Statistisk sentralbyrå

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk

5 Kulturell tjenesteyting (NACE 92.4). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter. 2006 og 2007
  Antall bedrifter Sysselsetting1 Omsetning2 Lønnskostnader Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi3 Bruttoinvesteringer4
      Millioner kroner
20076 1 226  868  858,0  233,3  857,6  389,4 -7,9
Østfold 42 23 10,4 4,5 10,4 5,7 -0,8
Akershus  157 83 40,1 4,7 40,2 25,0 -0,9
Oslo  508  529  697,9  206,6  697,5  296,1 5,4
Hedmark 31 15 5,8 0,0 5,8 3,8 -0,1
Oppland 35 12 4,2 0,3 4,2 2,0 0,5
Buskerud 31 14 10,2 0,8 10,1 6,1 -0,5
Vestfold 43 23 10,7 1,4 10,7 7,3 0,1
Telemark 29 12 5,8 0,2 5,8 3,7 -0,2
Aust-Agder 15 8 2,3 0,6 2,3 1,4 -9,4
Vest-Agder 22 7 2,6 0,0 2,6 1,6 0,0
Rogaland 52 26 12,2 1,1 12,2 7,3 -0,2
Hordaland 93 34 17,0 2,2 17,0 10,6 -0,7
Sogn og Fjordane 11 2 0,9 0,0 0,9 0,3 0,1
Møre og Romsdal 20 8 2,3 0,6 2,3 1,2 -0,2
Sør-Trøndelag 48 21 11,2 1,9 11,2 5,6 -0,9
Nord-Trøndelag 15 10 2,9 0,0 2,9 2,1 0,1
Nordland 26 14 4,4 0,9 4,4 2,8 -0,3
Troms Romsa 35 25 : : : : :
Finnmark Finnmárku 12 2 : : : : :
Andre norske områder5 1 0 : : : : :
               
2006 1 087  849  976,8  250,5  977,8  446,6 15,3
Østfold 35 18 10,0 2,4 10,0 5,8 0,1
Akershus  118 64 31,1 2,6 31,1 19,1 0,7
Oslo  464  546  826,2  230,5  827,1  358,6 11,3
Hedmark 32 16 5,2 0,0 5,2 3,3 0,1
Oppland 29 9 4,5 0,6 4,5 2,2 0,1
Buskerud 32 10 8,3 0,1 8,3 5,1 0,0
Vestfold 33 18 10,1 1,3 10,1 6,4 0,3
Telemark 21 12 7,1 0,0 7,1 4,5 0,1
Aust-Agder 11 6 2,4 0,4 2,4 0,9 0,0
Vest-Agder 19 9 3,1 0,0 3,1 1,6 0,1
Rogaland 53 20 9,6 0,9 9,6 6,0 0,5
Hordaland 80 43 23,4 4,3 23,4 12,7 0,6
Sogn og Fjordane 13 2 : : : : :
Møre og Romsdal 17 10 2,4 0,1 2,4 1,6 0,1
Sør-Trøndelag 47 19 10,0 1,7 10,0 5,6 0,3
Nord-Trøndelag 15 9 2,9 0,0 2,9 1,9 0,0
Nordland 27 12 5,4 0,9 5,4 2,3 0,3
Troms Romsa 27 22 12,2 4,9 12,2 7,1 0,5
Finnmark Finnmárku 13 4 1,9 0,0 1,9 1,1 0,0
Andre norske områder5 1 0 : : : : :
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.
5  Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.
6  Flytting av foretak medfører at tallene for 2007 innenfor nyhetsbyråer ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger.

Standardtegn i tabeller