Statistisk sentralbyrå

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk

6 Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretak. 2004-2007
Næringsundergruppe Antall foretak Sysselsetting1 Omsetning2 Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Produksjons-verdi Bearbeidingsverdi3 Bruttoinvesteringer
      Millioner kroner
92.1 Film og video                  
2004 1 491 2 714 3 756,6 3 807,6 3 600,2  672,3 3 532,3  997,4  157,8
2005 1 685 2 743 4 023,4 4 085,3 3 812,9  692,4 3 593,5 1 067,9 74,6
2006 1 825 2 926 4 425,7 4 479,7 4 202,3  786,7 4 025,5 1 191,7  110,5
2007 2 083 3 183 4 993,6 5 133,9 4 855,8  897,8 4 524,8 1 505,5  153,7
                   
92.11 Film- og videoproduksjon                  
2004 1 306 1 288 1 698,4 1 745,6 1 586,0  327,1 1 497,1  530,0 38,7
2005 1 509 1 367 2 051,5 2 110,9 1 890,9  382,9 1 650,9  645,0 58,2
2006 1 655 1 553 2 230,7 2 285,9 2 068,8  457,3 1 868,9  740,9 81,3
2007 1 907 1 842 2 678,2 2 812,1 2 574,0  550,2 2 248,3  843,8 82,5
                   
92.12 Distribusjon av film og video                  
2004 21  138 1 035,2 1 038,4  965,3 72,1 1 034,9  163,4 2,1
2005 24  139 1 079,8 1 083,9  991,6 70,5 1 080,9  173,7 1,2
2006 29  148 1 229,4 1 230,2 1 163,3 78,2 1 229,4  162,3 6,3
2007 30  142 1 372,7 1 374,3 1 284,0 82,7 1 372,1  405,7 2,3
                   
92.13 Filmframvisning                  
2004  164 1 288 1 022,9 1 023,6 1 049,0  273,1 1 000,3  304,0  117,0
2005  152 1 237  892,1  890,4  930,4  239,1  861,7  249,2 15,2
2006  141 1 225  965,5  963,6  970,1  251,2  927,2  288,6 22,9
2007  146 1 199  942,6  947,5  997,7  264,9  904,4  255,9 69,0
                   
92.2 Radio og fjernsyn                  
2004  291 5 797 7 066,5 7 235,7 6 986,5 2 757,4 7 064,7 3 282,8  301,4
2005  292 5 952 7 573,1 7 602,7 7 319,9 2 964,9 7 556,3 3 620,8  361,6
2006  307 5 991 8 420,7 8 496,8 8 254,5 3 061,0 8 398,5 3 686,5  561,7
2007  306 6 160 8 998,4 9 027,1 9 000,7 3 501,2 8 970,6 4 050,4  579,9
                   
92.4 Nyhetsbyråer                  
2004  849  845  902,4  905,3  762,0  245,8  903,5  409,0 11,1
2005  970  800  941,4  945,0  772,7  244,0  942,1  431,1 10,2
2006 1 082  855  975,1  982,9  796,4  250,3  976,1  445,6 15,2
20074 1 220  867  858,2  981,5  717,7  233,0  857,9  389,3 -7,9
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Flytting av foretak medfører at tallene for 2007 innenfor nyhetsbyråer ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger.

Standardtegn i tabeller