5. Hans Hilding Hønsvall, Andebu
6. Ingrid Ljosland, Sandefjord
7. Brita Bore, Holmestrand
8. Per Ramberg, Sandefjord
9. Jon Åsheim, Tønsberg
10. Muctarr Koroma, Nøtterøy
11. Dagfinn Haugen, Sandefjord
12. Anne May Hogsnes, Tønsberg
13. Svein Kr. Waale, Larvik
@Høgre
1. Svein A. Flåtten, Sandefjord
2. Hans Kristian Hogsnes, Tønsberg
3. Marie Kürstein, Holmestrand
4. Camilla Johannessen, Nøtterøy
5. Anne Gulvik Holmsen, Larvik
6. Bjarne Steen, Lardal
7. Grete Mortensen, Borre
8. Erik Holmelin, Nøtterøy
9. Arnulf Hestnes, Tønsberg
10. Bjørg I. Haslestad, Stokke
11. Christopher Haugli Sørensen, Larvik
12. Sidsel Hansen, Sandefjord
13. Yngve Berntsen, Tjøme
@Venstre
1. Aina Dahl, Tønsberg
2. Målfrid Vogt, Larvik
3. Per Bruun-Lie, Borre
4. Josef Kleven, Tønsberg
5. Wenche Girlando, Sandefjord
6. Erna Ekenes Olsen, Larvik
7. Fred Fredriksen, Sande
8. Ingeborg Skaug, Lardal
9. Øyvin Hansen, Andebu
10. Kåre Pettersen, Stokke
11. Knut Roar Engh, Nøtterøy
12. Solveig Myrstad, Ramnes
13. Inger Førsund, Holmestrand
@Framstegspartiet
1. Per Ove Width, Tjøme
2. Per Erik Monsen, Sandefjord
3. Vidar Andersen, Sandefjord
4. Per Arne Olsen, Tønsberg
5. Erik Andersen, Borre
6. Karin H. Nygaard, Andebu
7. Kari Mo, Våle
8. Lillian Folkestad, Tønsberg
9. Knut Anvik, Larvik
10. Wiggo Aronsen, Svelvik
11. Ann Kristin Heian, Nøtterøy
12. Leif Christian Larsen, Stokke
13. Eli Marie Fredriksen, Sandefjord
@Senterpartiet
1. Øyvind Hunskaar, Larvik
2. Jill Eirin Undem, Tønsberg
3. Aasta Kari Holm, Ramnes
4. Frode M. Lindtvedt, Lardal
5. Kari Aakerholt, Hof
6. Per-Øyvind Semb, Borre
7. Tove Ødeskaug, Sande
8. Morten Trevland, Andebu
9. Arild Brekke, Holmestrand
10. Merete Halvorsen, Nøtterøy
11. Vigbjørn Bue, Ramnes
12. Kari Wøyen, Borre
13. Ingun Rosten Larsen, Sandefjord
@Sosialistisk Venstreparti
1. Inga Marte Thorkildsen, Oslo
2. Lars Egeland, Tønsberg
3. Kari Anne Moe, Oslo
4. Kjell Raymond Marthinsen, Larvik
5. Toril Kvaale Eriksen, Borre
6. Ivar Ramberg, Sandefjord
7. Eva Kristine Ulland, Andebu
8. Olav Sannes Vika, Tønsberg
9. Turid Bergene, Larvik
10. Leif Tangen, Svelvik
11. Bergljot Styrvold, Lardal
12. Heming Olaussen, Ramnes
13. Vanja Madsen, Sande
@Raud Valallianse
1. Alf Henriksen, Borre
2. Kristine Nybø, Tønsberg
3. Jørn Magdahl, Nøtterøy
4. Mette Lundby, Sandefjord
5. Jørn-Tomas Larsen, Larvik
6. Åshild Uglem, Nøtterøy
7. Solvei Beate Røsok, Tønsberg
8. Per Jørgensen, Sandefjord
9. Gunn Hjertenes, Andebu
10. Terje Randem, Borre
11. Gunnar Aaslie, Holmestrand
12. Maria Holtung, Borre
13. Ivar Johansen, Tjøme
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Knut Eriksen, Nedre Eiker
2. Sveinung Jenssen, Borre
3. Else Berit Sollund, Tønsberg
4. Ola M. Calmeyer, Drammen
5. Birger Bakken, Nedre Eiker
6. Are Mehus, Borre
7. André Aronsen, Borre
8. Stian Nedberg, Nedre Eiker
9. Oddvar Markus Sollund, Tønsberg
10. Marte Caroline Vesterdal, Drammen
@Kystpartiet
1. Staale Østbye, Nøtterøy
2. Per Bodin, Våle
3. Britt Gustavsen, Sandefjord
4. Arne Benoni, Sandefjord
5. Irene Bastesen Jacobs, Sandefjord
6. Per Johnny Mathisen, Nøtterøy
7. Borghild Johnsen, Sandefjord
8. Kjell Leif Bergtun, Larvik
9. Svein Aage Nordheim, Sandefjord
10. Trygve Arthur Bergtun, Larvik
11. Gerd Gjengaar, Borre
12. Aasmund Johnsen, Sandefjord
@Fedrelandspartiet
1. Olav Sæther, Lardal
2. Bjarne Ottar Betten, Elverum
3. Bjørgulf Mortensen, Tromsø
4. Arild Aasmund Kibsgaard, Bærum
5. Dordi Bruset, Oslo
6. Vigdis B. Kibsgaard, Bærum
7. Asmund Aksnes, Bergen
8. Harald Trefall, Bergen
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, Sarpsborg
2. Emanuel Valand, Nøtterøy
3. Andrew Backe, Holmestrand
4. Olav Berg Lyngmo, Kautokeino
5. Roald B. Hansen, Nøtterøy
6. Erik Gjelstad, Tønsberg
7. Jens O. Østmann, Holmestrand
8. Hans Jacob Frøen, Tønsberg
9. Felix Buettner, Borre
10. Erik Ø. Høiby, Skien
11. Thorbjørn Hauan, Tønsberg
12. Arne Fevang, Sandefjord
13. John Etnan, Holmestrand
@Norsk Folkeparti
1. Oddbjørn Olav Jonstad, Oppegård
2. Inger K. Knutsen, Nøtterøy
3. Tore Schanke, Tønsberg
4. Linda Jacobsen, Nøtterøy
5. Lajla Charlotte Moe, Drammen
6. Chris Robin Johansen, Skien
7. Anne-Lise Normann, Kristiansand
8. Arvid Lenes, Drangedal
9. Anne Olstad, Fyresdal
@Miljøpartiet De Grønne
1. Bjørn Kaupang, Sandefjord
2. Sondre Båtstrand, Nøtterøy
3. Siv Edda Vågslid, Holmestrand
4. Andreas Hertzberg, Nøtterøy
5. Trude Malthe Thomassen, Sandefjord
6. Helge Nissen, Tønsberg
7. Solfrid Jacobsen, Larvik
8. Johan Fuglår, Andebu
9. Kim Gebecke, Stokke
@Det Politiske Parti
1. Hans Petter Johansen, Larvik
2. Trude Lokander, Sandefjord
3. Jarle Ludvigsen, Stokke
4. Mariann S. Hansen, Larvik
5. Christer Torjussen, Oslo
6. Berit Bomann, Oslo
7. Atle Antonsen, Oslo
@Pensjonistpartiet
1. Finn Moe Johannesen, Sandefjord
2. Marit Skau, Sandefjord
3. Hans Jervell-Pettersen, Sandefjord
4. Bård Hansen, Sandefjord
5. Henry Hiis, Stokke
6. Gunnar Gjertsen, Sandefjord
7. Aase Lill Feire Østbye, Tønsberg
8. Inger Johanne Furu, Borre
9. Jan Larsen, Borre
10. Berit Weseth, Holmestrand
11. Kristian Connolly, Hof
12. Ove Jørgensen, Borre
13. May Røseth Kristiansen, Sandefjord
@Det Liberale Folkeparti
1. Trond Johansen, Borre
2. Terje Lidwin, Borre
3. Andreas Wohl, Tønsberg
4. Bernt Olav Rostad, Tønsberg
5. Knut Adolfsen, Borre
6. Torill Eriksen, Svelvik
7. Lars Mathews, Ramnes
8. Arne Lidwin, Oslo
9. Mona Hall, Røyken
10. Gisle R. Tangenes, Bergen
11. Thomas Sagen, Oslo
@Sjukehuslista for bevaring av Vestfold lokalsjukehus
1. Lisbeth Horn Bakken, Sandefjord
2. Tor-Eric Mastø, Borre
3. Bernt Berggreen, Sandefjord
4. Anne Steinsholt Ottersen, Larvik
5. Rita Baggethun, Borre
6. Odd Berge, Nøtterøy
7. Anne Christensen, Sandefjord
8. Vidar Sedberg, Borre
9. Gunnar H. Noer, Sandefjord
10. Ole Einar Mathisen, Sandefjord
11. Johanne Pettersen-Dahl, Borre
12. Ingrid Ekre, Larvik
13. Ingeborg Knudsen, Sandefjord
@08 Telemark
@Arbeidarpartiet
1. Sigvald Oppebøen Hansen, Nissedal
2. Gunn Olsen, Kragerø
3. Rolf Erling Andersen, Skien
4. Marthe Scharning Lund, Skien
5. Lise Wiik, Notodden
6. Arne Storhaug, Bø
7. Magnus Straume, Drangedal
8. Elisabeth A. Nilsen, Porsgrunn
9. Bjørg Kyrkjebø Staaland, Kviteseid
10. Bente Tangen, Bamble
11. Vidar Stang, Tinn
12. Camilla Håkonsen, Vinje
@Kristeleg Folkeparti
1. Bror Yngve Rahm, Siljan
2. Inger Stokstad, Nissedal
3. Vegard Bjørntvedt Øvrebø, Skien
4. Reidun Loland Erikstein, Bø
5. Odd Erik Johansen, Notodden
6. Anne Sofie Beylegaard Nystad, Bamble
7. Reidar Gjøtterud, Vinje
8. Marta Eline Martinsen, Nome
9. Roar Thorsen, Kragerø
10. Gerd Solbjørg Meling Lindøe, Skien
11. Renate Rønningsland Myrland, Bamble
12. Øyvind Dahl, Porsgrunn
@Høgre
1. Kari Lise Holmberg, Skien
2. Gunn Marit Helgesen, Porsgrunn
3. Edvard Mæland, Seljord
4. Hans Kristian Moen Vollan, Porsgrunn
5. Kari Fosso, Kragerø
6. Egil Stokken, Nome
7. Berit Stormoen, Tinn
8. Gunnar Ruud, Kviteseid
9. Ole Kristian Nyhus, Vinje
10. Tor Tollefsen, Bamble
11. Karin Mathisen, Skien
12. Leif Lindhardt, Sauherad
@Venstre
1. Jennie Johnsen, Oslo
2. Stein Kinserdal, Skien
3. Halvor Langåsdalen, Sauherad
4. Bodil Irene Norjore, Vinje
5. Arnt Olav Brødsjø, Drangedal
6. Aud Kvaale, Seljord
7. Kjell Stundal, Bø
8. Tonje Løwer Gurholt, Siljan
9. Truls Ekeberg, Notodden
10. Turid Berg, Porsgrunn
11. Solfrid Rui Slettebakken, Kragerø
12. Gerhard Tornholm, Porsgrunn
@Framstegspartiet
1. John I. Alvheim, Notodden
2. Bård Hoksrud, Bamble
3. Bjørn Magne Langkås, Bø
4. Nils-Olav Skilbred, Skien
5. Tove Fiala, Porsgrunn
6. Thorleif Vikre, Porsgrunn
7. Karianne Hansen, Skien
8. Arild Bohlin, Kragerø
9. Kjell Magnar Teigen, Tinn
10. Anne Grethe Arud, Notodden
11. Gunleik Lindheim, Sauherad
12. Magne Andersen, Nome
@Senterpartiet
1. Lars Bjaadal, Seljord
2. Torunn Hovde Kaasa, Hjartdal
3. Jan Thorsen, Nome
4. Siri Kjær, Porsgrunn
5. Grethe Sørbø Solstad, Vinje
6. Jon H. Mælandsmo, Notodden
7. Ole Gundersen, Kragerø
8. Arne Ettestad, Drangedal
9. Gunvor Myhra Johansen, Skien
10. Olav Ulleren, Bærum
11. Trond Ballestad, Skien
12. Wenja Rui, Vinje
@Sosialistisk Venstreparti
1. Sigbjørn Molvik, Skien
2. Henriette Westhrin, Kragerø
3. Andreas Dalsegg, Skien
4. Oddny Margit Aakre, Seljord
5. Alf Yngvar Thorstensen, Sauherad
6. Steinar A. Miland, Tinn
7. Synnøve Mæland, Skien
8. Arne Sandum, Porsgrunn
9. Kristin Kvaalen, Seljord
10. Eva M. Bjerkholt, Notodden
11. Øystein Høgetveit, Vinje
12. Ragnhild Aarrestad, Bø
@Raud Valallianse
1. Kari Anne Torsteinson, Notodden
2. Roger Hardy, Porsgrunn
3. Anne Kongsteien Flatha, Skien
4. Olav Andreas Drevland, Kragerø
5. Tora Håndlykken, Skien
6. Ole Roger Dyrkorn, Bamble
7. Gunhild Horgmo, Skien
8. Anne Grethe Dahl, Porsgrunn
9. Asgeir Drugli, Notodden
10. Tonje Rabben, Bamble
11. Inger Lise Olsen, Notodden
12. Gunny Brørby, Kragerø
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Stein Roger Bjerkely, Porsgrunn
2. Hans Berger, Fredrikstad
3. Jan Wilsberg, Rælingen
4. Olav Solli, Sør-Varanger
5. Anders Hugsted, Skien
6. Jan Bengtsson, Porsgrunn
7. Kjell Helmundsen, Skien
8. Alf Forsstrøm, Porsgrunn
@Kystpartiet
1. Wenche Setså Gregersen, Porsgrunn
2. Roy Kristensen, Bamble
3. Ann Brita Bastesen Hoel, Porsgrunn
4. Tormod Arctander, Porsgrunn
5. Maria Beate Elvestad, Notodden
6. Karl Inne Ugland, Porsgrunn
7. Solbjørg Jørgensen, Porsgrunn
8. Truls Thompson, Porsgrunn
9. Britt Kristiansen, Porsgrunn
10. Martin Jørgensen, Porsgrunn
@Fedrelandspartiet
1. Arild Aasmund Kibsgaard, Bærum
2. Bjørgulf Mortensen, Tromsø
3. Bjarne Ottar Betten, Elverum
4. Vigdis B. Kibsgaard, Bærum
5. Dordi Bruset, Oslo
6. Ove J. Ebne, Tysvær
7. Asmund Aksnes, Bergen
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, Sarpsborg
2. Frank Norman Jensen, Siljan
3. Per Tomas Søvde, Skien
4. Erik Ø. Høiby, Skien
5. Elling Tørnes, Drangedal
6. Espen Langbach, Skien
7. Odd Lindefjell, Skien
8. Ole Wastøl, Kragerø
9. Odd Gundersen, Porsgrunn
10. Wenche B. Jensen, Siljan
@Norsk Folkeparti
1. Oddbjørn Olav Jonstad, Oppegård
2. Anne Olstad, Fyresdal
3. Chris Robin Johansen, Skien
4. Anne-Lise Normann, Kristiansand
5. Arvid Lenes, Drangedal
6. Mette Thorsen, Oslo
7. Normann Jenssveen, Lillesand
8. Inger Knutsen, Nøtterøy
9. Tore Schanke, Tønsberg
10. Lajla Charlotte Moe, Drammen
11. Linda Jacobsen, Tønsberg
@Det Politiske Parti
1. Roger Kristiansen, Porsgrunn
2. Fredrik Nordahl, Porsgrunn
3. Anja Heimonen, Porsgrunn
4. Jon Haugestaul, Stathelle
5. Ole Roger Vestøyl, Skien
6. Øyvind Bakke, Porsgrunn
@Pensjonistpartiet
1. Finn Moe Johansen, Sandefjord
2. Olav Storli, Bærum
3. Berit Synnøve Pedersen, Skien
4. Johannes Wårås, Hjartdal
5. Wenche Olsen, Skien
6. Sigurd Moen, Skien
7. Ann Kristin Svendsen, Skien
8. Eva Tallaksen, Skien
9. Birger Watne, Skien
10. Helge Tallaksen, Skien
11. Randi Tufte, Skien
12. Eva Tennefoss, Skien
@Sosialdemokratane
1. Eric Wilting, Bamble
2. Kjell Arne Ruud, Skien
3. Olav Nguyen, Porsgrunn
4. Stein Borgundvaag, Skien
5. Ruth K. Sverkmo, Porsgrunn
6. Bjørn Strander, Tinn
7. Solbjørg Løberg, Porsgrunn
@09 Aust-Agder
@Arbeidarpartiet
1. Gunnar Halvorsen, Åmli
2. Liv Marit Moland, Arendal
3. Solveig Varnes Solbakken, Lillesand
4. Per Åge Nilsen, Froland
5. Robert Cornels Nordli, Arendal
6. Inger Lill Portaasen, Bykle
7. Theis Salvesen, Valle
8. Anna Hjeltnes, Tvedestrand
9. Henrik Lindstøl, Risør
10. Anne Kathrine Rislaa, Birkenes
@Kristeleg Folkeparti
1. Åse Gunhild Woie Duesund, Grimstad
2. Tormod Vågsnes, Arendal
3. Jon Olav Strand, Risør
4. Inger Lise Hillestad, Iveland
5. Bjørn Ropstad, Evje og Hornnes
6. Tone Helene Strat, Arendal
7. Arve Danielsen, Lillesand
8. Anne Kari Birkeland, Birkenes
9. Torleif Haugland, Tvedestrand
10. Ann Cecilie Andersen Attestog, Bygland
@Høgre
1. Jan Olav Olsen, Gjerstad
2. Lilly Margrethe Tønnevold Stakkeland, Grimstad
3. Peder Syrdalen, Arendal
4. Gunnar Oftedal, Lillesand
5. Kåre Gudbjørn Knudsen, Arendal
6. Gry Elisabeth Rasmussen, Risør
7. Erling Holm, Tvedestrand
8. Inger B. Juvastøl, Evje og Hornnes
9. Hilde Røyseland Høygilt, Birkenes
10. Knut Eskedal, Grimstad
@Venstre
1. Hanne Hansson, Lillesand
2. Øystein Haga, Grimstad
3. Dan Joakim Voilås, Arendal
4. Torstein Andersen, Risør
5. Helene Øydne Fredly, Bykle
6. Marianne Sigurdson Lyngvi, Arendal
7. Knut Egil Heggen, Froland
8. Anne-Karin Hetland, Birkenes
9. Jan Kløvstad, Arendal
10. Kristian Sundtoft, Lillesand
@Framstegspartiet
1. Torbjørn Andersen, Froland
2. Arne Austenå, Arendal
3. Eyolf Bakke, Grimstad
4. Aud Dalen, Tvedestrand
5. Ola M. Retterholt, Åmli
6. Christer Larsen, Evje og Hornnes
7. Laila Karin Tjønnvåg, Arendal
8. Janne Navjord, Grimstad
9. Odd Gunnar Tveit, Birkenes
10. Bergljot Irene Andersen, Lillesand
@Senterpartiet
1. Karl Edvin Tveit Lærum, Åmli
2. Aud Angelstad, Tvedestrand
3. Tarald Myrum, Valle
4. Milly Olimstad Grundesen, Arendal
5. Kristen Steindal, Lillesand
6. Evelyn Molle Honnemyr, Iveland
7. Kjell Arild Haugen, Gjerstad
8. Knut A. Austad, Bygland
9. Wenche Norgaard, Grimstad
10. Trine Lise Bergum, Risør
@Sosialistisk Venstreparti
1. Nils Burge Luge, Arendal
2. Signe Ann Jurgensen, Lillesand
3. Thomas Tallaksen, Arendal
4. Marit Johanne Aass, Tvedestrand
5. Jens Jacob Aasbu, Gjerstad
6. Ann Karla Kristiansen, Åmli
7. Issifou Koanda, Grimstad
8. Nils Martinius Justvik, Lillesand
9. Inger-Sofie Jahr, Grimstad
10. Benjamin Østerud Flodda, Arendal
@Raud Valallianse
1. Tunne (Johanne Synnøve) Torstveit, Arendal
2. Knut Henning Thygesen, Risør
3. Jafar Mokri, Arendal
4. Mona Pettersen, Lillesand
5. John Skarli, Åmli
6. Marit Fjordheim, Tvedestrand
7. Eric Delanoue Pedersen, Arendal
8. Karen Theresie Andersen, Åmli
9. Paul Magnus Gamlemshaug, Arendal
10. Daniel Glaser, Risør
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Torstein Engelskjøn, Tromsø
2. Bjørgvin Sivertsen, Lenvik
3. Egil Salvesen, Arendal
4. Knut Harstad, Grimstad
5. Geir Konnestad, Grimstad
6. Gunnar Kristiansen, Harstad
7. Harald H. Lindbach, Tromsø
8. Dagfinn Løsset, Oslo
@Kystpartiet
1. Isabell Kathrin Bastesen, Risør
2. Werner Sigurdsen, Lillesand
3. Kirsti Lindberg, Risør
4. Jan Andersen, Arendal
5. Terje Olav Lie, Arendal
6. Gunhild Hoel, Gjerstad
@Fedrelandspartiet
1. Bjarne Ottar Betten, Elverum
2. Arild Aasmund Kibsgaard, Bærum
3. Bjørgulf Mortensen, Tromsø
4. Vigdis B. Kibsgaard, Bærum
5. Harald Trefall, Bergen
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, Sarpsborg
2. Oddvar Berge, Grimstad
3. Anders Helge Myhren, Arendal
4. Kjell A. Krogstad, Lillesand
5. Gudbjørn Jomås, Grimstad
6. Olav Berg Lyngmo, Kautokeino
7. Arild Pedersen, Arendal
8. Leiv Koksvik, Grimstad
9. John Isak Strat, Risør
10. Gjermund Mjaavatten, Vegårshei
@Norsk Folkeparti
1. Oddbjørn Olav Jonstad, Oppegård
2. Anne Olstad, Fyresdal
3. Normann Jenssveen, Lillesand
4. Anne-Lise Norman, Kristiansand
5. Paul Bisgård, Arendal
6. Inger K. Knutsen, Nøtterøy
7. Chris Robin Johansen, Skien
8. Linda Jacobsen, Tønsberg
9. Arvid Lenes, Drangedal
10. Mette Thorsen, Oslo
@Det Politiske Parti
1. Lars Olav Fosse, Arendal
2. Hanne Charlotte Paulsen, Risør
3. Jon-André Grindvik, Risør
4. Jan Erik Kittelsen, Kristiansand
5. Line Fadnes, Risør
6. Kristopher Schau, Oslo
@Det Liberale Folkeparti
1. Trond Johansen, Borre
2. Arne Lidwin, Oslo
3. Bernt Olav Rostad, Tønsberg
4. Terje Lidwin, Borre
5. Vegard Martinsen, Oslo
6. Andreas Wohl, Tønsberg
7. Inger Lazzeri, Oslo
8. Knut Adolfsen, Borre
9. Torill Eriksen, Svelvik
10. Mona Hall, Røyken
@Sørlandslista Aust-Agder
1. Ole Tinghaug, Arendal
2. Tore Boye, Arendal
3. Thorild Mathisen, Birkenes
4. Tore Bjørn Mølbach, Arendal
5. Pål Oskar Bertil Solbakken, Lillesand
6. Asbjørn Tinghaug, Arendal
7. Odd Neset, Grimstad
8. Jan Thore Hornli, Arendal
9. Helge Wigand, Tvedestrand
10. Gunnar Flateland, Evje Hornnes
@10 Vest-Agder
@Arbeidarpartiet
1. Rolf Terje Klungland, Kvinesdal
2. Mette Gundersen, Kristiansand
3. Tom Rune Thorvaldsen, Lindesnes
4. Åse Lill Kimestad, Mandal
5. Frode Valla, Farsund
6. Eva Tove Fuglestveit, Audnedal
7. Geir Røiseland, Kristiansand
8. Unni Risholt, Lyngdal
9. Stian Hamre, Kristiansand (AUF)
10. Helga Ahlsen, Søgne
11. Jan Arild Bjørndal, Åseral
@Kristeleg Folkeparti
1. Jon Lilletun, Stortingsrepresentant, Kristiansand
2. Dagrun Eriksen, Student, Kristiansand
3. Sigmund Kroslid, Ordfører/Markedssjef, Flekkefjord
4. Oddny Omdal, Spesialhjelpepleier, Kvinesdal
5. Hans Fredrik Grøvan, Ordfører/Rektor, Lyngdal
6. Åse Tønnessen Sæbø, Lektor, Vennesla
7. Karen Marie Hartmark, Student, Lyngdal
8. Margrethe Handeland, Landpostbud/Husmor, Sirdal
9. Magne Havaas, Adjunkt, Farsund
10. Idar Magne Holme, Første amanuensis, Kristiansand
11. Thore Westermoen, Fylkesordfører/Administrasjonssjef, Mandal
@Høgre
1. Ansgar Gabrielsen, Lindesnes
2. Anne Berit Andersen, Søgne
3. Peter Gitmark, Kristiansand
4. Åse Versland, Kvinesdal
5. Svein Bringsjord, Lyngdal
6. Yngvar Hansen-Tangen, Kristiansand
7. Gustav Reiersen, Mandal
8. Jessie Jansen, Flekkefjord
9. Gunnar Eikeland, Hægebostad
10. Wenche R. Tronstad, Kristiansand
11. Bjørg Wallevik, Kristiansand
@Venstre
1. Eva Kvelland, Mandal
2. Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord
3. Torunn Sandvand, Kristiansand
4. Reidar Aamodt, Kvinesdal
5. Tor Sigve Vik, Sirdal
6. Sigrun Hovden, Lyngdal
7. Arild E. Berge, Søgne
8. Hans Petter Mjølund, Kristiansand
9. Marianne Nuland Andersen, Flekkefjord
10. Unn Liestøl Larsen, Mandal
11. Jørdis Hodnemyr, Vennesla
@Framstegspartiet
1. Kari Berthelsen, Søgne
2. Åse Schmidt, Mandal
3. Stian Storbukås, Kristiansand
4. Kjell Ivar Larsen, Kvinesdal
5. Jan Cato Larsen, Songdalen
6. Ivar Utland, Lyngdal
7. Line Vennesland, Vennesla
8. Morten Løver, Farsund
9. Kenneth Jensen, Marnardal
10. Sigmund Abusdal, Lyngdal
11. Eivind Larssen, Kristiansand
@Senterpartiet
1. Sigurd Manneråk, fagsjef, Kvinesdal
2. Jon Grindland, bonde/politiker, Songdalen
3. Siv Nina Josdal, butikkarbeider, Flekkefjord
4. Nils Aurebekk, lærer, Kristiansand
5. Hanne Birgitte Fodstad, organist, Sirdal
6. Trygve Sørli, bonde, Vennesla
7. Thyra Ågedal, kundebehandler i posten, Audnedal
8. Sigmund Oksefjell, ordfører, Kvinesdal
9. Synnøve Dunsæd, rektor, Felkkefjord
10. Ole Johan Sverdrup, nordsjøarbeider, Søgne
11. Karin Britt Ubostad, sykepleier, Vennesla
@Sosialistisk Venstreparti
1. Torbjørn Urfjell, Kristiansand
2. Evy Severinsen, Søgne
3. Alf Holmelid, Kristiansand
4. Britt-Mari Langerud, Farsund
5. Kjell Byremo, Flekkefjord
6. Sølvi Gjerdahl Thomassen, Mandal
7. Jan Martin Tønnessen, Vennesla
8. Gro Hareide, Kristiansand
9. Tom Arnt Lindeland, Kvinesdal
10. May Turid Høyland, Flekkefjord
11. Erik Müller, Farsund
@Raud Valallianse
1. Bjørn Tore Egeberg, postansatt, Kristiansand
2. Maria Østli, skoleelev, Kristiansand
3. Øyvind Andersen, lærer, Søgne
4. Gwyn Øverland, sosiolog, Kristiansand
5. Signe Hovd Nilsen, førskolelærer, Kristiansand
6. Mariken Lauvstad Hansen, skoleelev, Kristiansand
7. Jacob Erstad, lærer, Mandal
8. Gunvor Vaagen, pensjonist, Farsund
9. Oscar Sepulveda, sosialkurator, Kristiansand
10. Morten Prytz, miljøarbeider, Kristiansand
11. Siri Grønnæss, rådgiver, Kristiansand
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Arthur Andreassen, Farsund
2. Ole Langeland, Kristiansand
3. Trine Nedremo Løvstad, Modum
4. Salve Salvesen, Søgne
5. Morten Burud, Drammen
6. Reidar Bjaarstad, Kristiansand
7. Erik Sjøkvist, Kristiansand
8. Trygve Mersland, Farsund
9. Klevar Moe, Lyngdal
10. Unni Elisabeth Hovden, Bergen
11. Gülcan Bulut, Drammen
@Kystpartiet
1. Thronn Stordahl, Farsund
2. Alf Ulland, Flekkefjord
3. Siv Heidi Luther Bastesen, Farsund
4. Kjetil Fjeldskår, Lindesnes
5. Torfin Govertsen, Søgne
6. Jorunn Gilje Stordahl, Farsund
7. Paul Vestberg, Flekkerøy
8. Borghild H. Olsen, Farsund
9. Kurt H. Jensen, Farsund
10. Thor Urstad, Flekkefjord
11. Edvart Øystein Fjeldskår, Lindesnes
@Ferdrelandspartiet
1. Harald Trefall, Professor dr.philos., Bergen
2. Bjørgulf Mortensen, Konsulent, Tromsø
3. Bjarne Ottar Betten, Oralkirug/Oberstløytnant, Elverum
4. Arild Kibsgaard, Sivilingeniør, Bærum
5. Vigdis B. Kibsgaard, Fysioterapeut, Bærum
@Kristent Samlingsparti
1. Ørnulf Normann Nandrup, Birkenes
2. Hallvard Kvæven, Sirdal
3. Eivind A. Nilsen, Kristiansand
4. Vilhelm Gravdal, Lyngdal
5. Sven Gerhard Hunsbedt, Kvinesdal
6. Tormod Birkeli, Kristiansand
7. Stein Henriksen, Lindesnes
8. Hans-Trygve Aarstad, Lyngdal
@Norsk Folkeparti
1. Oddbjørn Olav Jonstad, Siv.ing., Oppegård
2. Anne Lise Normann, Hjelpepleier, Kristiansand
3. John T. Johannessen, Lærling, Kristiansand
4. Anne Olstad, Sykepleier, Fyresdal
5. Kenneth Hartmann, Grossist, Tvedestrand
6. Inger K. Knutsen, Selger, Tønsberg
7. Linda Jacobsen, Selger, Tønsberg
8. Paul Bisgård, Pensjonist, Arendal
9. Mette Thorsen, Husmor, Oslo
10. Chris Robin Johansen, Student, Skien
@Miljøpartiet De Grønne
1. Hans Petter Horve, Kristiansand
2. Tove Funderud Johannessen, Kristiansand
3. Ånen Valand, Mandal
4. Birte Simonsen, Kristiansand
5. Olav Anda, Farsund
6. Arlyn Rosfjord, Kristiansand
7. Erik Stoveland, Søgne
8. Fredrikke Juncker, Kristiansand
9. Kjell Landmark, Kristiansand
@Det Politiske Parti
1. Pål Hetland,
2. Jakob Berg,
3. Torbjørn Laukvik,
4. Berit Boman,
5. Johan Golden,
@Det Liberale Folkeparti
1. Trond Johansen, Borre
2. Arne Lidwin, Oslo
3. Bernt Olav Rostad, Tønsberg
4. Terje Lidwin, Horten
5. Vegard Martinsen, Oslo
6. Andreas Wohl, Tønsberg
7. Inger Lazzeri, Oslo
8. Knut Adolfsen, Borre
9. Thomas Sagen, Oslo
10. Torill Eriksen, Svelvik
11. Mona Hall, Røyken
@Sørlandslista
1. Vidar Kleppe, stortingsrepresentant, Kristiansand
2. Tor Arvid Gundersen, rektor, Mandal
3. Nora B. Ludvigsen, kontorfullmektig, Vanse
4. Karsten Johannessen, forretningsdrivende, Kristiansand
5. Jostein Finsland, servicearbeider, Songdalen
6. Gerd Ingrid Heiseldal, husmor, Vennesla
7. Normann Straumland, pensjonist, Flekkefjord
8. Sven O. Karlsen, daglig leder, Kristiansand
9. Kjell Henning Bjørnestad, artist/kunstner, Lyngdal
10. Solleif Hagen, sjøkaptein, Vennesla
11. Liv Espeland, næringsdrivende, Kristiansand
@11 Rogaland
@Arbeidarpartiet
1. Tore Nordtun, konsulent, Stavanger
2. Oddbjørg Ausdal Starrfelt, helse- og sosialsjef, Klepp
3. Jan Petter Rasmussen, rektor, Eigersund
4. Helga Rullestad, regnskapsfører, Karmøy
5. Torfinn Opheim, daglig leder, Sauda
6. Astrid Bergmål, student, Haugesund
7. Eirin Kristin Sund, barnehageassistent, Gjesdal
8. Martha J. Ulvund, veterinær/professor, Sandnes
9. Kåre Hauge, politiavdelingssjef, Sandnes
10. Aina Hauge, sykepleier, Stavanger
11. Birger Lindanger, historiker, Bokn
12. Laila Thorsen, student, Haugesund
13. Reidar Pedersen, prosjektingeniør, Tysvær
14. Kari Austenå, bibliotekar, Randaberg
15. Edvard Kr. Tungland, enhetsleder, Strand
16. Ann Sissel Haukland, anestesisykepleier, Lund
@Kristeleg Folkepartiet
1. Einar Steensnæs, stortingsrepresentant/lektor, Haugesund
2. Bjørg Tørresdal, rektor, Sandnes
3. Olaf Gjedrem, gårdbruker, Bjerkreim
4. Sølve Sivertsen, student, Randaberg
5. Kari Austerheim Silde, gruppesekretær, Stavanger
6. Aud Irene Bjørløw, spesialkonsulent, Hå
7. Jan Birger Medhaug, fylkesvaraordfører, Karmøy
8. Gunvor Helle Eiane, sosionom, Rennesøy
9. Terje Thornquist, ordfører, Hjelmeland
10. Karin Røyseland Jordal, styrer, Sandnes
11. John Mong, varaordfører/politiavdelingssjef, Eigersund
12. Borghild Yrkje, rektor, Tysvær
13. Per Endre Bjørnevik, sivilingeniør, Stavanger
14. Wenche L. Paulsen, kunderådgiver, Time
15. Karl Edvard Aksnes, ordfører, Gjesdal
16. Annbjørg Omdahl, kunderådgiver, Sokndal
@Høgre
1. Bent Høie, stortingsrepresentant, Stavanger
2. Finn Martin Vallersnes, ordfører/lege, Haugesund
3. Siri Meling, siviløkonom, Eigersund
4. Inger Lise Aarrestad, personalkonsulent, Stavanger (Unge Høyre)
5. Bjørn-Aage Lassen, overingeniør, Sandnes
6. Elin Schanche, gårdbruker, Rennesøy
7. Jostein Rovik, ordfører/jurist, Sandnes
8. Tove Helland Vea, hjemmeværende, Karmøy
9. Ståle Økland, kreativ leder, Time
10. Ellen Thomseth, spesialsykepleier, Stavanger
11. Sigmund Låte, daglig leder, Tysvær
12. Elin Hetland Mong, høgskolelærer, Hå
13. Petter Tjessheim, pensjonist, Sandnes (Senior Høyre)
14. Håkon Rege, ordfører, Sola
15. Linn Benedicte Thu Nørgaard, student, Sandnes (Unge Høyre)
16. Kåre Ilstad, siviløkonom, Sauda
@Venstre
1. Gunnar Kvassheim, redaktør/stortingsrepresentant, Eigersund
2. Tormod Andreassen, stud. teol., Randaberg
3. Susanne Ueland, barnevernspedagog, Hå
4. Lasse Pedersen, kinosjef, Karmøy
5. Torunn Trøhaug, sjefspsykolog, Stavanger
6. Edel Mikkelsen, avdelingsleder, Haugesund
7. Per A. Thorbjørnsen, daglig leder, Stavanger
8. Nils Bjarne Vold, rektor, Suldal
9. Tove Frantzen, adjunkt, Sandnes
10. Arne Sandanger, rektor, Hjelmeland
11. Karl Eik, bonde, Lund
12. Inger Flatekvål Lea, logoped, Sola
13. Torfinn Goa, adjunkt, Randaberg
14. Reidun Oline Skadsem, bonde, Klepp
15. Magnar Hapnes, avdelingsleder, Strand
16. Inger Eikesdal, adjunkt, Haugesund
@Framstegspartiet
1. Jan Simonsen, stortingsrepresentant, Stavanger
2. Øyvind Vaksdal, stortingsrepresentant, Karmøy
3. Torill K. H. Horpestad, husmor, Sandnes
4. Odd Jostein Zazzera, kommunalråd, Stavanger
5. Ola Ingvaldstad, politiker, Hjelmeland
6. Solveig Horne Kolnes, husmor/politiker, Sola
7. Elisabeth Lund, offentlig ansatt, Haugesund
8. Kjell Serigstad, selvstendig næringsdrivende, Time
9. May-Liss Sivertsen, sykehjemsbestyrer, Stavanger
10. Pål Morten Borgli, salgskonsulent, Sandnes
11. Trond Birkedal, politiker, Stavanger
12. Bente Thorsen, frisør, Karmøy
13. Ivar Bjordal, bakermester, Tysvær
14. Irene Svaasand, husmor, Hå
15. Anne Grethe Vatnamo, produksjonsleder, Eigersund
@Senterpartiet
1. Magnhild Meltveit Kleppa, stortingsrepresentant, Hjelmeland
2. Endre Skjørestad, advokat, Sandnes
3. Magnhild Eia, adjunkt, Lund
4. Sigrunn Hole Hosaas, adjunkt, Bokn
5. Geir Pollestad, student, Hå
6. Mari Leknes, refleksolog, Klepp
7. Bjarne Kvadsheim, adjunkt, Stavanger
8. Torkel Myklebust, veterinær, Suldal
9. Louise Kvitvang, rektor, Haugesund
10. Alf Henning Heggheim, cand.mag., Strand
11. Gunnhild Vassbø, bonde, Bjerkreim
12. Kjell Netland, bonde, Karmøy
13. Magnar Mattingsdal, semintekniker, Hå
14. Maria Jacobsen Joa, spesialkonsulent, Sola
15. Torill Idland, bonde, Gjesdal
16. Jorunn Strand Vestbø, ordfører, Finnøy
@Sosialistisk Venstreparti
1. Hallgeir H. Langeland, rådgiver, Stavanger
2. Ingrid Fiskaa, organisasjonssekretær, Time
3. Helga Eggebø, student, Sandnes
4. Kjell Jamne, pensjonist, Haugesund
5. Klara Gauthun Tveit, hjelpepleier, Sauda
6. Geir Allan Stava, lærer, Karmøy
7. Ståle Holgersen, student, Tysvær
8. Tormod Skeie, bibliotekar, Suldal
9. Marcela Molina, organisasjonssekretær, Stavanger
10. Sonja Tinnesand, forbundssekretær, Stavanger
11. Gjertrud Kjellesvik, adjunkt, Haugesund
12. Trond Ueland, industriarbeider, Time
13. Arna Leidland, oppvekstleder, Eigersund
14. Nils Melbøe, bonde, Sandnes
15. Kari Oftedal Lima, lærer, Gjesdal
16. Bjarne Hetland, daglig leder, Stavanger
@Raud Valallianse
1. Margaret Sanner, student, Stavanger
2. Asgeir Bell, bygningsarbeider, Sandnes
3. Maren Folgerø, skoleelev, Stavanger
4. Kari Kallhovd, revisor, Stavanger
5. Liv-Randi Bilstad, ingeniør/planlegger, Sandnes
6. Blanca Chavez, barnehageassistent, Karmøy
7. Ingebjørg Stene Jacobsen, museumspedagog, Haugesund
8. Kjell Arne Johannesen, lagerarbeider, Strand
9. Klaus Skamfer, industriarbeider, Klepp
10. Liv Bente Johnsen, industriarbeider, Sauda
11. Håvard Ryan, seljar, Sandnes
12. Anniken Østerman, student/småbruker, Eigersund
13. Åsmund Kalstveit, bonde, Vindafjord
14. Ingeborg Sanner, student, Stavanger
15. Tewolde Hakin, miljøarbeider, Stavanger
16. Rolf Skjelstad, arkitekt, Stavanger
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Harald Syvertsen, journalist, Stavanger
2. Ingrid Øverbø, daglig leder, Stavanger
3. Arne Haugvaldstad, kommunearbeider, Sandnes
4. Kurt Johansson, pensjonist, Sauda
5. Kjersti Dybvig, daglig leder, Stavanger
6. Magne Oppedal, konstruktør, Sandnes
7. Geir Hansen, førstepostbetjent, Stavanger
8. Jan Ingve Iversen, siviløkonom, Stavanger
9. Thor Gunnar Norås, barneforsker, Stavanger
10. Gaute Roaldsøy, daglig leder, Stavanger
11. Georg John Sletthaug, blikkenslager, Stavanger
12. Lasse Markhus, trener, Stavanger
13. Georg Nygaard, taktekker, Stavanger
14. Karl Otto Jacobsen, servicearbeider, Stavanger
15. Dagfinn Karlsen, pensjonist, Stavanger
@Kystpartiet
1. Inger Stolt-Nielsen, stortingsrepresentant/lærer, Haugesund
2. Erling Skåtøy, fiskeskipper, Eigersund
3. Johan Henrik Lilleheim, maritim rådgiver/kommandør, Stavanger
4. Helga Rasmussen, lærer, Haugesund
5. Roy Andresen, båtbygger, Hjelmeland
6. Ingeborg Åsfjell, prosjektkoordinator, Stavanger
7. Jarl Dyrnes, bestyrer, Eigersund
8. Henrik Lilleheim, daglig leder/restaurantør, Stavanger
9. Svein Carl Sivertsen, redaktør, Stavanger
10. Wiggo Stene, platformsjef, Stavanger
11. Johannes Haga, rektor, Haugesund
12. Dag E. Rusnes, lektor, Stavanger
13. Nils Anker Skei, pensjonist, Sandnes
14. Olav Øvrebø, fagarbeider, Bokn
@Fedrelandspartiet
1. Odd Løschbrandt, sekretær, Stavanger
2. Odd Even Hårvik, skipsfører, Karmøy
3. Leif B. Økland, entreprenør, Karmøy
4. Kolbjørn Tjessem, elektromontør, Sandnes
5. Margit Hetland, pensjonist, Karmøy
6. Helge Ellingsen, disponent, Stavanger
7. Torleif Skartveit, fisker, Strand
8. Arnold Rønning, styrmann, Karmøy
9. Ove J. Ebne, handelsgartner, Tysvær
10. Per Reiersen, telegrafist, Stavanger
11. Borghild Paulsen, pensjonist, Karmøy
12. Åse Hansen, husmor, Stavanger
13. Arnfinn Hetland, skipsfører, Haugesund
14. Hans K. Hetland, pensjonist, Karmøy
15. Rudolf Westre, pensjonist, Haugesund
16. Erik Gjems-Onstad, høyesterettsadvokat, Asker
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, professor/bonde, Sarpsborg
2. Emanuel Valand, generalsekretær KS, Sandnes
3. Jan Andreas Holgersen, inspektør, Stavanger
4. Gunnar Steinbru, bonde, Suldal
5. Elisabeth Meinich-Bache, pensjonist, Stavanger
6. Ivan Sørbø, handelsbestyrer, Tysvær
7. Jan Jansen, grafiker, Karmøy
8. Kjell Bjørn Veland, bonde, Strand
9. Thorvald Ydstebø, båtbygger, Kvitsøy
10. Jonas Hodnefjell, pensjonist, Finnøy
11. Svein Helge Krosli, lagerarb/ekspeditør, Stavanger
12. Harald Halvorsen, operatør, Karmøy
13. Sigmund Kindervåg, kretssekretær, Hå
14. Ragna Toft, misjonær/sykepleielærer, Stavanger
15. Edvard Jekteberg, eiendomsmegler, Stavanger
16. Odd Helge Bru, overlege, Klepp
@Norsk Folkepart
1. Oddbjørn Olav Jonstad, sivilingeniør, Oppegård
2. Anne Olstad, sykepleier, Fyresdal
3. Oddbjørn Solbakken, bussfører, Sola
4. Anne Lise Norman, hjelpepleier, Kristiansand
5. Eivind Søvik, student, Haugesund
6. Inger K. Knutsen, selger, Nøtterøy
7. Sverre Dybdahl, inspektør, Stavanger
8. Linda Jacobsen, selger, Tønsberg
9. Knut Egil Moen, sveiser, Haugesund
10. Mette Thorsen, husmor, Oslo
11. Jorunn Beate Harestad, bussjåfør, Randaberg
12. Lajla Charlotte Moe, sekretær, Drammen
13. Eirik Kristiansen, arbeidssøkende, Bergen
14. Gunhild H. Rypdal, pensjonist, Oslo
15. Alf Inge Fagerheim, systemingeniør, Bergen
16. Harald Arnesen, skoleelev, Kvam
@Miljøpartiet De Grønne
1. Tor Finn Wersland, telemontør, Stavanger
2. Gudrun S. Martinsen, kostholdsøkonom, Stavanger
3. Knut Vadla, gardbrukar, Hjelmeland
4. Lise Randi Berg Braaten, avdelingssykepleier, Stavanger
5. Ingvar Tysvær, gardbrukar, Tysvær
6. Ingvild M. Stangeland, student, Stavanger
7. Ove Braaten, overingeniør, Stavanger
8. Rita Kristin Veland, produksjonsleder, Strand
9. Bent Johan Eia, gardbrukar, Sokndal
10. May Lise Talgø, skuespiller, Stavanger
11. Erik Viggo Larsen, pensjonist, Stavanger
12. Margareth Larsen, pensjonist, Stavanger
13. Ingun Espedal Wersland, husmor/ekspeditør, Stavanger
@Det Politiske Parti
1. Hans Morten Hansen, komiker, Stavanger
2. Trond Tønnessen, barnehageassistent, Haugesund
3. Randi Elisabeth Lofthus, student, Haugesund
4. Regine Breivik, student, Oslo
5. Christer Gjein, elektriker, Oslo
6. Monika Bjerke, skuespiller, Oslo
7. Morten B. Jacobsen, key account manager, Oslo
8. Karena M. Romsøe Slungaard, student, Haugesund
9. Anders Langsem, salgskonsulent, Stavanger
10. Atle Antonsen, partileder, Oslo
@Folkeaksjonen mot Bompengar
1. Kjell Steen, rådgiver, Stavanger
2. Siri Ann Vatland, omsorgsarbeider, Stavanger
3. Frode Aas Tufte, life style manager, Sandnes
4. Arnt Karlsen, flyteknisk ingeniør, Sandnes
5. Arnt H. Gunstead, administrerende direktør, Stavanger
6. Olav Thu, adjunkt, Sandnes
7. Øyvind Kaurstad, elektronikkingeniør, Time
8. Shaukat M. Butt, daglig leder, Stavanger
9. Rolf Helge Østebø, student, Klepp
10. Arnstein Andersen, sjåfør, Sandnes
11. Tore O. Koppang, lektor, Sandnes
12. Roar Strand, senioringeniør, Stavanger
13. Tor Skaar, kontormedarbeider, Gjesdal
14. Arnulf Skjørestad, førstekonsulent, Stavanger
@12 Hordaland
@Arbeidarpartiet
1. Ranveig Frøiland, Stortingsrepresentant, Fjell
2. Olav Akselsen, Statsråd, Stord
3. Leif Lund, Stortingsrepresentant, Bergen
4. Rita Tveiten, Stortingsrepresentant, Osterøy
5. Pål Berrefjord, Politisk rådgiver, Bergen
6. Gard Folkvord, Stortingsrepresentant, Odda
7. Ruth Grung, Formidlingssjef, Bergen
8. Joril Christensen, Kontorsekretær, Bergen
9. Øyvind Slåke, Politisk rådgiver, Bergen
10. Kari Manger, Ordfører, Askøy
11. Jan Kristoffer Mathiassen, Student, Bergen
12. Astrid Kristin Selsvold, Industriarbeider, Kvam
13. Hans Otto Robberstad, Mekaniker, Bømlo
14. Natacha Vallebona Rivera, Student, Bergen
15. Odd Tøsdal, Ordfører, Lindås
16. Hilde Magnusson Lydvo, Advokatfullmektig, Voss
17. Eilert Jan Lohne, Amanuensis, Bergen
18. Åse Vaksinen Sælensminde, Organisasjonskonsulent, Os
19. Terje Olav Hermansen, Prosjektleder, Ølen
20. Liv Oda Dale, Kontorfullmektig, Masfjorden
21. Lubna Jaffery, Student, Bergen
@Kristeleg Folkeparti
1. Ingebrigt S. Sørfonn, Stortingsrepresentant, Fitjar
2. Anita Apelthun Sæle, Stortingsrepresentant, Fjell
3. Ingmar Ljones, Ordfører, Bergen
4. Pål Kårbø, Siviløkonom, Bergen
5. Kari Sørheim, Husmor, Masfjorden
6. Øystein Ådland, Undervisningsinspektør, Kvam
7. Torill Selsvold Nyborg, Høgskolelektor, Fjell
8. Oddvar J. Jensen, Førsteamanuensis, Askøy
9. Knut Arild Hareide, Siviløkonom, Oslo
10. Vilgerd Storset Husa, Ordfører, Fedje
11. Kristian Helland, Lektor, Bergen
12. Magnhild Furdal, Bioingeniør, Stord
13. Ivar Molde, Res.kapellan, Voss
14. Kristin Ravnanger, Høgskolelektor, Bergen
15. Kåre Lutro, Undervisningsinspektør, Os
16. Solfrid Hellesøy, Student, Kvinnherad
17. Arnold Solheim, Bygningsarbeider, Etne
18. Gunvor Sønnesyn, Lærer, Voss
19. Lisbeth Iversen, Interiørarkitekt, Bergen
20. Rolf Sandstad, Ordfører, Austrheim
21. Laila Dåvøy, Daglig leder, Askøy
@Høgre
1. Oddvard Nilsen, Stortingsrepresentant, Askøy
2. Erna Solberg, Stortingsrepresentant, Bergen
3. Øyvind Halleraker, Daglig leder, Bømlo
4. Torbjørn Hansen, Siviløkonom, Bergen
5. Silja Ekeland, Student, Bergen
6. Erlend Nornes, Økonomisjef, Ullensvang
7. Bente Gunn Håtuft, Helsesøster, Lindås
8. Monica Mæland, Advokat, Bergen
9. Kjell Moberg, Kjøpmann, Bergen
10. Lisbeth Axelsen, Varaordfører, Os
11. Hilde Onarheim Eide, Ass. sjefssykepleier, Bergen
12. Amund Drønen Ringdal, Student, Austevoll
13. Anne Tone Salte Andersen, Sykepleier, Ølen
14. Egil Hermann Sjursen, Finansdirektør, Bergen
15. Stig Stellberg, Plattformsjef, Austrheim
16. Johan Giertsen, Professor dr. juris, Bergen
17. Torunn Langmyhr Ringheim, Helsesøster, Voss
18. Albrigt Sangolt, Ordfører, Sund
19. Rigmor Svanberg, Helse- og sosialsjef, Stord
20. Tor A. Teige, Tannlege, Bergen
21. Eilert Eilertsen, Overlege, Bergen
@Venstre
1. Lars Sponheim, Stortingsrepresentant, Ulvik
2. May Britt Vihovde, Stortingsrepresentant, Sveio
3. Harald Hove, Advokat, Bergen
4. Frode Hervik, Student, Bergen
5. Liv Sæbø Fausa, Elevinspektør, Bergen
6. Kari Østervold Toft, Rådgjevar, Sund
7. Sveinung Toft, Konsulent, Lindås
8. Else-Berit Helle, Einingsleiar sosiale tenester, Stord
9. Sverre Kleivkås, Revisor, Ullensvang
10. Idunn Lyster, Student, Vestre Slidre
11. Ola Dørum, Spesialpedagog, Askøy
12. Bjørg Taule Murberg, Sekretær, Radøy
13. Kjell Yri, IT-konsulent, Kvinnherad
14. Odrun Vellene Vevatne, Rektor, Voss
15. Hans-Carl Tveit, Konsulent, Bergen
16. Leyla Eide, Butikkfunksjonær, Sund
17. Lars Barstad, Fagkonsulent, Meland
18. Anne Riise Hatlevik, Forretningsfører, Bømlo
19. Sissel Hesjedal, Førstekonsulent, Vaksdal
20. Terje Breivik, Dagleg leiar, Ulvik
21. Kjell Alvheim, Konsulent, Øygarden
@Framstegspartiet
1. Arne Sortevik, 5259 Hjellestad
2. Gjermund Hagesæter, 5914 Isdalstø
3. Karin Ståhl Woldseth, 5038 Bergen
4. Jan Koløy, 5484 Sæbøvik
5. Roald Stenseide, 5310 Hauglandshella
6. Morten Lødøen, 5700 Voss
7. Lill Karin Dale, 5054 Bergen
8. Georg Indrevik, 5353 Straume
9. Reidar Johan Sortland, 5430 Bremnes
10. Per Otto Årland, 5398 Stolmen
11. Liv Røssland, 5142 Fyllingsdalen
12. Anne Grethe Hauan, 5417 Stord
13. Terje Halleland, 5582 Ølensvåg
14. Dag Erik Hagesæter, 5918 Frekhaug
15. Knut Vidar Schjenken, 5057 Bergen
16. Dagfinn Vik, 5610 Øystese
17. Laila Reiertsen, 5200 Os
18. Arvid Blommedal, 5132 Nyborg
19. Bjørg Næss, 5155 Bønes
20. Leif Hjeltnes, 5700 Voss
@Senterpartiet
1. Rune Skjælaaen, Prest, Bergen
2. Mali Grete N. Aksnes, Logoped, Kvam
3. Olav Steinar Namtvedt, Ordførar, Radøy
4. Margrethe Litlabø Vatna, Driftsleiar, Stord
5. Per Jordal, Advokat, Os
6. Sigrid Brattabø Handegard, Hjelpepleiar, Jondal
7. Sigve Sørheim, Bonde, Etne
8. Kjellaug Ekse Brekkhus, Sjukepleiar, Voss
9. Monika Soltveit Gabrielli, Sømoperatør, Radøy
10. Odd Bondevik, Dagleg leiar, Fitjar
11. Hege Solbakken, Student, Austevoll
12. Reidar Øksnes, Skiftkoordinator, Austrheim
13. Bente Bondhus, Skoleassistent, Kvinnherad
14. Sigurd P. Laugen, Avdelingsdirektør, Os
15. Bjørg Stangeland Njåstad, Sjukepleiar, Austevoll
16. Edvin Bratli, Administrasjonsleder, Bergen
17. Kari Mona Hernes, Sjukepleiar, Vaksdal
18. Morten Havsgård, Spesialkonsulent, Fusa
19. Liv Oddny Hauen Hindenes, Bonde, Lindås
20. Johannes M. Hustveit, Student, Ølen
21. Margunn Y. Samnøy, Dagleg leiar, Fusa
@Sosialistisk Venstreparti
1. Ågot Valle, Stortingsrepresentant, Bergen
2. Audun Lysbakken, Journalist, Bergen
3. Ragna Flotve, Organisasjonsrådgjevar, Sveio
4. Bjørn Lothe, Fruktdyrkar, Ullensvang
5. Oddny Miljeteig, Organisasjonssekretær, Bergen
6. Samba Njie, Miljøarbeidar, Bergen
7. Aud Karin Oen, Spesialpedagog, Øygarden
8. Torbjørn Brox Rognmo, Student, Bergen
9. Marianne Espeland, Assistent/student, Granvin
10. Dag Westhrin, Førskulelærar, Os
11. Tina Åsgård, Student, Bergen
12. Arve Opsanger, Bonde, Kvinnherad
13. Mette Holmefjord Olsen, Studieinspektør, Fusa
14. Einar Eriksen, Lærar, Odda
15. Arna Vik Misje, Fysioterapeut, Stord
16. Tom Skauge, Rådgjevar, Bergen
17. Eli Bergsvik, Høgskulelektor, Fjell
18. Trond Håvard Bjørnstad, Skogsjef, Voss
19. Annie-Lise Mjåtvedt, Konsulent, Meland
20. Benedicte Meyer, Lektor, Fitjar
21. Johann Belsvik, Typograf/pensjonist, Stord
@Raud Valallianse
1. Torstein Dahle, Siviløkonom, Bergen
2. Marte Mjøs Persen, Student, Bergen
3. Terje Kollbotn, Bygningsarbeidar, Odda
4. Hilde Kalleklev, Student, Bergen
5. Randi Askevold Holmelid, Kokk, Askøy
6. Aud Oppedal, Konsulent, Bergen
7. Sigurd Solberg, Sivilingeniør, Voss
8. Haakon Gunnar Aase, Platearbeidar, Meland
9. Chiku Mkalu (Ali), Innvandrarkonsulent, Bergen
10. Mohamed Kallel, Sveisar, Stord
11. Solveig Våde, Reinhaldar, Odda
12. Ragnhild Eide Skogseth, Skuleelev, Bergen
13. Sigbjørn Hjelmbrekke, Student, Osterøy
14. Dagrun Gunnarson, Servitør, Fedje
15. Tor Sundby, Heismontør, Bergen
16. Agnete Strøm, Saksbehandlar, Bergen
17. Mari Fjeldstad, Skuleelev, Voss
18. Ingunn Alver, Lærar, Askøy
19. Jacob Utne, Matros, Ullensvang
20. Ingfrid Oppistov Lien, Psykolog, Kvinnherad
21. Frode Rasmussen, Skodespelar, Rana
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Per L. Lindtner, Adjunkt, Bergen
2. Even S. Underlid, Sivilarbeider, Bergen
3. Inger Kristin Aas, Maskinarbeider, Bømlo
4. Per-Arne Eidsvaag, Drosjeeier, Bergen
5. Odd Slåttelid, Ingeniør, Odda
6. Runa Evensen, Hjemmeværende, Bergen
7. Torild Horgen, Uføretrygdet, Bergen
8. Lars Rune Opdahl, Transportarbeider, Bergen
9. Ernst Aas, Elektromontør, Stord
10. Anne Marit Skarsbø, Cand.polit., Bergen
11. Arthur Lindbom, Pensjonist, Os
12. Kyrre Grepp, Keramiker, Sund
13. Ralf Falkenberg-Arell, Trykker, Bergen
14. Tor Erik Raa, Vaktmesterassistent, Bergen
15. Willy Eriksen, Pensjonist, Bergen
16. Asbjørn Andersen, Pensjonist, Odda
17. Arne Dagfinn Aas, Elektromontør, Stord
18. Finn Halland, Fabrikkarbeider, Odda
19. Alexander Zalewski, Sivilarbeider, Bergen
20. Tom Johannessen, Lagerarbeider, Bergen
21. Trygve Horgen, Platearbeider, Bergen
@Kystpartiet
1. Sammy Olsen, Fisker, Bømlo
2. Iril Schau Johansen, Cand.mag./siv.øk., Bergen
3. Geir Rusten, Selvst. næringsdrivende, Kvinnherad
4. Synnøve Nilsen, Student, Fedje
5. Tom Olsen, Sjøkaptein/adjunkt, Os
6. Randi Enger, Lektor, Lindås
7. Karl A. Olsen, Pensjonist, Bergen
8. Hannemor Kristensen, Fisker, Kvinnherad
9. Frank Paulsen, Trafikkoordinator, Bergen
10. Per Brændø, Disponent, Bergen
11. Kjell Evensen, Sjøkaptein/statsos, Sund
12. Sidsel Eide, Husmor, Meland
13. Torfinn Eide, Trålskipper, Meland
14. Kåre Byrkjeland, Selvst. næringsdrivende, Kvam
15. Einar Arefjord, Elektriker, Etne
16. Hege Klepsvik, Oljearbeider, Bergen
17. Sigbjørn Lomelde, Informasjonssjef, Bergen
18. Jan Nilsen, Fisker, Fedje
19. Lena Olsen, Matros, Bømlo
20. Kåre Bastesen, Vaktmester, Lindås
21. Vincent Eye Færavåg, Pensjonist, Stord
@Fedrelandspartiet
1. Harald Trefall, Professor dr. philos, Bergen
2. Sverre Gangdal, Pensjonist, Jondal
3. Roger Jansen, Sosialarbeider, Bergen
4. Asmund Aksnes, Tannlege, Bergen
5. Kolbjørn Tjessem, Elektriker, Sandnes
6. Harald Gåsvær, Butikksjef, Bergen
7. Olav Tverberg, Pensjonist, Bergen
8. Ragnvald Tveit, Bonde, Ullensvang
9. Ragnhild Raubotn, Pensjonist, Bergen
10. Odd Lønø, Dr.philos, Oslo
11. Odd Even Hårvik, Skipsfører, Karmøy
12. Leiv B. Økland, Entreprenør, Karmøy
13. Ove J. Ebne, Gartner, Tysvær
14. Bjarne Betten, Oralkirurg/oberstløytnant, Elverum
15. Arnold Rønning, Pensjonist, Karmøy
16. Emery Skaarstad, Fot-/fysioterapeut, Ås
17. Bjørgulf Mortensen, Konsulent, Tromsø
18. Arild Aasmund Kibsgaard, Sivilingeniør, Bærum
19. Erik Gjems-Onstad, Høyesterettsadvokat, Asker
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, Professor og bonde, Sarpsborg
2. Per Kørner, Prest, Kvam
3. Odd Magne Havneraas, Disponent, Bergen
4. Stig Bruun, Lærer, Kvinnherad
5. Bjarne Kydland, Styrer, Bergen
6. Lars G. Gravdal, Bonde, Kvam
7. Mons L. Hustrulid, Bonde, Osterøy
8. Knut Lauritzen, Mekaniker, Stord
9. Nils Grimen, Faglærer/adjunkt, Bergen
10. Kristbjørg N. Jacobsen, Hjelpepleier, Sveio
11. Eirik Småbrekke, Pensjonist, Vaksdal
12. Edith Gravdal, Husmor, Kvam
13. Øystein Wiig, Blikkenslager, Lindås
14. Arne Øystein Lorentzen, Assisterende rektor, Bergen
15. Karl Johan Granberg, Garver, Ølen
16. Harry Norman Østerfeldt, Vaktmesterass., Meland
17. Per-Alfred Leknessund, Daglig leder, Bergen
18. Andreas Reigstad, Pensjonist, Osterøy
19. Ragnar Trohjell, Bonde, Vaksdal
20. Johan Gravdal, Ingeniør, Kvam
21. Johannes Leikvoll, Sjåførlærer, Bergen
@Norsk Folkeparti
1. Oddbjørn Olav Jonstad, Siv. ing., Oppegård
2. Anne Olstad, Sykepleier, Fyresdal
3. Eirik Kristiansen, Student, Bergen
4. Mette Thorsen, Husmor, Oslo
5. Alf Inge Fagerheim, Systemingeniør, Bergen
6. Anne Lise Norman, Hjelpepleier, Kristiansand
7. Harald Arnesen, Skoleelev, Kvam
8. Lajla Charlotte Moe, Sekretær, Drammen
9. Terje Rosseland, Skoleelev, Kvam
10. Inger K. Knutsen, Selger, Tønsberg
11. Nils Olai Olsen, Pensjonist, Bergen
12. Linda Hasle Jacobsen, Selger, Tønsberg
13. Bjørn Torleiv Nielsen, Trygdet, Bergen
14. Gunnhild Hesle Rypdal, Pensjonist, Oslo
15. Aage Nygaard, Arkitekt, Stord
16. Endre Sollid, Produksjonsmedarbeider, Stryn
17. John Refsdal, Gårdbruker, Vik
18. Hjalmar Storevik, Elektromontør, Flora
19. Oddbjørn Solbakken, Bussfører, Sola
20. Sverre Dybdahl, Inspektør, Stavanger
21. Knut Egil Moen, Sveiser, Haugesund
@Miljøpartiet De Grønne
1. Frode Strønen, Frilanser, Jondal
2. Tore Bergum, Lærar/småbrukar, Ullensvang
3. Knut Njaa, Lærar, Kvam
4. Elisabeth Holt, Keramiker, Bergen
5. Bård Hekland, Student, Bergen
6. Jan Kjærgaard, Pleieassistent, Bergen
7. Arve Myklebust, Lærar, Kvam
8. Bjørn Brynjolf Pedersen, Kunsthandverkar, Kvam
9. Harald Prestegard, Småbrukar, Jondal
10. Klaus Rasmussen, Trebåtbyggjar, Kvam
11. Heidi Richardson, Kulturforskar, Bergen
12. Iselin Strønen, Student, Jondal
13. Ellen Tveit, Bibliotekar, Sveio
14. Svein Magnus Tveit, Småbrukar, Sveio
15. Line Ytrehus, Folklorist, Bergen
16. Lars Øydvin, Platearbeidar, Kvam
17. John Erik Ågotnes, Førstekonsulent, Bergen
18. Nils Årekol, Pensjonist, Kvam
@Det Politiske Parti
1. Bodil Kalgraff Sivertsen, 5052 Bergen
2. Dagfinn Lyngbø, 5019 Bergen
3. Rune Sæterstøl, 2317 Hamar
4. Elina Krantz, 0368 Oslo
5. Baste Bolstad, 0558 Oslo
6. Roar G. Brekke, 5107 Salhus
7. Jan Erik deLange Gullaksen, 0550 Oslo
8. Berit Boman, 0652 Oslo
9. Håvard Molland, 5018 Bergen
10. Johan Golden, 0493 Oslo
11. Atle Antonsen, 0170 Oslo
12. Ole Endresen, 0351 Oslo
13. Alice Sommer, 0564 Oslo
14. Sara Natasha Melbye, 0365 Oslo
15. Pål Frøystein Dyvik, 5258 Blomsterdalen
16. Christer Torjussen, 0171 Oslo
@Pensjonistpartiet
1. Jørgen Øydvin, 5243 Fana
2. Turid Sveen, 5224 Nesttun
3. Reidar Førsvoll, 5114 Tertnes
4. Kjellaug Nilsen Steinsland, 5379 Steinsland
5. Wenche Øygard, 5640 Eikelandsosen
6. Kåre Husabø, 5145 Fyllingsdalen
7. Karl Magne Steinsland, 5379 Steinsland
8. Britt Mathisen, 5725 Vaksdal
9. Kjellaug Lundestad, 5116 Ulset
10. Andreas Lillebø, 5911 Alversund
11. Olav Kvalvåg, 5729 Modalen
12. Olav Lundestad, 5116 Ulset
13. Vivian Digernes, 5236 Rådal
14. Reidar Steinsland, 5379 Steinsland
15. Gunnvald Instefjord, 5116 Ulset
16. Peder Trellevik, 5381 Glesnes
17. Odd Mathisen, 5116 Ulset
18. Martin Hagen, 5381 Glesvær
19. Kjell Larsen, 5098 Bergen
20. Toralv Flatekval, 5243 Fana
21. Ragnhild Kvalvågnes, 5956 Vågseidet
@Naturlovpartiet
1. Hallvard M. Reiso, 5239 Rådal
2. Tore Mjøs, 5223 Nesttun
3. Ståle Fyllingslid, 5113 Tertnes
4. Ove Erik Storhaug, 5163 Laksevåg
5. Finn Kolberg, 5254 Sandsli
6. Vasundradevi Mahanantham, 5231 Paradis
7. Bjørg Vågen, 5055 Bergen
8. Ole Eknes, 5221 Nesttun
9. Kåre Heimark, 5379 Steinsland
10. Kari Gjerde, 5183 Olsvik
11. Tom Gjelsvik, 5014 Bergen
12. Grete Kolberg, 5254 Sandsli
13. Ingeborg S. Reiso, 5239 Rådal
14. Randi Gjelsvik, 5223 Nesttun
15. Hildegunn H. Andersen, 5173 Loddefjord
16. Bjørn Eide, 5072 Bergen
17. Aud Karin Mjøs, 5227 Nesttun
@Hordalandslista
1. Sigrun Sangolt Natås, Husmor, Sund
2. Vidar Kleppe, Stortingsrepresentant, Kristiansand
3. Fredrik Ugland Litleskare, Arbeidsleder/trafikklærer, Stord
4. Jan Ove Fromreide, Anleggsarbeider, Askøy
5. John Normann Mandelid, Pensjonist, Bergen
6. Ågot Nydal, Assistent, Os
7. Egil Klubben, Næringsdrivande, Ulvik
8. Hildur Larsen, Husmor, Sveio
9. Kjell Einar Nilsen, Adjunkt, Odda
10. Karin Bjærum, Næringsdrivende, Fjell
11. Martin Reigstad, Næringsdrivande, Lindås
12. Jan Sundheim, Mekanikar, Vaksdal
13. Per Opsahl, Losbåtførar, Fedje
14. Terje Pedersen, Næringsdrivende, Masfjorden
15. Trygve Vikane, Oljearbeidar, Jondal
16. Arnold Haaland, Innkjøpar, Tysnes
17. Svend Albertsen, Disponent, Bergen
18. Monica Lill Raftevoll, Fengselsbetjent, Samnanger
19. Jan Magne Kalleklev, Næringsdrivande, Osterøy
20. Evelyn Johnsen, Håndtverkar/bonde, Bømlo
21. Haoko Tveitt, Flygar, Kvam
14 Sogn og Fjordane
@Arbeidarpartiet
1. Reidar Sandal, 6900 Florø
2. Aud Viken, 6800 Førde
3. Tor Bremer, 6869 Hafslo
4. Gunnvor A. Sunde, 6827 Breim
5. Tord Dale, 6856 Sogndal
6. Cecilie Thaule Løvlid, 6763 Hornindal
7. Svein Eivind Solheim, 6980 Askvoll
8. Liv Stokkenes Jacobsen, 6770 Nordfjordeid
9. Arnt Hellevang, 6900 Florø
10. Marta Finden Halset, 6893 Vik
11. Siv Førde, 6900 Førde
@Kristeleg Folkeparti
1. Magne Aarøen, 6823 Sandane
2. Per Steinar Osmundnes, 6829 Hyen
3. Liv Skaaheim, 6800 Førde
4. Gunn Helgesen, 6740 Selje
5. Ivar Systad, 6953 Leirvik i Sogn
6. Rita Kalstad, 6875 Høyheimsvik
7. Tryggve Lillestøl, 6710 Raudeberg
8. Odd Stubhaug, 6901 Florø
9. Trude Brosvik, 5966 Eivindvik
10. Arne Flatland, 6856 Sogndal
11. Norunn Lunde Furnes, 6977 Bygstad
@Høgre
1. Sverre Hoddevik, 6750 Stadlandet
2. Mathias Råheim, 6978 Viksdalen
3. Edith Aarebrot Madsen, 6900 Florø
4. Olin Johanne Henden, 6823 Sandane
5. Ove Grimstad, 6856 Sogndal
6. Ingrid Hellwege Haveland, 5966 Eivindvik
7. Oddveig Birkeland, 6801 Førde
8. Arve Mjømen, 5978 Mjømna
9. Eivind Hjellum, 6900 Florø
10. Inga Midttun, 6899 Balestrand
11. Bjørn Lødemel, 6763 Hornindal
@Venstre
1. Atle Hamar, 6847 Vassenden
2. Åse Kari Einevoll, 6869 Balestrand
3. Alfred Bjørlo, 5003 Bergen
4. Bjørg Mikalsen, 6900 Florø
5. Rolf Nesheim, 6863 Leikanger
6. Nils Holvik, 6700 Måløy
7. Vigdis Tonning, 6721 Svelgen
8. Svenn Øvrebø, 6984 Stongfjorden
9. Jon Ove Lomheim Sætre, 6869 Hafslo
10. Eva Ramstad, 6854 Kaupanger
11. Oddlaug Osmundsvåg, 6718 Deknepollen
@Framstegspartiet
1. Jostein Kvalsvik, 6800 Førde
2. Lars Svein Drabløs, 6770 Nordfjordeid
3. Bjarne Lerum, 6856 Sogndal
4. Elin Merete Førde, 6727 Bremanger
5. Henning Lem, 6887 Lærdal
6. Arve Glomnes, 6783 Stryn
7. Sture Thorgaard, 6901 Florø
8. John Kåre Larsen, 5990 Kolgrov
9. Kårhild Offerdal, 6887 Lærdal
10. Oddmund Barmen, 6700 Måløy
11. Dagmund Systad, 6993 Høyanger
@Senterpartiet
1. Jorunn Ringstad, 6988 Askvoll
2. Liv Signe Navarsete, 6887 Lærdal
3. Nils Myklebust, 6700 Måløy
4. Leidulf Gloppestad, 6823 Sandane
5. Gerd Dvergsdal, 6843 Skei i Jølster
6. Ivar Bjarne Underdal, 5746 Undredal
7. Erling Sande, 6730 Davik
8. Per Rune Vereide, 6821 Sandane
9. Randi Rønnekleiv Melvær, 6900 Florø
10. Ingunn Wik, 6770 Nordfjordeid
11. Hallvard Julseth, 6995 Kyrkjebø
@Sosialistisk Venstreparti
1. Heidi Grande Røys, 6900 Florø
2. Norvall Nøringset, 6800 Førde
3. Anne Grete Tveit, 5860 Vik
4. Sverre Folkestad, 6823 Sandane
5. Eva Melvær Langaas, 6900 Florø
6. Øyvind Berge, 6900 Florø
7. Kirsti Eklund, 6884 Øvre Årdal
8. Magne Aardal, 6843 Skei i Jølster
9. Sølvi Songstad Waage, 6924 Hardbakke
10. Nils Ola Strand, 6770 Nordfjordeid
11. Ylva Bull, 6817 Naustdal
@Raud Valallianse
1. Trine Nylehn, 6863 Leikanger
2. Knut Solberg, 6800 Førde
3. Annie Mathisen, 6817 Naustdal
4. Ottar Uglum, 6993 Høyanger
5. Astrid Kalstveit, 6800 Førde
6. Einar Rysjedal, 6993 Høyanger
7. Magnar Falkenstein, 6817 Naustdal
8. Dagmar Falkenstein, 6817 Naustdal
9. Hege Leivestad, 6800 Førde
10. Nina Lill Osnes, 6800 Førde
11. Bjørn Cirotzki, 6800 Førde
@Kystpartiet
1. Jarl Iversen, 6982 Holmedal
2. Kjellfrid Bøthun, 5960 Dalsøyra
3. Tore Hillersøy, 6987 Bulandet
4. Jon Aaning, 6799 Oppstryn
5. Konstanse Herland, 6718 Dreknepollen
6. Andreas Vilnes, 6800 Førde
@Fedrelandspartiet
1. Bjarne Ottar Betten, 2408 Elverum
2. Bjørgulf Mortensen, 9012 Tromsø
3. Odd E. Hårvik, 4280 Skudeneshavn
4. Dordi Bruset, 0669 Oslo
5. Arild Aasmund Kibsgaard, 1358 Jar
6. Harald Trefall, 5072 Bergen
7. Norvald Aasen, 6983 Kvammen
8. Erik Gjems-Onstad, 1395 Hvalstad
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, 1719 Greåker (Sarpsborg)
2. Asbjørn Hunnes, 6144 Sylte
3. Randi M Sandberg, 6783 Stryn
4. Svein Brattgjerd, 3031 Drammen
5. Tomas Nygård, 6872 Luster
6. Haldis Nesse, 6899 Balestrand
7. Nils Vedvik, 6718 Deknepollen (Vågsøy)
8. Helga Hunnes Bøe, 4017 Stavanger
9. Bjarne Kydland, 5115 Uset (Bergen)
10. Harald Svoren, 6700Måløy (Vågsøy)
11. Hans Kvam, 6871 Jostedal (Luster)
@Norsk Folkeparti
1. Oddbjørn Olav Jonstad, 1412 Sofiemyr
2. Anne-Lise Normann, 4618 Kristiansand
3. Endre Sollid, 6783 Stryn
4. Inger K Knutsen, 3132 Husæysund
5. John Refsdal, 6893 Vik
6. Mette Thorsen, 0598 Oslo
7. Hjalmar Storevik, 6940 Eikefjord
8. Lajla Charlotte Moe, 3040 Drammen
9. Rune Warholm, 6000 Ålesund
10. Linda Jacobsen, 3142 Vestskogen
11. Inge Fagerheim, 5015 Bergen
@Det Politiske Parti
1. Torsten Egil Kvam, 6884 Øvre Årdal
2. Dag Sørebø, 6958 Sørbøvåg
3. Roald Halvorsen, 6884 Øvre Årdal
4. Kristopher Schau, 0558 Oslo
5. Camilla Aas, 0373 Oslo
6. Atle Antonsen, 0170 Oslo
7. Johan Golden, 0493 Oslo
@15 Møre og Romsdal
@Arbeidarpartiet
1. Asmund Kristoffersen, Skolesjef, Tingvoll
2. Karita Bekkemellem Orheim, Kontorfullmektig, Molde
3. Ottar Kaldhol, Arbeidsleder, Ulstein
4. Bjørg Riksfjord, Daglig leder, Ålesund
5. Synnøve Stokke, Adjunkt, Kristiansund
6. Roald Torstein Fiksdal, Bokhandler, Vestnes
7. Jan Edvin Silseth, Rørlegger, Sunndal
8. Gudny Fagerhol, Renholdsleder, Ørsta
9. Eva Karin Gråberg, Rektor, Rauma
10. Jon Sverre Aasen, Adjunkt, Vanylven
11. Bente Mosbakk, Adjunkt, Surnadal
12. Runar Ørmen, Kontormedarbeider, Herøy
13. Toril Melheim Strand, Pedagogisk konsulent, Nesset
14. Håvard Jostein Kongshaug, Lærer, Averøy
15. Otto-Magne Strømmegjerde, Rektor, Sykkylven
16. Britt Torild Hjelseth, Adjunkt, Fræna
@Kristeleg Folkeparti
1. Kjell Magne Bondevik, Stortingsrepresentant, Molde
2. May-Helen Molvær Grimstad, Stortingsrepresentant, Sula
3. Modulf Aukan, Bonde/sjølvstendig næringsdrivande, Tustna
4. Rigmor Andersen Eide, Administrasjonsleiar, Ålesund
5. Svein Atle Roseth, Investeringsrådgjevar, Nesset
6. Reidun Vigestad Berge, Adjunkt, Ørsta
7. Arnt Ander Wærnes, Arbeidande styreformann, Kristiansund
8. Marie Annette Stenberg, Student, Molde
9. Jan Kåre Aurdal, Ordførar/salsjef, Sykkylven
10. Jan Helgøy, Gartnar/driftleiar, Vanylven
11. Birgit Alice Solli Seljeflot, Student, Tingvoll
12. Aud Perdy Mork, Ordførar/adjunkt, Aukra
13. Olav Sæter, Oppvekst- og kultursjef, Ulstein
14. Marit Torhild Farstad, Adjunkt/rådgjevar, Fræna
15. Oddfrid Marie Tafjord, Avdelingsleiar, Norddal
16. Ole Bergem, Lærar, Averøy
@Høgre
1. Petter Løvik, Siviløkonom, Volda
2. Elisabeth Røbekk Nørve, Interiørkonsulent, Ålesund
3. Rolf Jarle Brøske, Student, Surnadal
4. Janne Trine Nakken, Student, Vestnes
5. Steinar Berge, Anestesilege, Kristiansund
6. Torkild Solli Haukaas, Student, Molde
7. Jens Petter Ekornes, Konserndirektør, Sykkylven
8. Marit Neerland Dahle, Adjunkt, Smøla
9. Solveig Aure Aannø, Adjunkt, Sula
10. Bente Gjerset, Sjølvstendig næringsdrivande, Rauma
11. Olav Bratland, Agent, Stordal
12. Anne Karin Sjøli, Personalsjef, Nesset
13. Sigurd Teige, Fiskebåtreiar, Herøy
14. Nils Magne Abelseth, Rektor, Sandøy
15. Ewa Hildre Skarbø, Hudterapeut, Haram
16. Steinar Gustavsen, Industriarbeidar, Sunndal
@Venstre
1. Leif Helge Kongshaug, Stortingsrepresentant, Averøy
2. Aud Folkestad, Nestleiar i '@Venstre, Stranda
3. Gunn Berit Gjerde, Ordførar, Hareid
4. Terje Heggem, Sjølvstendig næringsdrivande, Molde
5. Mona Helene Hellevik, Student, Skodje
6. Trond Magne Hansen Riise, Ped.psyk.rådgjevar, Sunndal
7. Ove Paulsen, Sjølvstendig næringsdrivande, Giske
8. Per Arne Rindarøy, Sjølvstendig næringsdrivande, Aukra
9. Elisabeth Fahsing, Fysioterapeut, Kristiansund
10. Ragnar Jarleif Johansen, Studierektor, Ålesund
11. Jorunn Ulstein Fjørtoft, Kokk, Haram
12. Rolf Hermann Bjerkeli, Lærar, Rauma
13. Borghild Drejer, Adjunkt, Fræna
14. Iver Gunnar Nordseth, Ordførar, Smøla
15. Kirsti Dale, Lærar, Ørsta
16. Henny Ragnhild Nordvik, Kokk, Tustna
@Framstegspartiet
1. Lodve Solholm, Stortingsrepresentant, Ålesund
2. Harald Tom Nesvik, Stortingsrepresentant, Ålesund
3. Gerd Sigrunn Fladset, Bonde, Averøy
4. Sylvi Listhaug, Adjunkt, Ørskog
5. Kjell Tore Wirum, Student, Molde
6. Frank Edvard Sve, Selvstendig næringsdrivende, Stranda
7. Svanhild Mykløy, Husmor, Fræna
8. Norvald Helge Lausund, Maskinist, Haram
9. Aage Nakken, Selvstendig næringsdrivende, Rauma
10. Karly Ingunn Teige, Husmor, Herøy
11. Stig Hofseth, Selger, Ålesund
12. Steve Runar Kalvøy, Skipsfører, Frei
13. Oskar Jarle Grimstad, Disponent, Hareid
14. Kjell Ragnar Andersen, Adm.direktør, Vestnes
15. Rolf Bergmann, Daglig leder, Sykkylven
16. Hans-Olav Myklebust, Lagersjef, Ørsta
@Senterpartiet
1. Eli Sollied Øveraas, Politikar, Vestnes
2. Ola T. Heggem, Ordførar, Rindal
3. Ola Einar Flem, Student, Haram
4. Ragnhild Aarflot Kalland, Hjelpepleiar, Volda
5. Oddbjørn Vatne, Ordførar, Haram
6. Linda Gjerde, Produksjonsrådgjevar, Rauma
7. Bergsvein Brøske, Ordførar, Surnadal
8. Lisbeth Valle, Butikkmedarbeidar, Fræna
9. Kåre Alfred Hanken, Politioverbetjent, Ålesund
10. Kjersti Løge, Salskonsulent, Molde
11. Tormod Hvattum, Lensmann, Vanylven
12. Maritta B. Ohrstrand, Ordførar, Frei
13. Solveig Linge Stakkestad, Husstellærar, Norddal
14. Ola Tjelle, Ordførar, Nesset
15. Karin Kalvø Giske, Billettør, Giske
16. Jan Ove Tryggestad, Bonde/bygningsarbeidar, Stranda
@Sosialistisk Venstreparti
1. Bjørn Jacobsen, Fylkesleiar Miljøheimevernet, Molde
2. Ingrid I. Opedal, Tunvert, Volda
3. John Henry Knudseth, Student, Kristiansund
4. Marit Holmquist Fenne, Student, Fræna
5. Terje Johansen, Lektor, Ålesund
6. Kirsti Skauge Hansejordet, Øvingslærar, Ørsta
7. Jarl Erik Torske, Lektor, Sunndal
8. Wenke Greve, Småbrukar/lærar, Averøy
9. Dag Flacke, Avdelingsleiar, Sykkylven
10. Hallgerd Holt Conradi, Høgskolelektor, Ulstein
11. Martin Nystad, Tømrar, Norddal
12. Anita Oddny Villa, Sjukepleiar, Tingvoll
13. Per Arne Skomsø, Rektor, Rauma
14. Inger Johanne Iversen, Sekretær, Surnadal
15. Marit Kvammen, Lærar, Hareid
16. Jarle Henry Hansen, Fiskar, Smøla
@Raud Valallianse
1. Lars Hallvard Dahle, Faglærar, Molde
2. Tove Bang Hammer, Saksbehandlar, Ålesund
3. Elin Volder Rutle, Student, Oslo
4. Kjell Bjarne Dahl, Lærar, Kristiansund
5. Geir Atle Gussiås, Fiskar, Vestnes
6. Bente Volder, Faglærar, Ålesund
7. Jon Bolme, Industrirørleggjar, Haram
8. Eva Constanse Bøhn, Lærar, Molde
9. Torstein Skarbø , Sivilarbeider, Ålesund
10. Asbjørg Baldersheim, Logoped, Rauma
11. Jon Arne Mo, Industriabeidar, Sunndal
12. Kirsten Jorunn Remøy, Pensjonist, Ålesund
13. Magnhild Sande Ytrehorn, Konsulent, Volda
14. Britt Harøy, Skjeldyrkar, Fræna
15. Peter Westnes Brennvik, Platearbeidear, Vestnes
16. Ingerid-Elizabeth Gjevik, Prosessterapeut, Sunndal
@Tverrpolitisk Folkevalgte
1. Perry-Leon Nakken, Næringsdrivande, Haram
2. Alf Terje Hansen, Sjukepleiar, Kristiansund
3. Ludolf Gudmundseth, Krigsveteran, Ålesund
4. Sven Erik Dahl, Skogtaksator, Molde
5. Bjarne Wærdahl, Pådrivar, Ulstein
6. Wencke Berge, Husmor, Kristiansund
7. Kjell Jarle Gjerde, Boresjef, Sykkylven
8. Elizabeth Miciano, Sjukeheimstyrar, Ørskog
9. Stig Bergmann, Boktrykkar, Ørsta
10. Bjørn Inge Våge, Skipper/reiar, Sande
11. Jon Bjørge, Mekanikar, Haram
12. Kristen Olav Torvik, Fiskeoppdrettar, Herøy
13. Petra Oddlaug Sæthre, Sosialarbeidar, Sula
14. Sigbjørn Haddal, Drosjeeigar, Hareid
15. Ole Bjørn Rødseth, Kjøpmann, Stranda
16. Jon Åshammar Aakre, Sekretær, Haram
@Kystpartiet
1. Erling Rusten, Bonde/næringsdrivande, Stranda
2. Einar Johannes Ebbesen, Kommandør, Vanylven
3. Turid Iren Drønnesund, Student, Midsund
4. Torkil Ingvar Hopmark, Fiskebåtreiar, Smøla
5. Laila Haldis Molvik, Kjøkkenassistent, Sande
6. Einar Inge Skorgen, Viseadmiral, Rauma
7. Ingrid Karin Myklebust, Student, Sandøy
8. Lodve Gjendemsjø, Fiskeskipper, Fræna
9. Per Bjarne Vadseth, Revisor, Ålesund
10. Bård Vestre, Ingeniør, Sykkylven
11. Per Åge Nerhus, Bonde, Vestnes
12. Pål Olav Rotøy, Fiskar, Aure
13. Jakob Torgeir Gården, Fiskar, Averøy
14. Bjørn Oddvar Fiskaa, Ingeniør, Vanylven
15. Einar Birger Staknes, Skipper, Kristiansund
16. Jostein Rusten, Fiskar/fabrikksjef, Vanylven
@Fedrelandspartiet
1. Bjarne Ottar Betten, Oralkirurg/oberstløytnant, Elverum
2. Bjørgulf Mortensen, Konsulent, Tromsø
3. Bjørn Ove Voldnes, Kontorsjef, Herøy
4. Odd Lønø, Dr.philos., Oslo
5. Vigdis Bergvill Kibsgaard, Fysioterapeut, Bærum
6. Odd Even Hårvik, Skipsfører, Karmøy
7. Ove Johan Ebne, Gartner, Tysvær
8. Dordi Bruset, Konsulent, Oslo
9. Odd Løschbrandt, Sekretær, Stavanger
10. Asmund Aksnes, Tannlege, Bergen
11. Harald Trefall, Professor dr.philos, Bergen
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, Professor/bonde, Sarpsborg
2. Kåre Mathias Nyhamn, Reisesekretær, Tustna
3. Randi Margrethe Sandberg, Sjukepleiar, Stryn
4. Eivind Jarle Breiteig, Bonde, Vanylven
5. Oddbjørn Furnes, Produksjonsarbeidar, Stranda
6. Henning Bøe, Student, Stavanger
7. Øygunn Eidsvik Tandstad, Pensjonist, Sykkylven
8. Målfrid Aasen Hunnes, Hjelpevernepleiar, Vanylven
9. Hans Kvam, Gardbrukar, Luster
10. Asbjørn Hunnes, Lærar, Vanylven
@Norsk Folkeparti
1. Oddbjørn Olav Jonstad, Sivilingeniør, Oppegård
2. Anne-Lise Normann, Hjelpepleier, Kristiansand
3. Rune Warholm, Fisker, Ålesund
4. Inger Kathrine Knutsen, Selger, Nøtterøy
5. Bjørn Brandt, Pensjonist, Hareid
6. Mette Thorsen, Husmor, Oslo
7. Arne Pilskog, Verkstedarbeider, Hareid
8. Lajla Charlotte Moe, Sekretær, Drammen
9. Marcus Nicolai Lindgren, Vaktmann, Norddal
10. Linda Hasle Jacobsen, Selger, Tønsberg
11. Jan Robert Gjervik, Maskinfører, Hamarøy
12. Gunhild Hesle Rypdal, Pensjonist, Oslo
13. Endre Sollid, Produksjonsmedarbeider, Stryn
14. Håvar Indrevoll, Gårdbruker, Lenvik
15. Morten Paulsen, Pilot, Trondheim
16. Lars Olav Sørensen, Student, Skaun
@Det Politiske Parti
1. Ingvill Tandstad, Student, Sykkylven
2. Jan Egil Romestrand, Student, Ørsta
3. Fredrik Knudsen, Komiker, Oslo
4. Kenneth Sebergsen Beldo, Elektriker, Ålesund
5. Bente Anita Pilskog, Adjunkt, Ulstein
6. Ole Petter Endresen, Produsent, Oslo
7. Atle Antonsen, Partileder, Oslo
8. Johan Derussy Golden, Statsministerkandidat og Nestleder, Oslo
9. Alice Sommer, Manusforfatter, Oslo
10. Elina Krantz, Manager, Oslo
@Pensjonistpartiet
1. Pål Haugstad, Næringsdrivende, Aukra
2. Jakob Kjersem, Journalist, Vestnes
3. Håkon Almestad, Rektor, Ørskog
4. Oskar Moen, Maskinist, Sunndal
5. Sigrun Irene Steen, Gårdbruker, Vestnes
6. Einar Irgen Kandola, Sjåfør, Kristiansund
7. Edmund Jacob Klausen, Byggeleder, Sula
8. Karsten L. Walderhaug, Maskinsjef, Giske
9. Håkon Otterlei, Hotelldirektør, Ålesund
10. John Ingvar Elnes, Gårdbruker, Fræna
11. Einar Elias Johannessen, Gullsmed, Molde
12. Hans Nekolai Hulvåg, Fisker, Averøy
13. Steinar Aarø, Ingeniør, Molde
14. Peder Høidal, Rektor, Aukra
15. Johan Holstad, Overingeniør, Ålesund
16. Arnold Bakkemyr, Kjørelærer, Aukra
@16 Sør-Trøndelag
@Arbeidarpartiet
1. Gunhild Øyangen, stortingsrepr., Agdenes
2. Trond Giske, stortingsrepr., Trondheim
3. Gunn Karin Gjul, stortingsrepr., Ørland
4. Ola Røtvei, stortingsrepr., Oppdal
5. Tore Nordseth, daglig leder, Trondheim
6. Gunn Inger Løvseth, fylkesvaraordfører, Melhus
7. Olav Huseby, næringskonsulent, Meldal
8. Aina Holst, student, Trondheim
9. Lone Sundt Kokkvoll, prosjektarbeider, Røros
10. Per Kristian Skjærvik, ordfører, Rissa
11. Karsten Jakobsen, professor em., Trondheim
12. Ingvill Kvernmo, student, Orkdal
13. Jan Thore Martinsen, ungdomssekr. LO, Trondheim
14. Rachel Nilssen, student, Osen
15. Hans Bernh. Meland, gårdbruker, Agdenes
16. Randi Helene Aronsen, leder NKF Sør-Tr.lag, Trondheim
@Kristeleg Folkeparti
1. Ola T. Lånke, stortingsrepr., Trondheim
2. Tora M. Husan, form.lærer, Rennebu
3. Annette Lykknes, dr.scient.student, Trondheim
4. Øyvind Håbrekke, rådgiver, Oslo
5. Solveig K. Bratseth, bedriftssykepleier, Trondheim
6. Vidar Daltveit, konsulent, Åfjord
7. Liv Sandven, varaordfører, Trondheim
8. Johan V. Jensen, adjunkt, Oppdal
9. Ann-Bjørg Strøm, adjunkt, Hitra
10. John Øystein Gjønnes, bonde, Orkdal
11. Elin Aa Lunde, teolog/husmor, Trondheim
12. Kjell Mebust, ordfører, Selbu
13. Anbjørg Vold Doorman, lærer, Melhus
14. Sveinung Gundersen, avd.leder, Frøya
15. Geirmund Lykke, fylkestingrepr., Trondheim
16. Svein K. Maalø, adjunkt, Rissa
@Høgre
1. Børge Brende, stortingsrepr., Trondheim
2. Michael Momyr, fylkespolitiker, Trondheim
3. Linda Cathrine Hofstad, student, Klæbu
4. Anne Kathrine Slungård, ordfører, Trondheim
5. Egil Hestnes, trygdesjef, Hitra
6. Elin Janne Rånes, regnskapssekr., Åfjord
7. Geir Jensås, kaptein, Holtålen
8. Aud Lunde Solem, adjunkt/pensjonist, Melhus
9. Erik Snekvik, fiskeoppdretter, Hemne
10. Christian Christensen, siv.ing./pensjonist, Trondheim
11. Sivert Sæteren, gårdbruker, Oppdal
12. Brit R. Aune, sekretær, Malvik
14. Jan Stenkløv, rørleggermester, Skaun
15. Synnøve Hopsø, kommunalråd, Trondheim
16. Michael Setsaas, overlege, Trondheim
13. Knut Grønningen, Agdenes
@Venstre
1. Erling Moe, rektor, Trondheim
2. Monica Rolfsen, seniorforsker, Trondheim
3. Arne Grønset, lærer/prosjektleder, Orkdal
4. Randi Rognes, lektor, Midtre-Gauldal
5. Reidar Gullesen, personalsjef, Rissa
6. Eva Nordskag, lærer, Frøya
7. Hans Bøe, konsulent/gårdbruker, Oppdal
8. Elisabeth Paulsen, koordinator, Trondheim
9. Fredrik Carstens, generalsekretær, Trondheim
10. Astrid Storsve, sykepleier, Klæbu
11. Håvard Vardehaug Aarnseth, siv.ing., Trondheim
12. Guri Melby, student, Orkdal
13. Aage Aas, ass. banksjef, Røros
14. Turid Skaar, advokat, Trondheim
15. Thorbjørn Bratt, kommunalråd, Trondheim
16. Nils Slungård, pensjonist, Tydal
@Framstegspartiet
1. Christopher Stensaker, stortingsrepr., Trondheim
2. Hanne Dyveke Søttar Hagen, markedskonsulent, Trondheim
3. Torstein Larsen, daglig leder, Orkdal
4. Kristian D. Hauge, siv.ing., Trondheim
5. Svein Otto Nilsen, kommunalråd, Trondheim
6. Per Martin Risvik, selvst. næringsdr., Trondheim
7. Wenche Haffnes Andersen, ass. sykepleiesjef, Selbu
8. Torgny Hagerup, siv.ing., Trondheim
9. Terje Hansen, produksjonssjef, Malvik
10. Otto Lien, daglig leder, Hitra
11. Svein Brevik, offiser, Ørland
12. Jorun Kofoed, barnepleier, Trondheim
13. Bente Sofie Lillemo, sykepleier, Klæbu
14. Arne Grønningen, tømrer, Agdenes
15. Morten Ellefsen, IT-konsulent, Trondheim
@Senterpartiet
1. Morten Lund, stortingsrepr., Bjugn
2. Karin Galaaen, gårdbruker, Selbu
3. Arne Braut, daglig leder, Oppdal
4. Katrine Nesset, student, Klæbu
5. Ola Borten Moe, gårdbruker/student, Trondheim
6. Randi Sollie Denstad, tilrettelegger, Rissa
7. Erlend Estenstad, student, Skaun
8. Wenche Vuttudal, student, Snillfjord
9. Fredmund Sandvik, bonde, Meldal
10. Elisabeth Tamnes, sykepleier, Røros
11. Hallgeir Grøntvedt, personalleder, Ørland
12. Ingunn Gunnes Kregnes, fysioterapeut, Melhus
13. Trond Jære, ordfører, Rennebu
14. Marit Stemshaug, høgskolelektor, Trondheim
15. Oddbjørn Rømma, ordfører, Åfjord
16. Bjørg Bruset, organisasjonssjef, Trondheim
@Sosialistisk Venstreparti
1. Øystein Djupedal, stortingsrepr./trykker, Trondheim
2. Ingvild Vaggen Malvik, forsker/koordinator, Malvik
3. Jørund Leknes, student, Trondheim
4. Heidi Larsen, fagforeningsleder, Trondheim
5. Kirsti Welander, lærer/adjunkt, Oppdal
6. Per Brovold, lærer/småbruker, Rissa
7. Stine Helena Svendsen, student, Trondheim
8. Arnfinn Amundal, lærer, Melhus
9. Eli Høsøien, fysioterapeut, Røros
10. Knut Fagerbakke, kommunalråd, Trondheim
11. Kirsten O. Hofstad, lærer/gårdbruker, Tydal
12. John Atle Krogstad, lektor, Orkdal
13. Wenche Malmedal, høgskolelektor, Trondheim
14. Inger Fredagsvik, sekretær, Frøya
15. Randi Reese, underdirektør, Trondheim
16. Ivar Skei, ordfører, Klæbu
@Raud Valallianse
1. Astri Holm, høgskolelektor, Trondheim
2. Pål Hellesnes, student, Trondheim
3. Ann Kristin Alseth, student, Trondheim
4. Peder Martin Lysestøl, sosialøkonom, Trondheim
5. Torill Skjærseth, avd.leder, Melhus
6. Hugo Sandoval, sosionom, Trondheim
7. Heidi Klokkervold, barnev.pedagog, Trondheim
8. Mads Løkeland, lektor, Orkdal
9. Borghild Kirkebak, sykepleier, Trondheim
10. Arne Byrkjeflot, industriarbeider, Trondheim
11. Anne Carlsen, sykepleier, Selbu
12. Erlend Hassel, skoleelev, Trondheim
13. Irene Tamnes, lærer, Røros
14. Kolbjørn Robertsen, ass. rektor, Ørland
15. Kristin Bjørlykke, restaureringstekn., Trondheim
16. Tale Næss Lysestøl, forfatter, Trondheim
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Bjørn Kjønli, daglig leder, Orkdal
2. Oddny Romsdal, miljøarbeider, Klæbu
3. Harald Reppesgaard, psykiater, Trondheim
4. Anne Karina Giske, kunstner, Trondheim
5. Stig Olav Føll, lærer, Rissa
6. Hege Meland Venås, student, Agdenes
7. Hilmar Sæther, pensjonist, Trondheim
8. Helge Romsdal, lærer, Klæbu
9. Knut Eide, vaktmester, Trondheim
10. Niels Arne Balstad, fabrikkarbeider, Midtre-Gauldal
11. Terje Aune, snekker, Selbu
12. Gunnar Brandsleth, pensjonist, Trondheim
13. Bård Sandtrø, student, Stjørdal
14. Hossein Moafi, cand.polit, Trondheim
15. Tor Einar Bekken, lektor, Trondheim
16. Arne Knudsen, pensjonist, Selbu
@Kystpartiet
1. Klaus Wahlberg, krovert, Trondheim
2. Anne Nordskag, pensjonist, Trondheim
3. Helge Gåsø, oppdretter, Frøya
4. Unni Mandal Solhaug, sekretær, Bjugn
5. Odd Vidar Ingebrigtsen, adm.leder, Trondheim
6. Monika Hermstad, sekretær, Rissa
7. Gudmund Olden, fisker, Bjugn
8. Paul Alfred Myhre, gårdbruker, Bjugn
9. Bjørgvin Ervik, notbas, Frøya
10. Hege Olden, gårdbruker, Bjugn
11. Roy Gabrielsen, fisker, Åfjord
12. Roger Stefanussen, førstekonsulent, Trondheim
13. Åshild Kristin Ottersbo, renh.betjent, Bjugn
14. Liv Edith Ramvik Aune, hjelpepleier, Trondheim
15. Herbjørn Hansen, maskinist, Trondheim
16. Runar Aune, skadebegr., Trondheim
@Fedrelandspartiet
1. Bjarne Ottar Betten, oralkirurg/oberstløytnant, Elverum
2. Arild Aasmund Kibsgaard, siv.ing., Bærum
3. Bjørgulf Mortensen, konsulent, Tromsø
4. Vigdis B. Kibsgaard, fysioterapeut, Bærum
5. Odd E. Hårvik, skipsfører, Karmøy
6. Ove J. Ebne, gartner, Tysvær
7. Dordi Bruset, konsulent, Oslo
8. Kolbjørn Tjessem, elektriker, Sandnes
9. Emery Skaarstad, fot-/fysioterapeut, Ås
10. Asmund Aksnes, tannlege, Bergen
11. Odd Lønø, dr.philos., Oslo
@Kystpartiet
1. Morten Selven, bedriftsrådgiver, Trondheim
2. Børge Jørgensen-Dahl, advokat Trondheim, Trondheim
3. Elisabeth Arnet Sandvik, adjunkt Trondheim, Trondheim
4. Egil Sagen, prosjektleder, Midtre-Gauldal
5. Leif Håheim, redaktør Trondheim, Trondheim
6. Svein Klakegg, pensjonist Trondheim, Trondheim
7. Marta Paulsen, evangelist, Melhus
8. Magnar Hansen, pensjonist Trondheim, Trondheim
9. Gisle Onsrud, forsker, Malvik
10. Hans-Jacob Frøen, sjømannsprest, Tønsberg
@Norsk Folkeparti
1. Oddbjørn Olav Jonstad, siv.ing., Oppegård
2. Anne-Lise Normann, hjelpepleier, Kristiansand
3. Olav Gimse, student, Malvik
4. Inger K. Knutsen, selger, Nøtterøy
5. Morten Paulsen, pilot, Trondheim
6. Mette Thorsen, husmor, Oslo
7. Lars Olav Sørensen, student, Skaun
8. Lajla Charlotte Moe, sekretær, Drammen
9. Rune Warholm, fisker, Ålesund
10. Linda Jacobsen, selger, Tønsberg
11. Jan R. Gjervik, maskinfører, Hamarøy
12. Gunhild Rypdal, pensjonist, Oslo
13. Håvar Indrevoll, gårdbruker, Lenvik
14. Jan Thorsen, pensjonist, Inderøy
15. Endre Sollid, produksjonsmedarb., Stryn
16. Kenneth Hartman, grossist, Tvedestrand
@Miljøpartiet De Grønne
1. Jan Bojer Vindheim, skribent, Trondheim
2. Kjersti Lindal, keramiker, Hitra
3. Bjørn-Hugo Hokland, Trondheim
4. Charlotte Bolkan, husmor, Trondheim
5. Anders Benberg Gimse, student, Melhus
6. Merete Undersaker, student, Trondheim
7. Wiggo Larsen, oppvekstsjef, Rissa
8. Harald A. Nissen, historiker, Trondheim
9. Raventheran Kanagaratnam, ingeniør, Trondheim
10. Kristin Amundsen, lektor, Orkdal
11. Hilde Austeng, lærer, Trondheim
12. Håkon Gebhardt, musiker, Trondheim
13. Søren Ibsen, konservator, Trondheim
14. Bodil Birkeland, småbruker, Hitra
15. Rachel W. Foss Hammervold, stallarbeider, Frøya
16. Magne Njåstad, historiker, Trondheim
@Det Politiske Parti
1. Are Sende Osen, Trondheim
2. Tale Aandalen, Oslo
3. Jørgen Stenseth, Trondheim
4. Håvard Søreng, Askøy
5. Jan Roger Nilsen Svendsen, Oslo
6. Stian Almås, Trondheim
7. Hilde Næss, Modum
8. Espen Tokerud, Nesodden
9. Atle Antonsen, Oslo
10. Johan Golden, Oslo
@Pensjonistpartiet
1. Gunnar Bekken, Ørland
2. Asbjørn Forseth, Røros
3. Gunnar Kvam, Trondheim
4. Randi Lauglo, Trondheim
5. Thor Fuglerud, Ørland
6. Gerda Rekstad, Trondheim
7. Per Vasskog, Bjugn
8. John Sæther, Trondheim
9. Anne Marie Stjern, Åfjord
10. Else Ulseth, Trondheim
11. Annar Gjelten, Røros
12. Hjalmar Pavel, Trondheim
13. Liv Tønnesen, Trondheim
14. Rolf Ulriksborg, Ørland
15. Inga Nergård, Bjugn
16. Erling Eian, Roan
@Sosialdemokratene
1. Tore Tømmerdal, Bjugn
2. Bjørg Bjørkum, Ørland
3. Else Gjerde, Trondheim
4. Ruth Hellem, Bjugn
5. Liv Olsen, Ørland
6. Ruth Sverkmo, Porsgrunn
7. Tor Ole Bjørkum, Trondheim
8. Aud Hansen, Trondheim
9. Eva Djupvik, Lørenskog
10. Thomas Sund, Oslo
11. Kristoffer Fugelsnes, Kristiansund
12. Bernt-Inge Borgundvaag, Porsgrunn
13. Jan Henning Nordum, Asker
14. Reidun Holmsen, Oslo
15. Nils Fr. Bækken, Oslo
16. Solveig Aver, Oslo
@17 Nord-Trøndelag
@Arbeidarpartiet
1. Bjarne Håkon Hanssen, Statsråd, Namsos
2. Aud Gaundal, Stortingsrepresentant, Steinkjer
3. Jon Olav Alstad, Stortingsrepresentant, Stjørdal
4. Karin Kjølmoen, Stortingsrepresentant, Inderøy
5. Bernt Hågensen, Småbruker, Lierne
6. Gerd Janne Kristoffersen, Ordfører, Verdal
7. Tormod Haugan, Fiskeoppdretter, Nærøy
8. Elin Aune, Distriktsleder, Levanger
9. Arild Grande, Organist, Steinkjer
10. Oddfrid Irene Staberg, Faglærer, Mosvik
11. Bård Langsåvold, Ordfører, Meråker
12. Elinor Gifstad, Hjemmehjelp, Snåsa
@Kristeleg Folkeparti
1. Arne Lyngstad, Stortingsrepresentant, Verdal
2. Astri Wessel, Fylkesvaraordfører, Inderøy
3. Karin Søraunet, Varaordfører/bonde, Vikna
4. Nils Arnt Lines, Adm. direktør, Stjørdal
5. Gudny Ronglan, Høgskolelektor, Levanger
6. Jan Arne Bremnes, Adjunkt, Namsos
7. Ann Kristin Langfjæran, Spesialpedagog, Mosvik
8. Johannes Sandstad, Rektor, Nærøy
9. Arnhild Bilstad Opdal, Regnskapsfører, Steinkjer
10. Øyvind Hovset Lund, Student, Levanger
11. Carl P. Vikdal, Forsikringsagent, Overhalla
12. Ingebjørg Mikalsen, Førskolelærer, Levanger
@Høgre
1. Snorre Gundersen, Verran
2. Lise Andersen, Stjørdal
3. Tor Erik Jensen, Steinkjer
4. Grete Kvernland, Steinkjer
5. Trond Marius Slungård, Meråker
6. Elsa Hansvik Storsul, Vikna
7. Mathias Mørkved, Namsos
8. Åshild Vang, Inderøy
9. Jahn K. Winge, Leksvik
10. Merethe Strand Hamborg, Stjørdal
11. Ivar Haarstad, Levanger
12. Gretha Aarseth Nordbøe, Nærøy
@Venstre
1. Dagfinn Tingstad, Rektor, Frosta
2. Olaug Fjellmo Fjørtoft, Fylkessekretær, Steinkjer
3. Reidar Lindseth, Undervisningsinspektør, Flatanger
4. Gerd Grong, Helsesøster, Namsos
5. Dagfinn Slungård, Gårdbruker/prest, Stjørdal
6. Inger Lundheim Kvitvang, Avd.leder/bioingeniør, Snåsa
7. Øystein Mørkved, Student, Overhalla
8. Annikken Kjær Haraldsen, Student, Levanger
9. Ivar Grindvik, Lærer, Vikna
10. Brita Kleven Thorsvik, Adjunkt, Verdal
11. Andre N Skjelstad, Gårdbruker, Verran
12. Karl Audun Fagerli, Rådmann, Lierne
@Framstegspartiet
1. Per Sandberg, Stortingsrepresentant, Levanger
2. Robert Eriksson, Politisk rådgiver, Verdal
3. Endre Skjervø, Fylkessekretær NT FrP, Steinkjer
4. Ståle Busch, Undervisningsinspektør, Namsos
5. Toni Solbakken, Butikkmedarbeider, Levanger
6. Oddvar Bakke, Skipper, Vikna
7. Lilly Olsen, Pensjonist, Nærøy
8. Arvid Nilsen Malvik, Pensjonist, Stjørdal
9. Bjørn Ronnie Lyng, Kontorfullmektig, Leksvik
10. Kjell Almåsbakk, Kommunekasserer, Meråker
11. Leif Arne Hafstad, Overingeniør, Steinkjer
12. Vigdis Furre Busch, Lærer, Namsos
@Senterpartiet
1. Marit Arnstad, Advokatfullmektig, Stjørdal
2. Lars Peder Brekk, Styreformann, Vikna
3. Bjørn Arild Gram, Avdelingsleder, Nærøy
4. Borgny Kjølstad Grande, Student, Grong
5. Einar Strøm, Ordfører/rektor, Leksvik
6. Trude Marian Nøst, Organisasjonssjef, Levanger
7. Jon Håvard Solum, Banksjef, Høylandet
8. Anne Irene Myhr, Avdelingsleder, Steinkjer
9. Erlend Fuglum, Student, Grong
10. Vigdis Hjulstad Belbo, Bonde, Snåsa
11. Inge Bartnes, Rådgiver, Steinkjer
12. Margrethe Holmboe Askeland, Prest/lektor, Leka
@Sosialistisk Venstreparti
1. Inge Ryan, Daglig leder, Namsskogan
2. Tone Løwe, Lærer, Stjørdal
3. Trond Martin Sæterhaug, Student, Levanger
4. Runbjørg Bremset Hansen, Historiker, Nærøy
5. Morten Sommer, Sykepleier, Namsos
6. Turid B. Krizak, Avdelingssykepleier, Verdal
7. Arnfinn Monsen, Kontorsjef, Steinkjer
8. Ingegjerd Sandberg, Assistent, Namsos
9. Torgeir Strøm, Gårdbruker, Fosnes
10. Ranveig Walaunet, Student, Vikna
11. Ellen Samuelsen, Flyktningekonsulent, Steinkjer
12. Per Aunet, Høgskolelektor, Levanger
@Raud Valallianse
1. Tore Haugnes, Jurist, Steinkjer
2. Solveig Aamdal, Ped./psyk. rådgiver, Verdal
3. Anders Thorvik, Elektriker, Stjørdal
4. Ingvild Sørensen, Førstekonsulent, Levanger
5. Erlend Reitan, Selvst. næringsdrivende, Steinkjer
6. Monica Gausen, Student, Steinkjer
7. Rolf Bosnes, Miljøarbeider, Steinkjer
8. Astri Hoem, Lærer, Steinkjer
9. Hilde Løvås, Distriktsarbeidssjef, Levanger
10. Sverre Sævareid, Psykolog, Stjørdal
11. Finn Rossing, Gartner, Steinkjer
12. Stein Aamdal, Industriarbeider, Verdal
@Noregs Kommunistiske Parti
1. Kjell Moen, Student, Stjørdal
2. Maria Sandodden, Student, Stjørdal
3. Knut Holm, Rådgiver, Namsos
4. Ivar Friheim, IT-driftsansvarlig, Stjørdal
5. Jan Erik Tiller, Sosionom, Namsos
6. Odd S. Karlsen, Lærer, Levanger
7. Borghild Jensen, Pensjonist, Verdal
8. Asle Moen, Student, Stjørdal
9. Espen Viken, Student, Namsos
10. Peder Reinås, Pensjonist, Levanger
11. John Elveland, Hjelpepleier, Stjørdal
12. Simon Løvik, Regnskapsfører, Stjørdal
@Tverrpolitisk Folkevalgte
1. Hilmar Skoknes, Uføretrygdet, Verdal
2. Ola Myhrås, Pensjonist, Verdal
3. Arne Kvernmo, Gårdbruker, Verdal
4. Tore Kulsli, Oberstløytnant, Verdal
5. Trygve Kristiansen, Kaptein, Stjørdal
6. Agnes Røisland, Pensjonist, Levanger
7. Inger Bjartan, Hjelpepleier, Steinkjer
8. Reidar Sandnesmo, Pensjonist, Snåsa
9. Morten Helgås, Gårdbruker, Verdal
10. Gunhild Leirset, Husmor, Verdal
@Kystpartiet
1. Steinar Bastesen, Brønnøy
2. Jarle Westgård, Vikna
3. Svein Ulsund, Vikna
4. Arnodd I. Løe, Steinkjer
5. Linn Vågan, Vikna
6. Stig Tommy Jenssen, Nærøy
7. Halgeir Bredesen, Namsskogan
8. Berit Lidal, Nærøy
9. Kåre Bondø, Vikna
10. Ingjarl Dahle, Flatanger
11. Georg Nygård, Nærøy
@Fedrelandspartiet
1. Arild Aasmund Kibsgaard, Sivilingeniør, Bærum
2. Bjarne Ottar Betten, Oralkirurg/oberstløytnant, Elverum
3. Bjørgulf Mortensen, Konsulent, Tromsø
4. Odd Lønø, Dr.philos., Oslo
5. Vigdis B. Kibsgaard, Fysioterapeut, Bærum
6. Ove J. Ebne, Gartner, Tysvær
7. Harald Trefall, Professor dr.philos., Bergen
@Kristent Samlingsparti
1. Ivar Kristianslund, Sarpsborg
2. Per Ola Hovd, Mosvik
3. Helge Tore Høyland, Kvam
4. Olav Berg Lyngmo, Kautokeino
5. Kåre Altin, Namsos
6. Jørgen Soleng Henninen, Vadsø
7. Øyvind Fonn, Namsos