Statistisk sentralbyrå

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk

4 Kulturell tjenesteyting (NACE 92.2). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter. 2006 and 2007
  Antall bedrifter Sysselsetting1 Omsetning2 Lønnskostnader Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi3 Bruttoinvesteringer4
      Millioner kroner
2007  363 6 240 9 035,3 3 550,7 9 007,5 4 060,2  580,9
Østfold 17  182  141,6  101,5  141,2 0,7 7,6
Akershus 25 59  120,7 31,9  120,7 54,7 12,2
Oslo 90 3 715 5 422,5 2 203,4 5 402,8 2 762,5  374,2
Hedmark 14 20 24,1 7,6 24,1 9,5 0,9
Oppland 16  140  194,0 77,4  193,5 -0,2 16,7
Buskerud 16  127  109,8 46,4  109,6 42,1 4,5
Vestfold 9 39 30,7 14,9 30,6 15,3 2,3
Telemark 10 77 72,3 39,1 72,0 39,5 4,0
Aust-Agder 7 23 9,6 6,6 9,6 4,5 0,6
Vest-Agder 18  111 91,4 61,0 91,0 47,3 8,1
Rogaland 26  162  133,7 74,5  133,3 78,0 6,8
Hordaland 24  597 1 836,9  425,0 1 835,9  530,4 69,3
Sogn og Fjordane 5 60 46,3 25,9 46,0 26,5 4,4
Møre og Romsdal 20  102 78,9 43,0 78,5 41,4 5,4
Sør-Trøndelag 11  333  289,4  154,6  287,8  167,6 25,5
Nord-Trøndelag 7 45 48,7 27,4 48,4 25,3 4,3
Nordland 21  180  150,6 80,5  149,7 82,7 13,4
Troms Romsa 17  126 : : : : :
Finnmark Finnmárku 10  142 : : : : :
Andre norske områder5 - - - - - - -
               
2006  353 6 083 8 516,8 3 100,2 8 494,5 3 739,1  568,1
Østfold 15  167  155,7 88,6  155,4 37,4 23,7
Akershus 26 66 54,3 26,4 54,2 23,4 1,5
Oslo 89 3 664 5 080,3 1 842,1 5 065,1 2 455,9  360,0
Hedmark 12 26 20,5 8,2 20,5 9,5 0,1
Oppland 16  131  190,5 71,8  190,1 65,7 15,0
Buskerud 17  105 92,6 35,4 92,5 45,3 7,0
Vestfold 10 49 41,1 21,7 40,9 20,9 4,5
Telemark 10 73 75,4 37,8 75,1 40,7 7,1
Aust-Agder 7 19 9,3 5,7 9,3 4,0 0,2
Vest-Agder 16  113 90,7 44,9 90,3 50,3 6,6
Rogaland 25  159  131,2 65,0  130,9 70,1 9,6
Hordaland 27  550 1 627,8  403,2 1 627,1  397,9 48,9
Sogn og Fjordane 5 54 51,7 26,1 51,4 28,7 5,0
Møre og Romsdal 16 99 90,5 41,1 90,2 47,8 7,1
Sør-Trøndelag 12  335  313,5  154,7  312,1  176,8 28,0
Nord-Trøndelag 6 52 52,9 24,9 52,6 27,1 4,6
Nordland 21  169  173,5 81,9  172,7 93,6 15,6
Troms Romsa 16  122  132,8 61,1  132,2 70,7 10,6
Finnmark Finnmárku 7  130  132,5 59,7  131,8 73,6 12,9
Andre norske områder5 - - - - - - -
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.
5  Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.

Standardtegn i tabeller