Statistisk sentralbyrå

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk

7 Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Foretak. 2007
Næringshovedgruppe I alt Foretak med sysselsetting
0-1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-249 250-
92.1 Film og video                
Antall foretak 2 083 1 752  219 64 26 15 7 -
Sysselsetting1 3 183  787  578  413  321  461  623 -
Omsetning2 4 993,6  815,4  601,4  862,9  558,6  875,2 1 280,1 -
Lønnskostnader3  897,8 71,0  196,1  176,3  101,1  157,2  196,2 -
Produksjonsverdi3 4 524,8  813,8  594,1  860,0  554,3  862,8  839,8 -
Bearbeidingsverdi4 1 505,5  464,3  182,9  239,3  111,0  242,9  265,1 -
Brutto investeringer5  153,7 34,4 31,0 12,1 48,2 8,4 19,5 -
                 
92.2 Radio og fjernsyn                
Antall foretak  306  196 49 32 12 9 6 2
Sysselsetting1 6 160  112  132  214  144  288  471 4 799
Omsetning2 8 998,4  104,6  475,0  439,4 :  478,0 : :
Lønnskostnader3 3 501,2 23,3 49,9  107,0 :  152,1 : :
Produksjonsverdi3 8 970,6  104,6  475,0  439,4 :  478,0 : :
Bearbeidingsverdi4 4 050,4 41,2 -46,3 73,6 :  208,1 : :
Brutto investeringer5  579,9 4,4 -0,2 3,0 : 17,6 : :
                 
92.4 Nyhetsbyråer                
Antall foretak 1 220 1 177 32 4 2 3 2 -
Sysselsetting1  867  480 72 27 21 93  174 -
Omsetning2  858,2  236,6 33,4 47,4 :  322,7 : -
Lønnskostnader3  233,0 16,0 12,8 17,1 : 63,8 : -
Produksjonsverdi3  857,9  236,6 33,0 47,4 :  322,7 : -
Bearbeidingsverdi4  389,3  146,3 16,9 25,6 : 66,6 : -
Brutto investeringer5 -7,9 -8,8 -9,4 1,0 : 3,5 : -
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med. Millioner kroner.
3  Millioner kroner.
4  Til faktorpriser. Millioner kroner.
5  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.

Standardtegn i tabeller